Здавалка
Главная | Обратная связь

Розділ 5. Засоби створення електронних презентацій 

Тема 5.1. Введення, редагування та форматування тексту

Вид заняття:практичне заняття(6 год).

Мета: З’ясувати теоретичні питання щодо створення електронних презентацій Power Point, вивчити технологію створення слайдів, наповнення їх текстовою інформацією; навчитися редагувати та форматувати текст.

 

Завдання № 1

Хід виконання

1. Пригадайте теоретичні відомості про електронні презентації.

Презентація (від англ. “presentation” – показування) – це набір кольорових картинок-слайдів, на певну тему, які зберігаються у файлі спеціального формату. На кожному слайді можна розмістити довільну текстову та графічну інформацію.

Залежно від способу реалізації на комп’ютері розрізняють такі види презентацій:

- зі сценарієм;

- інтерактивні;

- автоматичні.

Презентація зі сценарієм – це традиційна презентація зі слайдами, яка доповнена засобами показу кольорової графіки й анімації з виведенням відеоматеріалу на великий екран або монітор. У ній є можливість під час показу вносити зміни у процес демонстрації, а також використовувати титри, що пливуть на екрані і містять додаткові пояснення.

Інтерактивна презентація – це діалог користувача з комп’ютером, під час якого користувач приймає рішення, який матеріал для нього важливий, і за допомогою “миші” або натиснення на клавіші вибирає на екрані потрібний об’єкт. По тому комп’ютер видає інформацію, на яку надійшов запит. Інтерактивна презентація дає змогу відшукувати потрібну інформацію, заглиблюючись у неї настільки, наскільки це було передбачено розробником презентації.

Автоматична презентація – це закінчений інформаційний продукт, який можна переносити на відеоплівку, дискету, компакт-диск і розсилати потенційним споживачам.

Залежно від сфери застосування розрізняють такі типи презентацій:

- торгові;

- маркетингові;

- навчальні;

- корпоративні.

Торгові презентації дають змогу розповісти, які потреби споживача задовольняє товар і які переваги він має, а також за короткий термін надати потенційному покупцю всю необхідну інформацію.

Маркетингові презентації призначені для масової аудиторії споживачів і проводяться на виставках-ярмарках або в офісі покупця, для агентів із продажу тощо. Прикладом маркетингової презентації є рекламні ролики на телебаченні.

Навчальні презентації використовують викладачі задля того, щоб зручно й наочно подати матеріал.

Корпоративні презентації призначені для донесення інформації до акціонерів корпорації, зокрема через Internet, що дає змогу дістати доступ до гіпертекстової гіпермедійної системи WWW.

 

Після завантаження PowerPoint, з’являється головне вікно, у якому передбачено декілька варіантів подальшої роботи: відкрити презентацію, чи створити її за допомогою готових шаблонів або Майстра автозмісту.

Самий швидкий спосіб створення нової презентації - скористатись послугами Майстра автозмісту. У цьому випадку на екрані з’явиться діалогове вікно Майстра, який за декілька кроків створить “чорновик” професійної презентації з 8-15 слайдів, що приблизно буде відповідати Вашому бажанню.

Варіант “Шаблон презентации”дозволяє взяти за основу свого слайд-фільму один із готових шаблонів PowerPoint, які розроблені професіональними дизайнерами. Якщо вибрати цей варіант, на екрані з’явиться діалогове вікно “Создать презентацию” із трьома вкладинками. На вкладинці “Дизайны презентаций” можна вибрати дизайн – певний стиль оформленняпрезентації. Якщо активізувати опцію “Пустая презентация”, то про створення “художнього образу” своєї презентації Вам прийдеться потурбуватись самим.

Шаблони оформлення містять кольорові схеми, зразки слайдів та заголовків із нестандартним форматуванням, а також стилізовані шрифти, що передбачені для конкретних видів оформлення. Якщо до презентації застосовується шаблон оформлення, його зразок слайдів і кольорова схема заміняють попередній зразок слайдів і кольорову схему презентації, що була створена раніше. Після застосування шаблона кожний слайд, що додається в презентацію, незалежно від авторозмітки, буде гармонувати з іншими слайдами.

Усі способи створення презентації володіють і позитивними й негативними якостями. Наприклад, в режимі “Мастер автосодержания” запропоновані дуже корисні поради, але, нажаль, макет презентації не можна продивитись до завершення процесу її створення. При використанні способу “Шаблон презентации” можна відразу продивитись макет презентації, але його вибір не супроводжується ніякими порадами з боку програми PowerPoint. При використанні шаблона або майстра автозмісту презентація створюється з встановленими за замовчуванням заголовками і текстовими полями, які можна використовувати для створення власних заголовків і тексту.

Не треба намагатись відразу визначити кінцевий вигляд потрібної презентації, це можна зробити пізніше, оскільки в PowerPoint передбачені спеціальні інструменти редагування макета, а також дозволяється видалення або додавання окремих слайдів.

Розглянемо способи створення презентації за допомогою розповсюджених способів “Мастер автосодержания” і “Шаблон презентации”.

Для створення презентації за допомогою Майстра автозмісту потрібно виконати такі дії:

1. У вікні діалогу “Создать презентацию, используя” встановити перемикач у поле “мастер автосодержания",а потім клацнути на кнопці “ОК”. У вікні діалогу вибрати потрібний вид презентації, формат видачі та інші параметри.

2. Клацнути на кнопці "Далее" і вибрати вид презентації згідно перелічених категорій.

3. На наступному кроці слід вибрати зі списку потрібний вид презентації і клацнути на кнопці "Далее".

4. У наступному діалоговому вікні потрібно вибрати спосіб показу презентації: для проведення наради або читання доповіді, чи для показу в глобальній мережі Internet або в режимі “Кіоск”. Під режимом “Кіоск” розуміють презентацію, яка повторюється багато разів підряд. Такі презентації можна зустріти на виставках або у великих магазинах.

5. На наступному пропонується вказати форму видачі презентації (на екран, на кольорові прозорі плівки і т.д.), а також необхідність друку презентації.

6. Клацнути на кнопці "Далее" і на наступному кроці ввести заголовок презентації, ім’я доповідача та, за необхідності, додаткову інформацію.

7. Для збереження нової презентації слід клацнути на кнопці "Сохранить" або вибрати команду "Сохранить" із меню "Файл".

Тільки при створенні презентації на основі готового шаблону можна отримати цілий набір слайдів із введеним за замовчуванням текстом. Майстер автозмісту, хоч і виконує всю свою роботу достатньо швидко, дозволяє створити тільки шаблон презентації.

При створенні презентації у режимі “Шаблон презентации” не передбачено самостійного вибору зовнішнього вигляду презентації та інших її параметрів.

Для створення презентації на основі готового шаблону потрібно виконати такі дії:

1. У стартовому діалоговому вікні PowerPoint встановити перемикач у режим “шаблон оформления”, а потім клацнути кнопку "ОК". На екрані з’явиться діалогове вікно "Создать презентацию".

2. За допомогою вкладинки “Презентации” вибрати шаблон оформлення і клацнути кнопку “ОК”. При цьому у правій частині вікна діалогу буде показано зовнішній вигляд вибраного шаблону.

3. Після вибору необхідного шаблону слід клацнути кнопку “ОК” і у наступному вікні діалогу “Создание слайда” виберіть потрібну структуру слайда.

4. Після натиснення кнопки “ОК” буде створено макет слайду, який можна заповнювати інформацією.

З тієї чи іншої причини під час створення презентації може виникнути необхідність додати або видалити деякі слайди. При додаванні слайдів у Power Point передбачена можливість вибору одного з 24-х типів авторозмітки. Це дозволяє в значній мірі зекономити час та зусилля, оскільки не потрібно вручну створювати, наприклад, розмітку для діаграм, списків, таблиць тощо.

Щоб додати новий слайд до презентацій, потрібно виконати такі дії:

1. Перейти в режим сортувальника слайдів за допомогою кнопки “Режим сортировщика слайдов у нижньому лівому куті екрану, або команди “Сортировщик слайдов” із меню “Вид”.

2. Клацнути “мишею” у те місце, де планується створити новий слайд.

3. Відкрити меню “Вставка” і активізувати команду “Новый слайд…” або натиснути комбінацію клавіш [Ctrl]+[М].

4. У вікні діалогу “Создание слайда” вибрати потрібну структуру слайда і клацнути “ОК”.

Перемістити слайд на нове місце у презентації можна за допомогою режиму сортувальника слайдів або режиму структури.

У режимі сортувальника слайдів виділіть слайд, який потрібно перемістити і перетягніть його до нового місця призначення та відпустіть кнопку миші.

У режимі структури виділіть піктограму слайда, який потрібно перемістити і користуючись кнопками “Вверх та “Вниз панелі інструментів “Режим структуры” перемістіть його на потрібне місце. Якщо панелі інструментів “Режим структуры” немає на екрані, виведіть її за допомогою меню “Вид” і команди “Панели инструментов”.

Для вилучення слайду з презентації слід спочатку його вибрати, а потім натиснути клавішу [Delete].

Спосіб введення тексту залежить від способу створення презентації. При використанні Майстра автозмісту або готового шаблону у презентації буде розміщений введений за замовчуванням текст із поясненнями. Для заміни його іншим текстом необхідно активізувати режим структури та вести потрібний текст.

Інший спосіб введення тексту – використання документу Word. У PowerPoint передбачені спеціальні інструменти імпорту заголовків із документа Word та використання їх для заголовків слайдів і тексту презентації PowerPoint.

При використанні готового шаблону або майстру автозмісту слід замінити введений за замовчуванням текст, а при створення презентації на основі порожнього слайда достатньо просто ввести потрібний текст.

При роботі зі слайдами слід визначити, який вигляд вони будуть виглядати наприкінці. Наприклад, при оформленні зовнішнього вигляду слайду можна легко допустити граматичну помилку, а при роботі з текстом можна не помітити, що слайд став виглядати не дуже привабливо. Тому в Power Point існує чотири режими перегляду презентації: режим слайдів, режим структури, режим сортувальника слайдів та режим показу слайдів. Для вибору кожного з цих режимів потрібно клацнути на відповідній кнопці у лівому нижньому куті екрану або вибрати необхідну команду з меню “Вид”.

Режим слайдів. В цьому режимі слайди переглядаються по одному, причому в ньому доступні всі кнопки панелі інструментів та команди меню. Такий режим зручно використовувати для макетування тексту та імпортування малюнків, задавати ефекти анімації, тощо. В режимі слайдів дуже зручно працювати, тому що в ньому доступні всі кнопки панелі інструментів та всі команди меню.

Режим структури. В цьому режимі на екрані нам представляється лише текст. Тому в ньому зручно вводити та редагувати текст. Це самий зручний спосіб роботи з текстом.

Режим сортувальника слайдів. Цей режим зручний для переміщення та видалення слайдів. В режимі сортувальника слайдів зручно продивитись об’єм своєї роботи, кількість слайдів, загальне оформлення тощо.

Показ слайдів. В цьому режимі слайд буде показаний так, як він буде виглядати під час презентації. Цей режим рекомендовано використовувати для репетиції презентацій.

 

Завдання № 2

Хід виконання

1. Створити презентації за зразками (див. папку Презентація ).

2. Створені презентації роздрукувати і додати до звіту.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.