Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Джерела (форми) праваПри з’ясуванні форм права необхідно звернути увагу, що у правознавстві цей термін має багато значень та іноді вживається як тотожний до терміну „джерело права”.

Серед форм права виділяють нормативно-правові акти, правові договори, правовий звичай, судовий прецедент.

Основною формою права є нормативно-правовий акт. Студенту необхідно з’ясувати ознаки, якими характеризується нормативно-правовий акт та відрізняти його від офіційного юридичного документу, що не містить норм права і не вносить безпосередньо змін у законодавство.

Нормативно-правові акти можна класифікувати за наступними критеріями: суб’єкти ухвалення, юридична сила, сфера дії, ступінь загальності, характер волевиявлення, галузь законодавства, дії у просторі, часі та по колу осіб.

Також студенту слід звернути увагу на чинність нормативно-правових актів, яка обмежується наступними параметрами: термін чинності, простір, коло осіб.

Студенту слід звернути увагу на способи систематизації законодавства: інкорпорація, консолідація, кодифікація.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення форми права.

2. Які існують види форм права?

3. Дайте визначення нормативно-правового акта..

4. Назвіть види нормативно-правових актів.

5. Що розуміється під зворотною дією закону?

6. Вкажіть сутність екстериторіальності нормативного акта.

Завдання

1. Письмово дайте характеристику чинності нормативно-правових актів, використовуючи Указ Президента України від 10.06.97 «Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності» (зі змінами) // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня; 1997. - 6 грудня.

2. Заповніть таблицю.

Таблиця

Класифікація нормативно-правових актів
за суб’єктами ухвалення за юридичною силою за сферою дії за часом дії за характером волевиявлення за ступенем загальності правових норм

 

3. Заповніть таблицю.

Таблиця

Способи систематизації законодавства
консолідація інкорпорація кодифікація
     

Тема: Система права

При вивченні даної теми, студентам слід знати, що система права входить в правову систему і являє собою внутрішню будову права, яка виражається в єдності та узгодженості діючих в державі правових норм і разом з тим, в розподілі права на відносно самостійні частини.

Особливу увагу студентам слід звернути на ознаки, що характеризують право як систему.

Студент повинен знати структурні елементи системи права, а саме: галузь права, підгалузь права, інститут права. Також студент повинен знати основні галузі права і вміти характеризувати їх зміст.

Необхідно розглянути правотворення як процес самоорганізації права.

Питання для самоперевірки:

1. Що розуміється під системою права?

2. Як співвідноситься система права і правова система, система законодавства?

3. Вкажіть основні галузі права.

4. За якими критеріями розрізняють галузі права?

5. Назвіть комплексні галузі права.

Завдання

1. Вкажіть правові інститути цивільного права.

2. Назвіть предмет і метод конституційного права.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.