Здавалка
Главная | Обратная связь

Термінологічний словникІнфраструктура – сукупність галузей та видів діяльності, що обслуговують економіку, виробництво (транспорт, зв’язок, комунальне господарство, загальна та професійна освіта, охорона здоров’я та ін.).

Ринкова інфраструктура – система установ і організацій (банків, бірж, ярмарків, страхових компаній, консультаційних інформаційно-маркетингових фірм і т. д.), що забезпечують вільний рух товарів і послуг на ринку.

Інфраструктура товарного ринку – це сукупність видів діяльності та суб’єктів господарювання, які забезпечують безперебійний обіг речовинних чинників виробництва і товарів кінцевого споживання та надають комплекс послуг із метою підвищення ефективності товарного обігу та раціонального споживання товарів, більш повного задоволення потреб та попиту споживачів.

Інфраструктура ринку капіталу– фондові біржі, страхові компанії, аудиторські фірми, брокерські контори, комерційні банки, Державна інспекція контролю за цінними паперами, Фонд державного майна, інвестиційні фонди та інші.

Інфраструктура ринку праці – сукупність соціальних інститутів, які здійснюють посередницькі функції між працівниками й роботодавцями, збирають і надають інформацію про наявність вакансій, сприяють підготовці й професійному навчанню кадрів, створенню робочих місць, забезпеченню ефективної зайнятості працездатного населення та їх соціального захисту у визначеному реальному інституціональному середовищі.

Біржа – установа, де здійснюється купівля-продаж масових товарів (товарна біржа), цінних паперів (фондова біржа), валюти (валютна біржа), нерухомого майна (біржа нерухомого майна), робочої сили (біржа праці). Як правило, біржа – це приватне акціонерне товариство, акції якого за стандартом не приносять дивідендів, а лише надають право здійснювати торгові операції.

Роздрібна торгівля –торгівля, яка включає всю підприємницьку діяльність, пов'язану з продажем товарів і послуг безпосередньо кінцевим споживачам для їхнього особистого, сімейного чи домашнього користовування. До роздрібної торгівлі належить величезна мережа магазинів, яка включає універмаги, універсами, спеціалізовані магазини, супермаркети, магазини самообслуговування, склади, магазини тощо.

Торговельні фірми – фірми, які займаються здійсненням операцій в основному з купівлі-продажу товарів. Торговельні фірми бувають вузькоспеціалізованими або універсальними, які торгують широкою номенклатурою виробів.

Торговий дім – торговельна фірма, яка закуповує товар у виробників або гуртовиків своєї країни й перепродує їх за кордон, або закуповує іноземні товари за кордоном та перепродує їх місцевим гуртовим і роздрібним торговцям, а також споживачам.

Аукціон (продаж із публічних торгів) – спеціально організований ринок товарів із визначеними властивостями, що діє періодично у певному місці і в наперед обумовлений час на умовах змагання між покупцями.

Ярмарок (від нім. «jahrmakt» – щорічний ринок) – це ринок оптової торгівлі, який організовується регулярно, періодично і функціонує в певному місці, у встановлений час, а також сезонна розпродажа одного або багатьох видів товару.

Лізинг (від англ. «leasing» – оренда) – угода між орендарем, власником майна (машин, устаткування, транспортних засобів і т. д.) та орендатором про передачу майна в оренду на визначений строк за певну плату.

Інжиніринг (від англ. engineering – інженерно-консультаційні послуги) – виділений у самостійну сферу діяльності комплекс інженерно-консультаційних послуг комерційного характеру підготовки, забезпечення процесу виробництва та реалізації продукції, щодо обслуговування будівництва та експлуатації промислових, інфраструктурних сільськогосподарських та інших об'єктів. Інжинірингові послуги діляться на дві групи: 1) послуги, пов’язані з підготовкою виробничого процесу; 2) послуги для забезпечення нормального ходу процесу виробництва й реалізації продукції.

План семінарського заняття (4 години)

1. Поняття інфраструктури та її місце в національній економічній системі.

2. Основні елементи ринкової інфраструктури.

3. Інфраструктура товарного ринку.

4. Інфраструктура ринку капіталу.

5. Інфраструктура ринку праці.

6. Особливості регулювання інфраструктури національного ринку та напрями його вдосконалення.

Теми рефератів

1. Біржовий товарний ринок в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.

2. Банківська система України: основні проблеми та напрями їх вирішення.

3. Функціональні особливості бірж праці та центрів зайнятості в Україні.

4. Пенсійний фонд України як орган виконавчої влади: ocновні напрямки діяльності.

5. Кредитні спілки як елементи кредитної кооперації України.

Питання для самостійного вивчення

1. Фіскальне забезпечення (митно-податкові служби).

2. Страхові компанії та біржі.

3. Валютно-фінансові біржі.

4. Система підготовки та перепідготовки кадрів.

5. Міграційні центри.

Література: 1, с. 172−202, 242−284, 343−363; 2, с. 185−221; 8, 166−170; 12, с. 6−18; 99−109.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.
РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.