Здавалка
Главная | Обратная связь

Термінологічний словникДемократія –народовладдя, форма правління в державі, при якій влада належить народу.

Громадянське суспільство –система інститутів поза межами державних та комерційних, яка забезпечує самоорганізацію та розвиток населення.

Громадянські права й свободи –права, які мають забезпечити особисті потреби людини, її особисте життя. Це універсальні права, природний характер яких особливо підкреслюється законодавцем.

Економічна свобода –широта економічної поведінки суб'єктів господарювання у виборі форм власності та сфери застосування своїх здібностей, знань, можливостей, професійних навичок, методики розподілу доходів, споживання матеріальних благ; реалізується на базі державних законодавчих норм; невід'ємна від економічної відповідальності громадян.

Свобода вибору підприємця та споживача–означає, що власники матеріальних ресурсів і коштів можуть вільно організовувати виробництво товарів і послуг.

Економічна сфера громадянського суспільства –передбачає рівноправність різних форм власності: недержавних підприємств, приватних колективів, орендних, колективних акціонерних об’єднань, кооперативних асоціацій та інших об’єднань громадян, створених ними за власною ініціативою.

Інститути громадянського суспільства – об’єднання громадян (у т. ч. громадські організації, політичні партії, профспілки, церква, сім’я, різні заклади освіти, приватна власність, засоби масової інформації), які є засобом самовираження індивідів, їхньої самоорганізації й самостійної реалізації ними власних інтересів.

Інститут соціального партнерства – сукупність норм, що регламентують відносини між соціальними партнерами − трудовими колективами найманих працівників та їхніми представниками (профспілками та іншими представниками) і роботодавцями та їхніми представниками, також між об'єднаннями вказаних суб'єктів щодо врегулювання трудових і соціально-економічних відносин у сфері застосування найманої праці й вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів).

Тіньова економіка − сукупність економічної діяльності, якої не враховує офіційна статистика, і яку не включають у валовий національний продукт країни.

Теми рефератів

1. Демократія та суспільний розвиток.

2. Громадянське суспільство й правова держава як атрибути демократичного розвитку суспільства.

3. Діалектика взаємозв’язку правової держави й громадянського суспільства.

4. Становлення громадянського суспільства в Україні.

5. Загрози демократії в перехідних суспільствах.

6. Історичний досвід переходу країн від тоталітаризму до демократії (Італія, Німеччина, Іспанія).

Питання для самостійного вивчення

1. Особливості впливу глобалізації на розвиток демократії та її форми.

2. Сутність концепції «третьої хвилі» демократизації.

3. Зміст основних фаз демократичного переходу.

4. Сутність консолідації демократії.

5. Особливості переходу до демократизації в Україні та його результати.

6. Перешкоди на шляху демократії в сучасній Україні.

7. Сучасні форми взаємодії між громадянським суспільством і державою в демократичних суспільствах.

Література: 2, с. 253−286.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.