Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 5.3, 5.4 Використання спеціальних ефектів в електронних презентаціях. Підготовка, репетиція та проведення електронних презентацій.Вид заняття:практичне заняття(12 год).

Мета:вдосконалити навички створення, редагування та проведення електронних презентацій.

Завдання № 1

Хід виконання

1. Відкрити презентації, створені на попередньому занятті.

2. Виконати впровадження спеціальних ефектів, що запропоновані програмою за вашим смаком.

3. Здійснити конструювання переходів між слайдами.

4. Переглянути одержаний результат.

5. Здійснити настройку часу для демонстрації слайдів.

6. Виконати демонстрацію створеної презентації, у разі необхідності внести зміни.

7. Роздрукувати презентацію.

8. Додати до звіту презентацію.

Методичні вказівки

Анімацієюназивається звукове і візуальне оформлення, яке можна додати до тексту чи іншого об’єкту , наприклад, до діаграми чи малюнку.

1. В Режиме Сортировщиканеобхідно виділити слайди, для яких слід додати переходи.

2. В меню Показ слайдоввибрати команду Переход

слайда...

3. В діалоговому вікні Переход слайдау списку Эффектвибрати потрібний варіант переходу, швидкість показу эфекту и умови переходу. Натиснути на кнопку Применитьабо Применить ко всем.

4.ВРежиме слайдоввідобразіть слайд, щоб виконати анімацію для тексту чи об'єктів.

5. Виконати команду Показ слайдов/Настройка анимации,потім перейти на вкладку Время.У групі Объекты без анимациивиділити текст чи об’єкт, якому потрібно додати анімацію, потім вибрати перемикач Включить.

6. Для автоматичного запуску показу анімації установити перемикач Автоматически і вказати через скільки секунд

 
 

 


після попередньої анімації слід показувати дану.

7. Вибрати закладку Эффекты.В групі Выберите эффект и звукустановіть потрібні налагодження параметрів. Можна перевірити оформлення слайдів в окремому маленькому вікні, яке відкривається натисканням на кнопці Просмотр.

8. Для запуску презентації необхідно виконати команди Показ слайдов/Показ.

9. Щоб роздрукувати презентацію виконайте команди
Файл/Печать/Выдача (6 слайдов на стр.)©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.