Здавалка
Главная | Обратная связь

Глава 10. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні10.1. Поняття місцевого самоврядування.............................. 124

10.2. Система місцевого самоврядування в Україні............. 125

РОЗДІЛ III.

ОКРЕМІ ГАЛУЗІ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

Глава 11. Трудове законодавство: загальні положення

11.1.Трудове право як самостійна галузь права................... 127

11.2.Трудовий договір: поняття, зміст, порядок укладення... 132

11.3. Переведення, переміщення, зміни істотних умов праці... 136

11.4.Загальна характеристика підстав припинення трудового договору................................ 138

11.5. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника.................................................. 140

11.6.Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу..... 141

Глава 12. Робочий час і час відпочинку. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду,

Заподіяну підприємству, установі, організації. Трудова дисципліна. Трудові спори.

12.1.Робочий час...................................................................... 150

12.2. Час відпочинку................................................................ 152

12.3.Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації............. 154

12.4.Трудова дисципліна........................................................ 155

12.5. Індивідуальні трудові спори.......................................... 157

12.6. Колективні трудові спори.............................................. 159

Глава 13. Екологічне законодавство

13.1. Правова охорона навколишнього природного середовища................................................. 162

13.2.Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища ...............................163

30913.3. Право природокористування......................................... 165

13.4. Право власності на природні ресурси........................... 167

13.5. Екологічні права та обов'язки громадян...................... 170

13.6. Економіко-правовий механізм охорони

навколишнього природного середовища..................... 172

13.7. Контроль у галузі природокористування та охорони навколишнього природного середовища..173

13.8. Відповідальність за порушення екологічного законодавства..................................... 174

13.9. Поресурсові кодекси і закони України......................... 175

13.10. Особливості оренди землі та інших природних ресурсів.................. 178

13.11. Правова охорона атмосферного повітря і тваринного світу........................ 181

13.12. Правовий режим природно-заповідного фонду України.... 182

Глава 14. Цивільне законодавство

14.1. Цивільне право як самостійна галузь права................. 184

14.2. Фізичні особи як суб'єкти цивільних правовідносин.... 186

14.3. Опіка та піклування........................................................ 191

14.4. Юридичні особи як суб'єкти цивільного права........... 194

14.5. Загальна характеристика права власності.................... 196

14.6. Право спільної власності................................................ 198

14.7. Захист права власності................................................... 200

14.8. Цивільно-правова відповідальність............................... 201

14.9. Загальні положення про договір.................................... 204

14.10. Спадкове право................................................................ 207

Глава 15. Господарське законодавство

15.1. Ринкова економіка як об'єкт правового регулювання.................................................. 213

15.2. Приватно-правовий компонент регулювання господарських відносин...................... 218

15.3. Публічно-правовий компонент регулювання господарських відносин......................... 220

Глава 16. Житлове законодавство

16.1. Житловий фонд. Надання жилих приміщень............... 223

16.2. Приватизація і інші засоби здійснення права на житло.... 226

16.3. Відповідальність за порушення житлового законодавства............... 229

Глава 17. Сімейне законодавство

17.1. Сім'я...................... 231

17.2. Шлюб............................... 232

17.3. Особисті й майнові права та обов"язки подружжя...... 234

17.4. Права та обов'язки батьків і дітей................................. 235

Глава 18. Адміністративне право та законодавство

18.1. Адміністративне право як галузь права........................ 240

18.2. Адміністративне право і державне управління............ 242

18.3. Адміністративне правопорушення (проступок)........... 243

18.4. Види адміністративних стягнень................................... 245

18.5. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності.............. 248©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.