Здавалка
Главная | Обратная связь

Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальностіКримінальна відповідальність є найбільш суворим видом юри­дичної відповідальності і є правовим наслідком злочину, що полягає у перетерпінні винуватою особою певних втрат особистого та (або) майнового характеру.

Ознаки кримінальної відповідальності:

1) зв'язок зі злочином. Кримінальна відповідальність застосо­вується тільки щодо особи, яка вчинила злочин;

2) обов'язок винуватої особи зазнати негативних наслідків зло­чину, тобто бути покараною;

3) правова оцінка державою в особі її уповноважених органів злочинного діяння винної особи;

4) судовий порядок застосування покарання та інших заходів кримінальної відповідальності. Кримінальна відповідальність ре­алізується виключно судом.

Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, перед­баченого кримінальним законом. Кримінальна відповідальність може настати тільки за конкретне суспільно небезпечне діяння, заборонене кримінальним законом, а не за напрям думок та навіть не за виявлене бажання вчинити злочин.

Виникнення, реалізація та припинення кримінальної відпові­дальності здійснюється в межах кримінальних правовідносин. Юридичним фактом, який спричинює кримінально-правові відно­сини, є вчинення злочину. Реалізація кримінальної відповідаль­ності починається з моменту набрання обвинувальним вироком суду законної сили. Кримінальна відповідальність реалізується у декіль­кох формах.

Форми кримінальної відповідальності

1) покарання — основна форма кримінальної відповідальності. Конкретний зміст її включає: державний осуд особи, що вчинила злочин; призначення їй судом конкретної міри покарання; рішення суду про реальне відбування покарання особою; реальне (повне чи часткове) відбування особою призначеною судом міри покарання; перебування особи в особливому правовому становищі — стані су­димості;

2) державний осуд особи, яка вчинила злочин, без призначення їй покарання. Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо

буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки і сумлінно­го ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною. Крім того, на підставі За­кону України про амністію або акта про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додат­кового покарання;

3) державний осуд особи, яка вчинила злочин, з призначенням їй покарання, але з одночасним звільненням Ті від його відбуван­ня з випробуванням. Якщо суд при призначенні покарання у виді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обста­вини справи, дійде висновку про можливість виправлення засуд­женого без відбування покарання, він може прийняти рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Крім того, звільнення від відбування покарання з випробуванням може бути застосоване до вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.