Здавалка
Главная | Обратная связь

Злочини проти особиЗлочини проти особи — це злочинні діяння, що безпосередньо посягають на належні особі права і блага.

Конституція України проголосила людину, її права і свободи найвищою соціальною цінністю. Згідно з цим конституційним по­ложенням у новому кримінальному законодавстві значно посилена охорона прав особи.

Злочини проти особи поділяють на кілька груп: злочини проти життя; злочини проти здоров'я і такі, що піддають небезпеці життя і здоров'я; злочини проти свободи, честі й гідності особи; злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності; злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і гро­мадянина.

Злочини проти життя:

1) вбивство, тобто протиправне умисне або необережне позбав­лення життя іншої людини. Умисне вбивство за обтяжуючих обста­вин (вбивство двох або більше осіб, малолітньої дитини, заручника, вбивство, вчинене з особливою жорстокістю, та ін.) є особливо тяж­ким злочином;

2) доведення до самогубства. Об'єктивна сторона цього злочи­ну — жорстоке поводження з потерпілим, шантаж, примус його до протиправних дій, систематичне приниження людської гідності, внаслідок чого сталося самогубство або замах на самогубство;

3) погроза вбивством. Погроза вбивством є психічним насиль­ством щодо особи. Вона визнається злочином, якщо є реальні під­стави побоюватися здійснення погрози.

Злочини проти здоров'я:

1) тілесні ушкодження, тобто протиправне умисне або необе­режне заподіяння шкоди здоров'ю іншої людини. За ступенем

тяжкості розрізняють тяжкі, середньої тяжкості, легкі тілесні ушкодження;

2) побоїі катування, під якими розуміють удари та інші насиль­ницькі дії, що завдали фізичного болю і не заподіяли тілесних ушкоджень;

3) катування, тобто навмисне завдання сильного фізичного болю, фізичних чи моральних страждань з метою примусити потер­пілого або іншу особу вчинити дії, які суперечать їхній волі.

До злочинів, що піддають небезпеці життя і здоров'я, нале­жать навмисне зараження ВІЛ чи іншою невиліковною інфекційною або венеричною хворобою, залишення в небезпеці, незаконна ліку­вальна діяльність, незаконне здійснення дослідів над людиною, насильницьке донорство і деякі інші злочини.

Кримінальний кодекс передбачає відповідальність за злочини проти свободи, честі й гідності особи, а саме: незаконне позбав­лення свободи чи викрадення людини, умисну підміну дитини, торгівлю людьми, експлуатацію дітей, незаконне влаштування до психіатричної установи.

До злочинів проти особи належать злочини проти статевої свободи і статевої недоторканності, серед яких найбільш небез­печним є зґвалтування.

Демократизація суспільного і політичного життя України зако­номірно викликала посилення кримінально-правової охорони ви­борчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина. Кримінальний кодекс визнає злочином умисне по­рушення таємниці голосування, порушення недоторканності жит­ла, порушення таємниці листування та інших видів кореспонденції, перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, без­підставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії й низку інших діянь.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.