Здавалка
Главная | Обратная связь

Адміністративна відповідальність та адміністративні стягненняЗа юридичною природою та функціональною роллю в галузі державного управління адміністративна відповідальність є проявом одного з методів державного управління — методу примусу.

Адміністративній відповідальності властиві всі ознаки юридич­ної відповідальності і, разом з тим, вона має особливі, характерні тільки для неї риси.

Ознаки адміністративної відповідальності:

1) міри цього виду відповідальності передбачені й урегульовані адміністративним правом;

2) має більш м'який, у порівнянні з кримінальною відповідаль­ністю, характер;

3) застосовується не тільки судами, але й органами виконавчої влади;

4) порядок притягнення до адміністративної відповідальності спрощений у порівнянні з кримінальною відповідальністю;

5) між правопорушником і органом, що накладає адміністратив­не стягнення, відсутні службові взаємини, що характерно для дисциплінарної відповідальності.

Фактична підстава адміністративної відповідальності — наяв­ність у діянні винної особи складу адміністративного проступку, а юридична — санкція норми адміністративного права, яка встанов­лює вид та міру стягнення за вчинене правопорушення.

Види і порядок застосування адміністративних стягнень визна­чаються Кодексом України про адміністративні правопорушення:

1) попередження. Виноситься в письмовій формі;

2) штраф. Штрафом називають грошове стягнення на користь держави;

3) оплатне вилучення предмета, що був знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Примусово вилучений предмет підлягає подальшій реалізації. Ви­ручена від реалізації грошова сума передається колишньому влас­нику предмета, за винятком витрат щодо реалізації предмета;

4) конфіскація предмета, що був знаряддям вчинення чи без­посереднім об'єктом адміністративного правопорушення, або гро­шей, отриманих внаслідок здійснення адміністративного правопо­рушення. Конфіскація — це безоплатне обернення предмета у власність держави;

5) позбавлення спеціального права на строк до 3 років. Цей вид стягнення застосовується за грубе або систематичне порушення порядку користування правом керування транспортними засобами, правом полювання;

6) виправні роботи на строк до 2 місяців. Цей вид стягнення виконується за місцем постійної роботи правопорушника з утри­манням до 20 % заробітку в доход держави;

7) адміністративний арешт на строк до 15 діб.

До іноземних громадян і підданих, осіб без громадянства може бути застосований такий примусовий захід, як вислання за межі України.

До адміністративної відповідальності можуть притягуватися особи, що досягли шістнадцятирічного віку. Справи про адміністра­тивні проступки, вчинені неповнолітніми (особами від 16 до 18 років), розглядаються тільки районним (міським) судом (суддею). Щодо неповнолітнього може бути призначене будь-яке адміністра­тивне стягнення, за винятком адміністративного арешту.

Крім того, суд (суддя) має право застосувати до неповнолітнього правопорушника такі заходи впливу:

1) зобов'язання привселюдно або в іншій формі попросити ви­бачення у потерпілого;

2) застереження;

3) догана чи сувора догана;

4) передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють, чи під нагляд педагогічному чи трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їх прохання.

Застосування таких заходів впливу є правом, а не обов'язком суду (судді). Суд (суддя) застосовує адміністративне стягнення або заходи виховного впливу з урахуванням особистості неповнолітнього.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.