Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5.2. Використання графічної інформації 

Вид заняття:практичне заняття(6 год).

Мета: вивчити варіанти та етапи впровадження графічної інформації в електронну презентацію.

 

Завдання № 1

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості, що стосуються використання графічної інформації в електронних презентаціях.

Подання інформації у вигляді таблиці, діаграми, малюнка або фотознімка дає змогу значно спростити її сприйняття й аналіз. Тому в PowerPoint подібні елементи застосовують досить часто.

Таблиці використовуються трьох видів:

- таблиці Word – для текстових та числових вихідних даних;

- таблиці Excel – для вихідних даних і даних розрахунків, а також у тих випадках, коли за даними будують діаграми;

- таблиці Access – коли дані вибирають із декількох взаємозв’язаних таблиць.

Перші два види таблиць копіюють у PowerPoint із відповідних додатків через буфер обміну. Перед впровадженням інформації з Access (таблиць, форм, запитів, звітів) необхідно звернути увагу на те, що за замовчуванням у Access встановлено системний шрифт MS Sans Serif, який не підтримує кирилиці. Тому перед копіюванням інформації потрібно у Access встановити шрифт, що має символи кирилиці, наприклад, Times New Roman, Arial тощо.

Для зображення ієрархічної залежності між окремими елементами системи, наприклад, структури управління підприємством, у презентаціях використовуються організаційні діаграми. Будують організаційні діаграми за допомогою Microsoft Organization Chat. Структура вікна додатку Microsoft Organization Chat аналогічна структурі стандартного вікна Windows.

Кожний елемент ієрархії має вигляд прямокутника, який називається рамкою. Усі рамки мають 4 текстових поля, вміст кожного з яких замінюють потрібною інформацією. Якщо поля “Комментарий 1” і “Комментарий 2” не змінювались, то в режимі перегляду вони не виводяться.

Основні засоби редагування й форматування організаційних діаграм такі ж, як і в текстовому редакторі Word.

Малюнки в бізнес-презентаціях використовують у двох випадках:

- для демонстрації зовнішнього вигляду об’єкта чи його складових частин;

- для додання емоційного забарвлення самій презентації (щоб привернути увагу, зняти напругу і т.д.).

У першому випадку застосовують рисунки, креслення, ескізи, фотознімки, що підготовлені фахівцями з конкретної предметної галузі й зберігаються в графічних файлах фірми.

У другому – рисунки, що входять до стандартних засобів постачання додатків Microsoft Clip Gallery, Corel Draw тощо, або зберігаються на різних Web-сторінках в Internet.

У комплект PowerPoint входить стандартний набір малюнків у вигляді колекції. Ця колекція включає безліч картинок, виконаних на професійному рівні і дозволяють додати презентації більш барвистий вигляд. Вибір малюнків самий широкий: карти, зображення людей, будівель, пейзажів тощо.

PowerPoint розпізнає усі основні формати малюнків. Оскільки всі додатки Microsoft Office використовують одні і ті ж графічні фільтри, то у PowerPoint можна використати фільтр, що встановлений, наприклад, разом із додатком Word.

Існує два види малюнків: растрові й малюнки типу “метафайл”, які можна розгрупувати, тобто перетворювати в об’єкти PowerPoint, і потім редагувати за допомогою стандартних інструментів малювання. Більшість картинок належать формату метафайл. Щоб розгрупувати картинку і перетворити її в об’єкт PowerPoint, слід виділити її і вибрати в меню “Действия” панелі інструментів “Рисование” команду “Разгруппировать”. Після цього картинку можна змінювати, як будь-який інший намальований об’єкт. Наприклад, можна вставити зображення людини, розгрупувати його, змінити колір одягу і потім включити змінене зображення в іншу картинку, тощо. Можна також створювати власні малюнки, використовуючи інструменти малювання PowerPoint.

Для вибору малюнка слід клацнути кнопку “Добавить картинку на панелі інструментів “Рисование”, або скористатись меню “Вставка” і командою “РисунокàКартинки”. Після цього відкривається галерея кліпів Microsoft ClipArt, де можна вибрати потрібний малюнок.

Якщо потрібно вставити малюнок із зовнішнього файлу, слід виконати команду “РисунокàИз файла” меню “Вставка”.

Для покращення естетичного вигляду презентації можна застосувати єдиний фон для всього слайда, або різний фон для окремих частин слайду: заголовків, елементів списків і т.д.

Якщо єдиний фон застосовується для одного або декількох слайдів, їх потрібно вибрати, якщо для всіх слайдів презентації – їх можна не вибирати. Для вибору одного слайду потрібно перейти в режим сортувальника слайдів та клацнути “мишею” на цьому слайді, а для вибору декількох слайдів – утримуючи натиснутою клавішу [Shift], клацати по всіх потрібних слайдах.

Щоб встановити потрібний фон для усіх чи вибраних слайдів, слід виконати наступні дії:

1. Вибрати меню “Формат” і команду “Фон”;

2. У вікні діалогу “Фон” у розділі “Заливка фона” відкрити список із переліком кольорів та способів заливки. У цьому списку можна:

§ у розділі “Авто” встановити фон, який постачається разом із шаблоном дизайну;

§ вибрати потрібний колір із набору і клацнути на ньому “мишею”;

§ вибрати опцію “Другие цвета” і відрити додаткові кольори: на вкладинці “Обычные” – стандартні кольори Windows; на вкладинці “Спектр” – будь-який довільний колір;

§ вибрати опцію “Способы заливки”. Після вибору цієї опції на екрані з’являється діалогове вікно “Заливка” із чотирма вкладинками: “Градиентная”, “Текстура”, “Узор”та “Рисунок”, використовуючи які можна встановити колір та візерунок фону, а також імпортувати фоновий малюнок;

3. Щоб встановити єдиний колір фону для усіх слайдів презентації, слід клацнути на кнопці “Применить ко всем”; щоб встановити колір фону лише для вибраних слайдів – на кнопці “Применить”.

Крім рисунків можна також працювати зі звуковими та відео файлами. Звуковий супровід відноситься не до якоїсь конкретної частини, а до всього файла. PowerPoint також дає змогу самостійно записати мовний супровід файла.

Для того щоб вставити відеокліп або звуковий файл, слід скористатись меню “Вставка” і командою “Фильмы и звук”. Відкриється додаткове підменю, яке надасть змогу вибрати потрібний відеокліп або звуковий файл.

Завдання № 2

Хід виконання

1. Створити презентації за зразками (див. папку Презентація ).

2. Створені презентації роздрукувати і додати до звіту.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.