Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема: Правове регулювання трудових спорівВивчаючи дану тему необхідно уяснити, що трудові спори — це неврегульовані шляхом безпосередніх переговорів розбіжності між працівником (колективом працівників) і власником підприємства (уповноваженим ним органом) з приводу застосування норм трудового законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих умов праці. Студенту важливо з’ясувати момент виникнення індивідуального та колективного трудового спору. Важливо звернути увагу на етапність порядку вирішення колективних та індивідуальних трудових спорів

Студенту необхідно з’ясувати категорію справ, що підлягають безпосередньому розгляді в суді.

Також необхідно знати строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів.

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення трудового спору.

2. Які існують види трудових спорів?

3. Хто має право розглядати трудові спори?

4. Розкрийте порядок розгляду трудового спору комісією по трудових спорах.

5. Розкрийте порядок розгляду трудового спору судом.

6. Вкажіть категорію справ, що підлягають безпосередньому розгляді в суді.

7. Рішення компетентного органу по розгляду трудового спору.

Завдання

1. Вирішіть задачу. Завідуючий транспортним відділом фабрики Смирнов запросив на тимчасову роботу двох теслярів для ремонту гаража. Коли теслярі закінчили роботи, бухгалтерія фабрики відмовилася провадити з ними розрахунок, оскільки завідуючий транспортним відділом не користується правом прийняття і звільнення працівників. Теслярі пред'явили позов до Смирнова. Чи є Смирнов належним відповідачем? Який порядок вирішення даного спору?

 

- Тема: Адміністративна відповідальність та інші заходи адміністративного примусу

При вивченні даної теми студенту слід з’ясувати сутність адміністративного примусу та знати його заходи ( заходи адміністративного попередження, адміністративного припинення, адміністративної відповідальності ).

- Також студентам слід уяснити, що адміністративна відповідальність- це вид юридичної відповідальності, яка характеризується загальними (настає на підставі норм права, за порушення правових норм, пов'язана з державним примусом, назначається державними органами) та спеціальними ознаками. Виділяють три підстави адміністративної відповідальності: нормативну, фактичну і процесуальну.

Визначення адміністративного проступкудається в статті 9 КпАП України. Слід звернути увагу на те, що законодавець ототожнює поняття "проступку" і "правопорушення".

Студенту слід знати, що до складу адміністративного проступку відносяться чотири елементи: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт і суб'єктивна сторона.

Стосовно адміністративної відповідальностіколективних суб'єктів необхідно мати на увазі, що вона передбачається не в КпАП, а тільки окремими нормативними актами. Особливу увагу слід звернути студенту на адміністративну відповідальність неповнолітніх, тобто осіб, які вчинили проступок у віці з 16 до 18 років.

Адміністративне законодавство передбачає систему адміністративних стягнень (стаття 24 КпАП), до якої відносяться: попередження; штраф; оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення, або безпосереднім об'єктом проступку; конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом проступку; позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові; виправні роботи; адміністративний арешт; видворення за межі держави іноземців і осіб без громадянства (детально див. ст. ст. 25-32 КпАП). Слід мати на увазі, що Законом України "Про боротьбу з корупцією" передбачений такий захід адміністративного стягнення, як позбавлення права протягом трьох років займати посади в державних органах, або — протягом п'яти років балотуватися в депутати.

При вивченні даної теми студентам необхідно звернути увагу на передбачені законодавством обставини, які виключають адміністративну відповідальність (див. статті 17-22 КпАП).

Питання для самоперевірки:

1. Дайте визначення адміністративної відповідальності та вкажіть її ознаки.

2. Назвіть підстави адміністративної відповідальності.

3. Дайте визначення адміністративного проступку.

4. Назвіть основні відмінності адміністративної відповідальності від кримінальної, цивільної, дисциплінарної відповідальності.

5. Охарактеризуйте елементи складу адміністративного проступку.

6. В чому полягає особливість адміністративної відповідальності неповнолітніх?

7. Вкажіть стягнення, що передбачені чинним законодавством.

8. Наявність яких обставин виключає адміністративну відповідальність?

Задача

1.Розглянувши справу про злісну непокору працівнику міліції з боку 17-річного студента П., суддя піддав його штрафу. Адвокат П. Подав скаргу на цю постанову судді, мотивуючи її тим, що до П. можна було б застосовувати заходи впливу, передбачені ст.241 КпАП України, зважаючи на його неповноліття. Здійсніть юридичний аналіз ситуації.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.