Здавалка
Главная | Обратная связь

Види екологічного аудитуЕкологічний аудит може здійснюватись у наступних формах:

- екологічний аудит виробничих об’єктів;

- екологічний аудит військових, оборонних та інших об'єктів, інформація про які становить державну таємницю;

- екологічний аудит територій;

- екологічний консалтинг.

3.3.1. Екологічний аудит виробничих об’єктів

 

Екологічний аудит виробничих об’єктів - перевірка діяльності підприємств, установ та організацій в частині дотримання норм і розпоряджень з охорони навколишнього середовища, розробці рекомендацій природоохоронних заходів, а також вартісна оцінка витрат, пов’язаних з природокористуванням.

Екологічний аудит виробничих об’єктів здійснюється на замовлення при:

- проведенні комплексної експрес-оцінки підприємств з метою проведення некапіталомістких заходів щодо екологічної модернізації виробництва;

- аудитуванні інвестиційних пропозицій у складі програм галузевої реструктуризації виробництва та в складі галузевих програм структурної перебудови економіки;

- формуванні фондів екологічної санації підприємств;

- аудитуванні розрахунків платежів за користуванні природними ресурсами;

- проведенні аудиту раціональності та безпеки використання енергетичних ресурсів.

3.3.2.Екологічний аудит територій

 

Екологічний аудит територій спрямований на оцінку природно-ресурсного потенціалу конкретних земельних ділянок та інших природних ресурсів, виявлення негативних природних і природно-техногенних процесів, встановлення видів і оцінку рівнів техногенного впливу на навколишнє середовище з метою визначення пріоритетів, конкретних дій і джерел фінансування екологічного оздоровлення забруднених територій, а також реальної ціни земельної ділянки у разі зміни її власника.

Екологічний аудит територій запроваджується на замовлення при:

- здійсненні операцій купівлі-продажу нерухомого майна, а також при коригуванні вартості нерухомого майна;

- складанні угод з купівлі-продажу земельних ділянок;

- проведенні національних, державних, галузевих, регіональних екологічних програм та природоохоронних заходів;

- обґрунтуванні підстав, необхідності та доцільності оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

- виникненні потенційно небезпечної екологічної ситуації, що склалася на певній території.

3.3.3. Екологічний консалтинг

 

Екологічний консалтинг - це надання консультаційних послуг аудиторами з питань екології, у які входить:

- передпроектне обстеження земельних ділянок, родовищ корисних копалин тощо з видачею висновку про існуючі та можливі екологічні проблеми території;

- екологічна оцінка існуючих (або тих, що проектуються) технологій;

- оцінка ефективності (необхідності і достатності) різноманітних природоохоронних заходів;

- допомога при здійсненні екологічної сертифікації виробничих об'єктів та територій;

- сприяння у підготовці екологічної заяви та реєстрації промислових ділянок;

- участь при підготовці угод про розподіл продукції, в яку входить оцінювання попередньої екологічної шкоди, вартості відтворення порушених об’єктів навколишнього природного середовища, витрат на усунення наднормативних негативних впливів на навколишнє природне середовище;

- сприяння у підготовці договорів екологічного страхування, розробленні планів превентивних заходів щодо зниження екологічних ризиків, оцінюванні шкоди від настання страхового випадку для підприємств у зв’язку з забрудненням навколишнього природного середовища;

- обґрунтування застосування природоохоронних заходів;

- розробка різноманітної еколого-інформаційної документації.

Екоаудиторські послуги у виді консультацій можуть даватися усно або письмово з оформленням довідки і інших офіційних документів.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.