Здавалка
Главная | Обратная связь

РОЗДІЛ 2. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГОПРАВА УКРАЇНИ...........................................................111

Тема 2.1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО — ОСНОВА

ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ....................................... 111

2.1.1. Поняття і загальна характеристика конституційного права...........Ш

2.1.2. Джерела та норми конституційного права................... 112

2.1.3. Історія Конституції України..................................... 114

Тема 2.2. У КРАЇНА — СУВЕРЕННА ДЕРЖАВА.................. 117

2.2.1. Політико-правове закріплення суверенітету України......117

2.2.2. Державний лад України........................................... 119

2.2.3. Громадянство України............................................. 121

2.2.4. Національна політика України................................. 126

2.2.5. Міжнародні відносини України................................. 127

Тема 2.3. ОСНОВНІ ПРАВА, СВОБОДИ І ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ........................... 130

2.3.1. Поняття і загальна характеристика прав,

свобод і обов'язків людини і громадянина..........................130

2.3.2. Міжнародні стандарти у сфері прав людини:

поняття, принципи, правові акти, що їх визначають......... 131

2.3.3. Принципи правового статусу громадян України.......... 132

2.3.4. Класифікація конституційних прав людини і громадянина............. 133

2.3.5. Особисті права та свободи людини та громадянина в Україні ....... 134

2.3.6. Політичні права та свободи людини та громадянина в Україні....... 135

2.3.7. Економічні права та свободи людини та громадянина в Україні........ 136

2.3.8. Соціальні права людини та громадянина в Україні....... 137

2.3.9. Культурні права та свободи людини та громадянина в Україні.............. 138

2.3.10. Екологічні права людини та громадянина................. 139

2.3.11. Права і свободи громадян в умовах надзвичайного стану..............139

2.3.12. Конституційні обов'язки людини та громадянина в Україні.. 140

2.3.13. Військовий обов'язок громадян України .................. 141

2.3.14. Відстрочки та звільнення від призову на

строкову військову службу................................................ 143

2.3.15. Альтернативна (невійськова) служба в Україні.........................145

2.3.16. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в Україні.................... 146

2.3.17. Механізми захисту прав і свобод..............................147

Тема 2.4. ОРГАНІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ........149

2.4.1. Система органів державної влади України.................. 149

2.4.2. Механізм забезпечення народовладдя в Україні........150

2.4.3. Референдум як спосіб безпосереднього волевиявлення народу ..........150

2.4.4. Поняття, загальна характеристика та види виборчих систем......................152

2.4.5. Виборче право та його принципи..............................153

2.4.6. Вибори народних депутатів України.........................154

2.4.7. Вибори Президента України...................................156

2.4.8. Вибори сільського, селищного та міського голів та депутатів місцевих рад.......159

2.4.9. Верховна Рада України...........................................161

2.4.10. Постійні комітети та тимчасові комісії Верховної Ради.....162

2.4.11. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини....... 163


2.4.12. Рахункова палата.................................................. 164

2.4.13. Регламент Верховної Ради України.......................... 165

2.4.14. Правовий статус народного депутата України...........167

2.4.15. Гарантії депутатської діяльності.............................. 169

2.4.16. Президент України................................................ 169

2.4.17. Кабінет Міністрів України: конституційний

статус, склад, порядок формування, компетенція ............. 171

2.4.18. Центральні органи виконавчої влади

України: поняття, види, система, компетенція.................... 173

2.4.19. Місцеві органи виконавчої влади України:

система, порядок формування, компетенція .................... 174

Тема 2.5. ОРГАНИ СУДОВОЇ ВЛАДИ, ПРАВООХОРОННІ

ТА ПРАВОЗАХИСНІ ОРГАНИ УКРАЇНИ........................... 176

2.5.1. Загальна характеристика судової влади в Україні........ 176

2.5.2. Принципи здійснення правосуддя............................177

2.5.3. Судова система України........................................... 178

2.5.4. Порядок формування суддівського корпусу.............. 179

2.5.5. Правовий статус суддів в Україні..............................180

2.5.6. Конституційний Суд України.................................... 181

2.5.7. Суб'єкти права на конституційне подання

та конституційне звернення ............................................182

2.5.8. Рішення та висновки Конституційного Суду................182

2.5.9. Суди загальної юрисдикції в Україні...................... 183

2.5.10. Порядок здійснення правосуддя. Рішення і вироки суду...185

2.5.11. Виконавче провадження......................................... 188

2.5.12. Поняття і система правоохоронних органів України ..............................189

2.5.13. Прокуратура України: загальна характеристика, повноваження............189

2.5.14. Міліція в Україні: завдання, функції, підрозділи, форми діяльності .....191

2.5.15. Служба безпеки України: загальна характеристика, повноваження ......193

2.5.16. Адвокатура в Україні: поняття, вимоги до адвоката, форми і види діяльності, професійні права і обов'язки адвоката.....................194

2.5.17. Нотаріате Україні................................................. 195

Тема 2.6. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ.......... 197

2.6.1. Місцеве самоврядування в Україні............................. 197

2.6.2. Органи місцевого самоврядування в Україні............... 198

2.6.3. Органи самоорганізації населення в Україні...............199

Термінологічний словник до розділу 2................................ 201

РОЗДІЛ3. ОСНОВИ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ПРАВА УКРАЇНИ.........208

Тема 3.1. ОСНОВИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ ........... 208

3.1.1. Цивільне право — галузь права України —.................208

3.1.2. Цивільні правовідносини......................................... 209

3.1.3. Фізичні особи як суб'єкти цивільного права

та цивільних правовідносин.............................................. 210

3.1.4. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права

та цивільних правовідносин..............................................211

3.1.5. Об'єкти цивільних прав........................................... 213

3.1.6. Підстави виникнення цивільних правовідносин........215

3.1.7. Представництво. Довіреність.................................... 215

3.1.8. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи....216

3.1.9. Особисті немайнові права, що забезпечують

природне існування фізичної особи..................................... 217

3.1.10. Особисті немайнові права, що забезпечують

соціальне буття фізичної особи..........................................218

3.1.11. Речові права фізичних і юридичних осіб...................219

3.1.12. Поняття та зміст права власності.............................219

3.1.13. Форми права власності...........................................221

3.1.14. Набуття та припинення права власності....................221

3.1.15. Права на чуже майно..............................................223

3.1.16. Поняття та загальна характеристика правочинів...224

3.1.17. Умови дійсності і наслідки недотримання

вимог закону при укладенні правочинів...............................225

3.1.18. Поняття і види цивільних договорів......................... 226

3.1.19. Окремі види договорів............................................227

3.1.19.1. Договір купівлі-продажу...................................227

3.1.19.2. Договір дарування............................................228

3.1.19.3. Договір найму (оренди) .....................................228

3.1.19.4. Договір позики................................................229

3.1.19.5. Договір про надання послуг................................229

3.1.19.6. Договір доручення............................................230

3.1.19.7. Договір комісії.................................................231

3.1.20. Поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності...............231

3.1.21. Види цивільно-правової відповідальності

та цивільно-правових санкцій..........................................232

3.1.22. Цивільно-правова відповідальність малолітніх

та неповнолітніх.............................................................. 233

3.1.23. Підстави цивільно-правової відповідальності............234

3.1.24. Спадкове право......................................................234

3.1.25. Спадкування за заповітом.......................................235

3.1.26. Обов'язкова часткау спадковому майні..................236

3.1.27. Спадкування за законом......................................... 236

3.1.28. Прийняття спадщини............................................. 237

3.1.29. Борги спадкодавця............................................ 238

3.1.30. Цивільно-правові способи захисту прав.................... 238

3.1.31. Принципи здійснення судочинства

у цивільному процесі......................................................239

3.1.32. Підвідомчість цивільних справ..............................239

3.1.33. Види провадження у цивільному процесі..................240


3.1.34. Поняття і види позовів.........................................243

3.1.35. Представництво у цивільному процесі...................243

3.1.36. Третейські суди.....................................................244

3.1.37. Цивільно-правовий захист права власності...............245

3.1.38. Особливості захисту честі і гідності особи................246

3.1.39. Поняття, види і значення строків позовної давності.....................247

Термінологічний словник до теми 3.1.................................248

Тема 3.2. ОСНОВИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА УКРАЇНИ.............................252

3.2.1. Господарське право — галузь права України...............252

3.2.2. Господарська діяльність та господарські відносини.......................253

3.2.3. Суб'єкти господарської діяльності............................254

3.2.4. Підприємства в Україні. Об'єднання підприємств.....255

3.2.5. Господарські товариства: поняття, види...................257

3.2.6. Підприємництво в Україні.....................................257

3.2.7. Поняття, види та функції господарських договорів........258

3.2.8. Особливості правового регулювання окремих видів господарської діяльності. Окремі види господарських договорів................................................259

3.2.9. Поняття і особливості господарсько-правової відповідальності.....261

Термінологічний словник до теми 3.2.................................262

Тема 3.3. ОСНОВИ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ..............266

3.3.1. Сімейне право — галузь права України.......................266

3.3.2. Умови і порядок укладення шлюбу..........................267

3.3.3. Шлюбний договір.................................................268

3.3.4. Визнання шлюбу недійсним....................................269

3.3.5. Припинення шлюбу. Розірвання шлюбу..................270

3.3.6. Особисті немайнові права і обов'язки подружжя..........270

3.3.7. Майнові права та обов'язки подружжя.......................271

3.3.8. Встановлення походження дитини.............................272

3.3.9. Правове регулювання відносин між батьками та дітьми..........273

3.3.10. Позбавлення батьківських прав

і відібрання дитини..........................................................275

3.3.11. Усиновлення.........................................................276

3.3.12. Опіка і піклування ............................................ 277

3.3.13. Патронат.......................................................... 277

3.3.14. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного

типу............................................................................... 278

Термінологічний словник до теми 3.3.................................279

Тема 3.4. ОСНОВИ ЖИТЛОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ............281

3.4.1. Житлове право — галузь права України.....................281

3.4.2. Право громадян на житло: зміст і форми реалізації— 282

3.4.3. Договір житлового найму.........................................282

3.4.4. Приватизація державного житлового фонду................ 283

Термінологічний словник до теми 3.4.................................284

ТЕМА 3.5. ОСНОВИ ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ.................285

3.5.1. Трудове право — галузь права України.......................285

3.5.2. Загальна характеристика Кодексу законів

про працю України...................................................... 286

3.5.3. Трудові правовідносини........................................... 286

3.5.4. Конституційне право на працю..................................287

3.5.5. Особливості права на працю неповнолітніх ..............287

3.5.6. Охорона праці жінок та молоді..................................288

3.5.7. Трудовий договір. Контракт......................................289

3.5.8. Колективний договір...............................................290

3.5.9. Порядок прийняття на роботу...................................291

3.5.10. Поняття і загальна характеристика підстав припинення трудового договору..292

3.5.11. Порядок розірвання трудового

договору з ініціативи працівника.....................................292

3.5.12. Розірвання трудового договору з ініціативи

власника або уповноваженого ним органу.........................293

3.5.13. Оплата праці.........................................................295

3.5.14. Робочий час та його види........................................295

3.5.15. Час відпочинку та його види...................................297

3.5.16. Відпустка як вид відпочинку.................................297

3.5.17. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх..............298

3.5.18. Трудова дисципліна...............................................298

3.5.19. Поняття, ознаки, види і особливості дисциплінарної відповідальності.......................................299

3.5.20. Поняття і види дисциплінарних стягнень

та порядок їх накладення і зняття...................................300

3.5.21. Спеціальна дисциплінарна відповідальність..............301

3.5.22. Матеріальна відповідальність працівників:

поняття, підстави, види .................................................302

3.5.23. Поняття і порядок розгляду

індивідуальних трудових спорів.....................................304

3.5.24. Поняття і порядок розгляду колективних

трудових спорів............................................................305

Термінологічний словник до теми 3.5.................................306

Тема 3.6. ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ.............................................309

3.6.1. Поняття соціального страхування

і соціального забезпечення................................................309

3.6.2. Пенсійне забезпечення в Україні...............................309

3.6.3. Державна допомога малозабезпеченим сім'ям............. 310

3.6.4. Державна допомога сім'ям з дітьми........................... 311

3.6.5. Юридичні гарантії права на охорону здоров'я ............. 312

Термінологічний словник до теми 3.6................................. 313


Тема 3.7. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА УКРАЇНИ..........315

3.7.1. Екологічне право — галузь права України..................315

3.7.2. Принципи охорони навколишнього природного середовища.................316

3.7.3. Об'єкти державної охорони навколишнього природного середовища .......317

3.7.4. Екологічна безпека..................................................319

3.7.5. Екологічна експертиза............................................. 320

3.7.6. Екологічні права і обов'язки громадян України.......321

3.7.7. Загальне і спеціальне використання природних ресурсів.........322

3.7.8. Права і обов'язки природокористувачів.....................324

3.7.9. Природно-заповідний фонд.......................................324

3.7.10. Червона книга України.......................................326

3.7.11. Відповідальність за порушення екологічного законодавства.....327

Термінологічний словник до теми 3.7.................................327

Тема 3.8. ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ...........330

3.8.1. Земельне право — галузь права України.....................330

3.8.2. Види земель в Україні..............................................331

3.8.3. Право власності на землю ......................................332

3.8.4. Права та обов'язки власника земельної ділянки..........332

3.8.5. Способи набуття права власності на землю..................333

3.8.6. Користування землею: поняття, суб'єкти, види...........334

3.8.7. Оренда землі............................................................335

3.8.8. Права і обов'язки землекористувачів........................336

3.8.9. Порядок передачі землі у власність та надання у користування......337

3.8.10. Припинення і перехід права власності на землю.......338

3.8.11. Правові засади плати за землю................................340

3.8.12. Селянське (фермерське) господарство.......................341

3.8.13. Порядок вирішення земельних спорів......................342

Термінологічний словник до теми 3.8.................................342

Тема 3.9. ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

УКРАЇНИ.......................................................................344

3.9.1. Адміністративне право — галузь права України..........344

3.9.2. Адміністративні правовідносини.............................345

3.9.3. Державна служба..........,........................................346

3.9.4. Поняття і методи державного управління..................347

3.9.5. Адміністративне провадження................................348

3.9.6. Адміністративний примус .....................................349

3.9.7. Адміністративний проступок: поняття,

ознаки, види.................................................................349

3.9.8. Види адміністративних проступків..........................351

3.9.9. Адміністративна відповідальність та

адміністративні стягнення..............................................352

Термінологічний словник до теми 3.9.................................353

Тема 3.10. ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ........ 355

3.10.1. Фінансове право — галузь права України.................. 355

3.10.2. Фінансові правовідносини ...................................... 356

3.10.3. Бюджетна система України.....................................357

3.10.4. Система оподаткування в Україні.

Види податків і зборів.....................................................358

3.10.5. Особливості оподаткування фізичних осіб...............359

3.10.6. Відповідальність за порушення фінансового законодавства............360

3.10.7. Поняття та види банків........................................361

3.10.8. Банківські операції............................................... 362

3.10.9. Національний банк України................................... 363

Термінологічний словник до теми 3.10................................363

Тема 3.11. ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ......365

3.11.1.Поняття і загальна характеристика кримінального права ..............365

3.11.2. Джерела кримінального права................................. 365

3.11.3. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.......366

3.11.4. Принцип дії кримінального закону

у просторі, у часі та за колом осіб....................................367

3.11.5. Поняття і ознаки злочину......................................368

3.11.6.Склад злочину....................................................... 369

3.11.7. Види злочинів.......................................................371

3.11.8.Неосудність: поняття, медичний та юридичний критерії....372

3.11.9. Стадії вчинення злочину......................................... 372

3.11.10.Матеріальний, формальний і усічений склад злочину..................373

3.11.11. Добровільна відмова від доведення злочину

до кінця..........................................................................374

3.11.12. Співучасть у злочині.............................................375

3.11.13. Поняття, ознаки і підстави кримінальної відповідальності...376

3.11.14. Поняття, мета і види кримінальних покарань.......377

3.11.15. Обставини, що виключають злочинність діяння.......378

3.11.16. Обставини, які пом'якшують покарання.................380

3.11.17. Обставини, що обтяжують покарання.....................380

3.11.18. Особливості кримінальної відповідальності

та покарання неповнолітніх..............................................381

3.11.19. Примусові заходи виховного характеру...................382

3.11.20. Злочини проти основ національної безпеки України.........383

3.11.21. Злочини проти особи............................................ 384

3.11.22. Злочини проти власності....................................... 385

3.11.23. Злочини проти громадського порядку і моралі......... 386

Термінологічний словник до теми 3.11................................ 387©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.