Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Характеристика трудових правовідносинВивчаючи дану тему необхідно уяснити, що трудові відносини не слід ототожнювати з відносинами, що пов'язані з працею. Існують відносини, в яких праця є їх первинною основою або їх елементом, що сприяє головному елементу — майновому або особистому немайновому. Між суб'єктами можуть виникати відносини, предметом яких є виконання певної роботи. Але це не завжди створює суспільні трудові відносини, і регулюватись вони мають не трудовим, а цивільним правом.

Важливо звернути увагу, що предмет трудового права складають трудові і супутні їм чи похідні від них суспільні відносини, існування яких обумовлене безпосереднім зв'язком з трудовими відносинами. До таких відносяться: організаційно-управлінські, соціально-партнерські, відносини, які виникають під час розгляду трудових спорів, відносини, які приходять на зміну трудовим і залишаються між роботодавцем і працівником в разі тимчасової чи постійної втрати останнім працездатності або досягнення пенсійного віку.

Студенту необхідно звернути увагу на сутність колективного договору як інституту трудового права. Розглянути поняття, строки, форму трудового договору.

Також студент повинен уяснити перелік документів, необхідних для прийому на роботу.

Важливо знати наслідки зміни істотних умов праці, випадки переведення на іншу роботу без згоди працівника.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення трудового права як галузі права.

2. Які суспільні відносини складають предмет трудового права?

3. Дайте визначення трудового договору.

4. Вкажіть види трудового договору залежно від строку дії.

5. В яких випадках додержання письмової форми трудового договору є обов’язковим?

6. Які документи необхідні при прийняття на роботу?.

7. В яких випадках працівника можуть перевести на іншу роботу за його згодою? Без згоди?

Завдання

1. Вирішіть задачу. На суконній фабриці "Камертон", де працює 327 працівників, власник за домовленістю з профкомом уклав колективний договір, не довівши до відома працівників, і направив на реєстрацію.

Хто виступає стороною колективного договору, на яких підприємствах і в якому порядку укладається колективний договір?

2. Вирішіть задачу. Після домовленості про прийняття Фещенка на посаду інженера, уповноважений власником орган підприємства зажадав від нього:

1) трудову книжку;

2) паспорт;

3) диплом про освіту;

4) характеристику з попереднього місця роботи;

5) довідку про забезпеченість житловою площею.

Фещенком були подані всі ці документи, крім характеристики, яку він зобов'язався подати протягом тижня. Уповноважений власником орган допустив Фещенка до роботи, але попередив, що, коли він протягом тижня не подасть характеристику, угода про укладення трудового договору буде розірвана.

Такої характеристики Фещенко не подав, бо керівник з попереднього місця роботи відмовився її видати.

Які документи може вимагати власник або уповноважений ним орган при прийнятті, на роботу? Які правові наслідки наступають при неподанні Фещенком характеристики?©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.