Здавалка
Главная | Обратная связь

ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Глава 1. Походження держави і права1.1.Загальна характеристика первісного суспільства........ 4

1.2. Причини і шляхи виникнення держави і права............ 6

1.3. Основні теорії походження держави і права................ 12

Глава 2. Держава: основні поняття

2.1. Поняття та ознаки держави............................................ 14

2.2. Форма держави................................................................ 17

2.3. Функції держави.............................................................. 21

2.4. Механізм (апарат) держави............................................ 23

2.5. Політична система суспільства...................................... 27

2.6. Правова держава............................................................. 29

2.7. Громадянське суспільство і правова держава.............. 31

Глава 3. Право: основні поняття

3.1. Поняття, ознаки і сутність права................................... 33

3.2. Право в системі соціальних норм. Право і мораль...... 36

3.3. Поняття і класифікація норм права............................... 38

3.4. Система права.................................................................. 39

3.5. Джерела (форми) права.................................................. 41

3.6. Закони і підзаконні нормативні правові акти............... 44

3.7. Правові відносини........................................................... 49

3.8. Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність.............................................................. 54

Глава 4. Законність і демократія

4.1. Законність і правопорядок............................................. 58

4.2. Гарантії законності і правопорядку............................... 64

4.3. Правова культура............................................................ 67

4.4. Демократія....................................................................... 70

4.5. Демократія і самоврядування......................................... 79

4.6. Демократія як загальнолюдська цінність..................... 81

4.7. Співвідношення демократії і законності...................... 83

РОЗДІЛ II. КОНСТИТУЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ

Глава 5. Конституційне право — провідна галузь національного права України

5.1. Предмет і метод конституційного права України........ 85

5.2. Конституція України - Основний Закон суспільства і держави............................................................................ 86

5.3. Закріплення державного, народного і національного суверенітетів у Декларації про державний суверені­тет України....................................................................... 88

5.4. Державна символіка України......................................... 89

5.5. Правонаступництво України.......................................... 90

5.6. Державна мова в Україні. Статус мов національних меншин............................................................................. 91

Глава 6. Конституційно-правові засади правового статусу людини і громадянина

6.1.Поняття основних прав, свобод і обов'язків

людини і громадянина................................................... 93

6.2.Конституційно-правові засади громадянства України... 95

6.3.Система і зміст конституційних прав, свобод

та обов'язків людини і громадянина............................. 97

6.4.Право громадян на об'єднання в політичні партії та громадські організації відповідно до законодавства України............................................................................. 100

6.5. Уповноважений Верховної Ради України з прав

людини............................................................................. 101

6.6.Конституційне закріплення права на освіту................. ЮЗ

6.7.Право громадян на свободу світогляду і віроспові­дання................................................................................. 104

Глава 7. Конституційні інститути демократії в Україні

7.1. Виборче право і виборча система в У країні................. 106

7.2. Референдуми в Україні................................................... 109

Глава 8. Органи державної влади в Україні

8.1. Конституційно-правові засади статусу Верховної Ради України.............................................110

8.2. Питання, які визначаються (встановлюються) виключно законами країни......................... 113

8.3. Конституційно-правові засади статусу народного депутата України......................................114

8.4. Рахункова палата України.............................................. 115

8.5. Конституційно-правові засади статусу Президента України....................................................116

8.6. Конституційно-правові засади статусу Кабінету Міністрів України.......................................117

8.7. Конституційний Суд України........................................ 118

8.8. Конституційно-правові засади статусу місцевих державних адміністрацій............................119

Глава 9. Конституційно-правові основи територіального устрою України

9.1. Поняття і принципи територіального устрою України............................................................121

9.2. Система адміністративно-територіального устрою України............................................... 122

9.3. Статус Автономної Республіки Крим.......................... 123©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.