Здавалка
Главная | Обратная связь

Термінологічний словникДержавне управління – специфічна діяльність держави, що виявляється у функціонуванні її органів, які безперервно, планомірно, владно впливають на суспільну систему з метою її вдосконалення відповідно до державних інтересів.

Державне регулювання економіки – вплив держави на соціально-економічний розвиток країни.

Методи державного регулювання економіки − способи впливу держави на сферу підприємництва, інфраструктуру ринку, некомерційний сектор економіки з метою створення умов для їхнього ефективного функціонування відповідно до напрямків державної економічної політики.

План семінарського заняття (4 години)

1. Поняття та головні ознаки державного управління.

2. Сутність, цілі й функції держави.

3. Принципи державного управління.

4. Державне регулювання економіки як функція управління.

5. Об’єкти й суб’єкти державного регулювання економіки.

6. Методи прямого та побічного впливу на соціально-економічні процеси.

7. Світовий досвід державного регулювання економіки.

8. Державний бюджет. Його роль та функції в економіці.

9. Податки як інструмент державного регулювання національної економіки.

10. Цінове регулювання національної економіки.

11. Антиінфляційне регулювання національної економіки.

Теми рефератів

1. Державне регулювання експортно-імпортних операцій.

2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

3. Важелі державної підтримки розвитку НТП (податкові пільги, застосування політики прискореної амортизації тощо).

4. Державне регулювання розвитку житлово-комунального господарства, освіти, культури, охорони здоров'я, побутового обслуговування населення.

5. Необхідність державного регулювання підприємництва.

6. Державне регулювання науково-інноваційної діяльності.

7. Державне екологічне регулювання.

Завдання для самостійного виконання

Використовуючи матеріали офіційного сайту Кабінету Міністрів України //http://www.kmu.gov.ua/control/uk, складіть таблицю «Переваги та недоліки нового Податкового кодексу України», у якій зазначте позитивні та негативні, на вашу думку, зміни в податковому законодавстві України. Зробіть висновки.

Методичні рекомендації:

Для виконання завдання можна використати матеріали таких періодичних аналітичних видань: http://exclusive.korrespondent. net/in­ves­ti­gations /1125264-nalogi-i-nalozhniki; http://news.dt.ua/news/34420

Питання для самостійного вивчення

1. Необхідність державного регулювання цін.

2. Роль держави в залученні іноземних кредитів.

3. Держбюджет як головний засіб державного регулювання економіки.

4. Податковий кодекс України.

5. Захист конкуренції як функція державного регулювання економіки.

6. Теорії й школи державного управління.

7. Центральні органи виконавчої влади: права, компетенція, функ­ції.

8. Місцеві державні адміністрації в системі державного управління.

9. Місцеве самоврядування та його особлива роль у державному управлінні.

10. Теоретичні моделі держави: контрактна держава, експлуататор­ська держава.

Література: 1, с. 103−123; 2, с. 222−252; 7, с. 147− 175; с8,с. 208−264;14,с. 5−38; 15,с. 45−66; 19,с. 32−41, 78−95, 131−147; 21, с. 87−111.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.