Здавалка
Главная | Обратная связь

БОРОТЬБА З АЛКОГОЛІЗМОМ ТА ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК ПРОВІДНА ТЕМА СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИНа сьогоднішній день проблема алкоголізму – одна з найпоширеніших і найсерйозніших проблем суспільства. Зараз споживання спиртних напоїв у світі характеризується величезними цифрами, це захворювання є не тільки шкідливим для здоров’я людини, але й ставить під удар саме життя [4, с. 21]. Проблема є актуальною в усі часи, її небезпечність не можна недооцінювати, вона охоплює усі категорії людей, та особливу увагу треба приділити споживанню алкоголю серед молоді. Одним із засобів подолання алкоголізму є соціальна реклама, яка діє на підсвідомість людей, викликаючи негативне ставлення до пияцтва.

Мета представленої роботи – ознайомитись більш детально з впливом соціальної реклами, з’ясувати, як за допомогою її впливу на свідомість донести до широких мас проблему алкоголізму, стимулюючи при цьому позитивне ставлення до здорового способу життя. З огляду на мету виділяємо наступне завдання: дослідити проблему вживання алкоголю у суспільстві, ознайомитись з поглядами вчених, які проводили дослідження у цій галузі, та окреслити методи, які б формували негативне ставлення людей до алкоголю.

Шкода алкоголю очевидна. Доведено, що при потраплянні алкоголю всередину організму, він розноситься кров’ю до всіх органів і шкідливо діє на них аж до руйнації. При систематичному вживанні алкоголю розвивається небезпечна хвороба – алкоголізм. На розвиток хвороби мають вплив генетичні та психологічні чинники, а також середовище. Хвороба найчастіше носить прогресивний характер і нерідко спричиняє смерть [5, с. 74]. При вживанні алкоголю людина втрачає контроль над собою і своїми діями, що може згубно відбитися не тільки на цій конкретній людині, але і на оточенні, відомо багато випадків, коли людина у нетверезому стані спричиняє небезпечні для життя ситуації, нерідко з летальним кінцем [4, с. 98]. Пристрасть до алкоголю – причина різних злочинів. Відомо, що 50 процентів всіх злочинів пов’язані з вживанням алкоголю. Шукаючи приємні відчуття від випитого, людина просто вводить свій організм в оману. Алкоголізм небезпечний для здоров’я людини, але він виліковний, як і інші хвороби, тому варто постійно проводити профілактичні заходи боротьби з цією проблемою [5, с. 100].

Вчені різних країн світу давно досліджують питання алкоголізму. Наприклад, академік Ф. Г. Углов виділяє три основні причини вживання спиртного: “Якщо коротко відповісти на запитання, чому люди п’ють, потрібно сказати: п’ють тому, що це наркотик, який широко рекламується і вільно продається. Основна причина в цьому. Решта – передумови, яких стільки, скільки п’яниць на Землі”. Отже, причинами вживання алкоголю він називає наркотичні властивості алкоголю, рекламу і доступність.

Революційною стала теорія російського вченого ХХ століття Г. А. Шички, який дав наукове обґрунтування зовнішніх і внутрішніх причин і заявив про теорію психологічної запрограмованості свідомості на вживання алкоголю. Іншими словами, дослідник вважав, що люди вживають алкоголь тому, що вважають це нормальним природним заняттям. Свою теорію психологічної запрограмованості на ті чи інші форми поведінки Г. А. Шичка побудував не на порожньому місці. Психофізіологічною основою його теорії є відкриття вітчизняних вчених П. К. Анохіна (теорія про функціональні системи організму), В. М. Бехтерева (закон про нервово-психічні процеси), І. П. Павлова (вчення про другу сигнальну систему), І. М. Сеченова (вчення про рефлекси головного мозку) [4, с. 51].

Подолання проблеми варто розглядати не лише на рівні поодиноких досліджень, але й на державному рівні. Головним законом що регулює вживання алкоголю є Закон України 1995 р. “Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів” з внесеними до нього змінами впродовж 1996 – 2003 років [1, с. 87].

Методів і засобів боротьби з алкоголем є багато, проте часи змінюються, а методи залишаються ті самі, а те, що було дієвим кілька десятиліть тому, у наш час може бути просто неефективним. Інші країни більш прогресивні в цьому питанні, ніж Україна. Варто боротися з проблемою ще до її зародження, а не тоді, коли вже вона є. Тож головним чином варто розробити програму запобігання пияцтва, уживати заходи, які б формували негативне ставлення до алкоголю у масовій свідомості. Одним з таких впливових інструментів варто вважати соціальну рекламу, як головним маніпулятор свідомості [2, с. 69].

За даними соціологічних досліджень, переважна більшість опитаних представників молодого покоління України має досвід знайомства з алкогольними напоями, причому активне вживання алкоголю збільшується в міру дорослішання підлітків і притаманне як хлопцям, так і дівчатам. Реальним виходом з цієї ситуації на сьогоднішній день є активне залучення до профілактичної роботи педагогів, психологів середніх шкіл, інших установ сфери освіти, а також батьків. Вочевидь, для того, щоб проводити тренінгові заняття з питань профілактики вживання алкоголю, необхідно мати певні знання щодо цієї проблеми. Але що ми знаємо про алкоголізм насправді? Якщо кожного дня ми бачимо комерційні реклами алкоголю і у нас в голові відкладається думка про те, що нічого страшного тут немає. Тому варто цим же методом і боротися з проблемою, інформувати людей про шкоду алкоголю, постійно нагадувати, що це шкідливо.

Соціальні програми проти алкоголізму, крім заборони розпивання алкоголю в громадських місцях, обмеження продажу алкоголю, включають у тому числі і соціальну рекламу проти пияцтва і алкоголізму та профілактику алкоголізму. Щоправда, соціальна реклама проти алкоголізму та пияцтва тоне в рекламі алкоголю і особливо пива, що йде на телебаченні та зовнішній рекламі. Антиреклама алкоголю веде нерівний бій з рекламою виробників алкоголю в Україні.

Для цієї проблеми актуальними стають наступні функції соціальної реклами – формування громадської думки щодо соціальних проблем, профілактика алкоголізму, формування негативного іміджу алкоголіка, щоб підліткам та школярам пити стало не модно і навіть соромно, впровадження у свідомість людей ідеї про те, що від чарки чи пляшки пива в день – недалеко до алкоголізму [1, с. 44].

Боротьба з алкоголізмом – найбільша соціальна і медична проблема будь-якої держави. Шкода алкоголю доведена. Навіть малі дози його можуть стати причиною великих прикрощів або нещастя: травм, автокатастроф, позбавлення працездатності, розпаду сім’ї, втрати духовних потреб і вольових меж людиною [3, с. 21]. Тож, ясно те, що алкоголь руйнує життя людей, але з кожним днем число тих, хто зловживає алкоголем, зростає, особливо серед молодого покоління, ця згубна звичка стає “модною”. Усе це говорить про те, що ті методи, якими держава у наш час бореться з алкоголізмом, є малоефективними, і, можливо, треба змінити тактику. Якщо реклама нас вмовляє купити алкогольну продукцію, то варто розпочати з соціальної реклами. Доведено, що реклама діє на раціональному рівні і на підсвідомість, тож свідомо чи ні, у людини відкладається потрібна інформація. Варто створити атмосферу якомога більшої неприязні до алкоголю. Зауважте, не до алкоголіків, а до алкоголю. Потрібно включити всі можливі потужності пропаганди, аж до щоденної подачі інформації – що пити спиртне – це погано і небезпечно. Але не тільки соціальна реклама має бути задіяна, а й інші методи, тільки тоді можна судити про ефективність зробленої роботи. Бо, наприклад, завжди є люди, які хочуть кинути пити, але не можуть, ось у таких випадках треба вживати інші заходи, більш радикальні.

Зараз суспільство живе у швидкому темпі, і дехто знаходить в алкоголі те, що позбавить на деякий час від проблем, негараздів і просто втоми. Важливо показати, що у таких випадках існують інші шляхи, які не тільки не нашкодять, але і покращать стан здоров’я. Бо здоров’я – це найголовніше, що у нас є, і варто дорожити ним. У світі багато чинників, які шкодять нашому організму, погана екологія, погане харчування, різні хвороби, і треба захищати наше здоров’я, а не губити шкідливими напоями.

Перспективним вважаємо розробку цілого комплексу соціально реклами спрямованої не лише на боротьбу зі зловживанням алкоголю, але й на пропаганду здорового способу життя.

 

Література

1. Андрусенко А. Соціальна реклама в Україні: здобутки та перспективи / А. Андрусенко // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 1. – С. 4 – 5. 2. Гурвич И. Н. Социальная психология здоровья / И. Н. Гурвич. – СПб. : Издательство Санкт-Петербургского университета, 1999. – 1023 с. 3. Мокшанцев Р. И. Психология рекламы / Р. И Мокшанцев. – М. : Новосибирск, 2001. – 229 с. 4. Сусков И. И. Алкоголь и наследственность / И. И. Сусков. – М. : Знание, 1988. – 64 с. 5. Цветкова И. В. Здоровье как жизненная ценность подростков / И. В. Цветкова // Социологические исследования : Ежемес. научный и общественно-политич. журн. Рос. академии наук. – 2005. – № 11. – С. 105 – 115.

Анотація

Автор статті розглядає алкоголізм як соціальну проблему. Зроблено спробу розглянути шляхи та методи боротьби з надмірним вживанням алкоголю у світі в цілому та в Україні зокрема. Проаналізовано роль соціальної реклами у розв’язанні даної суспільної проблеми.

Ключові слова: алкоголізм, соціальна проблема, соціальна реклама, пропаганда здорового способу життя.

Науковий керівник:Манич Наталія Євгенівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики і видавничої справи ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

 

 

УДК 659.13/16

М. О. Науменко©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.