Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 4.4. Облік і аналіз даних засобами електронних таблицьВид заняття:практичне заняття(6 год).

Мета: Закріпити теоретичні знання та практичні навички по обліку і аналізу даних засобами Excel.

 

Завдання № 1

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості про бази даних в Excel

Великі обсяги даних з однотипною структурою являють собою базу даних, яка ще має назву списку даних.

Список даних - набір рядків з постійними заголовками стовпчиків або полів.

Інформація, що сформована у вигляді баз даних, може оброблятися допомогою спеціальних функцій та інших засобів. Це сортування, використання шаблонів для впровадження, корегування та відображення даних, фільтрація інформації тощо.

Для всіх операцій з базами даних активна комірка має знаходитись усередині виділеного діапазону даних.

Створення бази даних повинно відповідати таким правилам:

· база даних має постійну кількість стовпчиків, або полів, і змінну кількість рядків, або записів;

· кожний стовпчик містить однотипну інформацію;

· базу даних формують на новому аркуші робочої книги;

· заголовки стовпчиків центрують і для зручності перегляду відображають шрифтом іншого розміру;

· стовпчики форматують відповідно до даних: встановлюють ширину стовпчиків, числовий формат та вирівнювання даних;

· визначають стиль заповнення бази даних з метою подальшого групування взаємопов'язаних записів;

· кількість рядків з даними не обмежена, але всередині бази не дозволяється створювати порожні рядки;

· після встановлення структури бази даних бажано зберегти її на диску у вигляді робочої книги, ім'я якій надає користувач.

 

Завдання № 2

Хід виконання

1. В новій книзі «Зброя» створіть заголовок таблиці:

2.Відформатувати стовпчики відповідно до даних - встановити потрібні числові формати (Калібр, Швидкість кулі) та вирівнювання (по центру, ліворуч).

3.Для введення до бази даних відомостей та їх перегляду і редагування рекомендується використовувати спеціальні діалогові вікна – форми. Для введення даних до створеної структури бази даних слід виділити рядок із заголовками стовпчиків і виконати команди Данные\Форма.

4.На екрані з'явиться діалогове вікно форми зі створеними полями, які слід заповнити для першого запису БД і натиснути кнопку Добавить. Подібно до цього послідовно виконати заповнення решти записів:

Завдання № 3

Хід виконання

1.Впорядкування даних виконують за допомогою команд Данные\Сортировка у відповідному діалоговому вікні.

Для сортування інформації, наприклад, за видом зброї, слід вибрати:

• поле ВИД ЗБРОЇ зі списку Сортировать по;

• тип сортування - По возрастанию або По убыванию;

• натиснути кнопку <ОК>.

2. Виконати сортування бази даних по ВИДУ ЗБРОЇ, ТИПУ, КАЛІБРУ по спаданню:

3. Результати сортувань відобразити у звіті.

Завдання № 4

Хід виконання

1. Одним із засобів швидкого перегляду групи даних, що відповідають якійсь умові, є фільтрація. Програма Ехсеl надає користувачам дві можливості фільтрації даних:

• за простими умовами - використання автофільтру;

• за більш складними - використання розширеного фільтру.

Для встановлення автофільтру слід виконати команди Данные\ Фильтр\ Автофильтр. На екрані електронної таблиці будуть зображені кнопки закритих списків із заголовками полів бази даних. За їх допомогою вибрати записи бази даних, що слід вивести на екран. Після виділення елементу в списку, що розкривається, рядки, які не містять даний елемент будуть приховані.

Також можна використовувати пункт Условие... для встановлення умов виведення записів у діалоговому вікні Пользовательский автофильтр. Наприклад, потрібно вивести записи за певний період часу, для цього слід:

• виконати команди Данные\Фильтр\Автофильтр;

• відкрити список ДАТА;

• вибрати пункт Условие... і вказати необхідні умови фільтрації ;

ü у списку умов вибрати пункт больше і поруч зі списку значень - потрібне значення дати;

ü у списку додаткових умов вибрати меньше і поруч зі списку значень - потрібне значення дати.

Для відміни режиму фільтрації даних ще раз мають бути виконані команди Данные\Фильтр\Автофильтр

Для відміни режиму фільтрації досить виконати команди Данные\Фильтр\Отобразить все...

2. Виконати фільтрацію бази даних за наступними критеріями:

ü Вид зброї – пневматична гвинтівка;

ü Вид зброї – пневматичний пістолет, тип зброї – газобалонна пневматика;

ü Швидкість кулі – менше 200 м/с (використати умову);

ü Дата народження – всі хто народився після 1980 року;

ü Тип боєприпаси – свинцеві кулі, швидкість – більше 300 м/с

 

Завдання № 5

Хід виконання

1. Використання розширених фільтрів дозволяє переглядати дані з використанням інтервалу критеріїв для виведення тільки тих записів, що задовольняють певним критеріям.

Для фільтрації за допомогою розширеного фільтра слід встановити кри­терії фільтрації, виконати команди Данные\Фильтр\Расширенный фильтр..., у відповідному діалоговому вікні вказати діапазони комірок бази даних і критеріїв фільтрації.

Для встановлення критеріїв фільтрації слід:

ü вставити декілька порожніх рядків над базою даних;

ü скопіювати назви полів до першого вставленого рядка;

ü занести відповідні умови фільтрації у потрібні стовпчики;

ü переконатися, що між умовами фільтрації і базою даних є хоча б один порожній рядок.

 

2. Створити розширений фільтр за наступними умовами:

 

3. Результат роботи відобразити у звіті.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.