Здавалка
Главная | Обратная связь

ЕПІТЕЛІАЛЬНІ Органоспецифічні пухлини
1. Органи, в яких зустрічаються органоспецифічні епітеліальні пухлини:

1. Шлунок

2. Печінка

3. Нирки

4. Легені

5. Матка

 

2. Дослідження, які найбільш точно виявляють органоспецифічність пухлини:

1. Макроскопічне

2. Мікроскопічне

3. Гістохімічне

4. Ультраструктурне

5. Генетичне

 

3.Джерело виникнення органоспецифічних епітеліальних пухлин:

1. Екзокринні залози

2. Ендокринні залози

3. Деривати епітелію

4. М’язи

5. Нервові клітини

 

4. Передракові захворювання молочної залози:
1. Проста фіброаденома
2. Клітинна фіброаденома
3. Мастопатія, проліферативна форма
4. Мастопатія, непроліферативна форма
5. Папілома протоки

 

5.Доброякісні епітеліальні пухлини молочної залози:

1. Внутрішньопротокова папілома

2. Аденома соска

3. Фіброаденоматоз

4. Ліпома

5. Фіброаденома

 

6.Органоспецифічна пухлина молочної залози:
1. Папілома плоскоклітинна
2. Папілома перехідноклітинна
3. Фіброаденома
4. Фіброма
5. Гемангіома

 

7.Морфологічні різновиди фіброаденоми молочної залози:

1. Інтраканалікулярна

2. Периканалікулярна

3. Філоїдна

4. Внутрішньопротокова

5. Проліферативна

 

8.Види фіброаденом:

1. Ацинарна

2. Листоподібна

3. Папілярна

4. Периканалікулярна

5. Інтраканалікулярна

 

9.Різновиди аденом молочної залози:

1. Каналікулярна

2. Периканалікулярна

3. Трабекулярна

4. Перитрабекулярна

5. Інтраканалікулярна

 

10. Гістологічні варіанти фіброаденоми:

1. Екзофітна

2. Залозиста

3.Периканалікулярна

4. Інтраканалікулярна

5. Недиференційована

 

11.Положення, вірне для фіброаденоми молочної залози:

1. Представлена внутрішньопротоковими папілярними розростаннями

2. Часто призводить до розвитку раку

3. Представлена розростанням фіброзної тканини і атиповим епітелієм

4. Зменшується при вагітності

5. Представлена щільним вузлом з чіткими межами

 

12. Органоспецифічний рак молочної залози:
1. Аденокарцинома
2. Неінфільтруючий внутрішньопротоковий рак
3. Неінфільтруючий внутрішньочасточковий рак
4. Хвороба Педжета

5. Цистосаркома молочної залози

 

13.Особливості виникнення раку молочної залози:

1. Рідко виникає мультицентрично

2. Виникає у дітей

3. Не метастазує

4. Часто виникає мультицентрично

5. Рано формується виразка

 

14. Можливий фоновий стан для розвитку неінфільтруючого часточкового раку:

1. Дисгормональна дисплазія

2. Атрофія

3. Склероз, ліпоматоз

4. Гіпертрофія

5. Фіброма

 

15.Макроскопічна класифікація раку молочної залози:

1. Рак соска і соскового поля

2. Дифузний

3. Плоскоклітинний

4. Бляшковидний

5. Блюдцевидний

 

16. Макроскопічна класифікація раку молочної залози:

1. Поліповидний

2. Вузлуватий

3. Дифузний

4. Внутрішньопротоковий

5. Бляшковидний

 

17. Рак, що поширюється на поверхні молочної залози:

1. Панцирний

2. Дифузний

3. Бляшковидний

4. Плоскоклітинний

5. Поверхневий

 

18. Основні гістологічні типи раку молочної залози:

1. Плоскоклітинний

2. Інфільтруючий

3. Перехідноклітинний

4. Неінфільтруючий

5. Базальноклітинний

 

19. Органоспецифічний рак молочної залози:

1. Неінфільтруючий внутрішньочасточковий

2. Фіброаденома

3. Плоскоклітинний

4. Базальноклітинний

5. Фолікулярний

 

20.Органоспецифічний рак молочної залози:

1. Плоскоклітинний

2. Неінфільтруючий внутрішньопротоковий

3.Базальноклітинний

4. Скір

5. Слизовий

 

21. Гістологічні варіанти неінфільтруючого протокового раку:

1. Плоскоклітинний

2. Сосочковий

3. Вугревидний

4. Дрібноклітинний

5. Веретеноклітинний

 

22.Злоякісні неінфільтруючі пухлини молочної залози:

1. Внутрішньопротоковий рак

2. Часточковий рак

3. Внутрішньопротокова аденома

4. Часточкова аденома

5. Усі відповіді правильні

 

23. Варіанти неінфільтруючого раку молочної залози:
1. Внутрішньопротоковий
2. Плоскоклітинний
3. Аденокарцинома
4. Часточковий
5. Скір

24.Різновиди неінфільтруючого внутрішньопротокового раку молочної залози:

1. Сосочковий

2. Криброзний

3. Вугревидний

4. Часточковий

5. Фіброзний

 

25.Варіанти неінфільтруючого часточкового раку молочної залози:

1. Сосочковий

2. Криброзний

3. Вугревидний

4. Скір

5. Солідний

 

26. Можливі варіанти росту часточкового раку молочної залози:
1. Уніцентричний
2.Мультицентричний
3.Експансивний
4. Інфільтративний
5. Інвазивний

27. Найбільш частий варіант росту часточкового раку молочної залози:
1. Уніцентричний
2. Мультицентричний
3. Експансивний
4. Деструюючий

5. Інфільтративний


28. Варіанти неінфільтруючого внутрішньопротокового раку молочної залози:
1. Солідний
2. Слизовий

3. Сосочковий
4. Вугревидний
5. Ацинарний

29. Характерні вторинні зміни у внутрішньопротоковому раці молочної залози:
1. Крововиливи
2. Ослизнення строми
3. Некроз
4. Петрифікація
5. Осифікація

30.Злоякісні інфільтруючі пухлини молочної залози:

1. Протокова аденома

2.Слизовий рак

3. Медулярний рак

4. Фіброзний рак

5. Часточкова аденома

 

31.Злоякісні інфільтруючі пухлини молочної залози:

1. Протокова аденома

2. Тубулярний рак

3. Медулярний рак

4. Колоїдний рак

5. Часточкова аденома

 

32.Злоякісні інфільтруючі пухлини молочної залози:

1. Протокова аденома

2. Протоковий рак

3. Внутрішньопротоковий рак

4. Часточковий рак

5. Часточкова аденома

 

33. Усі положення вірні відносно раку молочної залози, за виключенням:

1. Метастазує в пахвові лімфатичні вузли

2. Клітини пухлини мають рецептори до естрогенів і прогестерону

3. Найбільш частий тип – інвазивний протоковий рак

4. У більшості пухлин виражена десмопластична реакція

5. Більшість пухлин продукують кератогіалін

 

34.Пухлини молочної залози з вираженим сполучнотканинним компонентом:

1. Фіброаденома

2. Листоподібна пухлина

3. Комедокарцинома

4. Скір

5. Рак “на місті”

 

35.Різновиди раку молочної залози:

1. Хвороба Педжета

2. Меланома

3. Базаліома

4. Фіброаденома

5. Неінфільтруючий

 

36.Морфологічна характеристика хвороби Педжета:

1. Екзема соска

2. Великі світлі клітини в епідермісі

3. Внутрішньопротоковий рак

4. Позапротоковий рак

5. Дрібнісвітлі клітини в епідермісі

 

37. Органоспецифічний рак молочної залози:

1. Хвороба Крона

2. Хвороба Бехтєрева

3. Хвороба Шимельбуша

4. Хвороба Педжета

5. Хвороба Реклю

 

38. Особливості хвороби Педжета:

1. Уражує сосок та ареолу

2. Метастазує гематогенно

3. Екзофітний ріст

4. Перші метастази - в печінці

5. Характерно звапнування

 

39.Клініко-морфологічна характеристика хвороби Педжета:

1. Екзематозне ураження соска та ареоли

2. Великі світлі клітини Педжета в епідермісі соска та ареоли

3. Внутрішньопротоковий рак молочної залози

4. Експансивний ріст, тканинний атипізм

5. Метастазування не характерно

 

40. Характерні риси хвороби Педжета:
1. Внутрішньочасточковой рак
2. Протоковий рак
3. Клітини Педжета в епідермісі соска і ареоли
4. Виразка в області соска
5. Набрякла червона молочна залоза

41. Локалізація первинних метастазів хвороби Педжета:
1. Регіонарні лімфовузли
2. Кістки
3. Легені
4. Печінка
5. Нирки

42. Лімфатичні вузли, в яких найбільш часто можна виявити метастази раку молочної залози:

1. Пахвові

2. Передні грудні

3. Підключичні

4. Підщелепні

5. Парастернальні

 

43.Найчастіше гематогенні метастази раку молочної залози виявляються в:

1. Кістках

2. Легенях

3. Головному мозку

4. Печінці

5. Нирках

 

44.Доброякісні епітеліальні пухлини шийки матки:

1. Епідермоїдна папілома

2. Ангіома шийки матки

3. Міома шийки матки

4. Фіброміома шийки матки

5. Усі відповіді правильні

 

45.Злоякісні епітеліальні пухлини шийки матки:

1. Плоскоклітинний рак

2. Аденокарцинома каналу шийки матки

3. Ендометриоїдна аденокарцинома

4. Епідермоїдна папілома

5. Інші пухлини

 

46.Злоякісні епітеліальні пухлини шийки матки:

1. Ендометриоїдна аденокарцинома

2. Аденогенний рак

3. Залозисто-плоскоклітинний рак

4. Епідермоїдна папілома

5. Інші пухлини

 

47. Характерне положення для рака шийки матки:

1. Частіше має будову залозистого раку

2. Викликається вірусом папіломи людини

3. Пік захворюваності – старечий вік

4. Часто виникає на фоні гіперплазії ендометрію

5. Частіше виникає у жінок, які не народжували

48.Етіологічний фактор, характерний для плоскоклітинного раку шийки матки:

1. Віруси гепатиту В, С

2. Іонізуюча радіація

3. Анілінові барвники

4. Вірус папіломи людини

5. Паління

 

49.Неепітеліальні злоякісні пухлини шийки матки:

1. Лейоміома

2. Лейоміосаркома

3. Рабдоміома

4. Ембріональна рабдоміосаркома

5. Мюлерова змішана пухлина

 

50.Передракові зміни тіла матки:

1. Мюлерова змішана пухлина

2. Ендометріальний поліп

3. Залозиста гіперплазія ендометрію

4. Ендометріоз

5. Шпиляста кондилома

 

51.Злоякісні епітеліальні пухлини тіла матки:

1. Аденома

2. Аденокарцинома

3. Мезонефроїдна аденокарцинома

4. Фібросаркома

5. Поліп

 

52.Форми аденокарциноми тіла матки:

1. Вузлувата

2. Дифузна

3. Дендроїдна

4. Блюдцевидна

5. Фунгоїдна

 

53.Злоякісні епітеліальні пухлини тіла матки:

1. Мукоепідермоїдний рак

2. Мезонефроїдна аденокарциома

3. Недиференційований рак

4. Поліп

5. Мюлерова змішана пухлина

 

54.Трофобластична хвороба включає:

1. Хоріонкарциному

2. Пухирний занесок

3. Ендометріоз

4. Шпилясті кондиломи

5. Мюлерову змішану пухлину

 

55.Вчені, які вперше встановили гістогенез хоріонепітеліоми:
1. Давидовський І. В.
2. Струков А. І.
3. Нікіфоров М. М.
4. Маршан
5. Конгейм

 

56.Трофобластична хвороба включає:

1. Деструюючий пухирний занесок

2. Хоріонкарциному

3. Ендомеріоз

4. Шпилясті кондиломи

5. Мюлерову змішану пухлину

 

57. Органоспецифічна злоякісна епітеліальна пухлина матки:
1. Плоскоклітинний рак
2. Хоріонепітеліома
3. Аденокарцинома
4. Рак на місці
5. Вугревидний рак

58. Гістогенез хоріонкарциноми пов’язаний з епітелієм:
1. Залоз тіла матки
2. Залоз шийки матки
3. Ворсин хоріона
4. Піхви
5. Усіма перерахованими видами епітелію

59.Мікроскопічна характеристика хоріонепітеліоми:

1. Світлі епітеліальні клітини

2. Лангханса

3. Поліморфні темні клітини синцитію

4. Темні епітеліальні клітини Лангханса

5. Мономорфні темні клітини синцитію

6. Поліморфні світлі клітини синцитію

 

60.Гормон, який синтезує хоріонепітеліома:

1. Вазопресин

2. Кальцитонін

3. Соматотропін

4. Гонадотропін

5. Катехоламіни

 

61. Локалізація перших метастазів хоріонкарциноми матки:
1. Лімфовузли малого таза
2. Головний мозок

3. Легені
4. Кістки
5. Нирки

62. Локалізація ектопічної хоріонкарциноми:
1. Матка
2. Яєчники
3. Середостіння
4. Яєчко
5. Головний мозок

63.Пухлиноподібні зміни маткових труб:

1. Аденоматозна проліферація

2. Вузлуватий істмічний сальпінгіт

3. Ендометріоз

4. Поліп

5. Осередкова гіперплазія

 

64.Пухлиноподібні зміни маткових труб:

1. Децидуальні зміни

2. Залишки Вальдхарда

3. Паратубарні кісти

4. Поліп

5. Осередоква гіперплазія

 

65.Різновиди паратубарних кіст маткових труб:

1. Дермоїдна

2. Епідермоїдна

3. Ретенційна

4. Фімбріальна

5. Параоваріальна

 

66.Морфологічні типи аденокарциноми піхви:

1. Плоскоклітинний

2. Циліндроклітинний

3. Ендометриоїдний

4. Мезонефроїдний

5. Змішаноклітинний

 

67.Джерела органоспецифічних пухлин яєчників:

1. Епітелій

2. Мезенхіма

3. Строма статевого тяжа

4. Паренхіма статевого тяжа

5. Герміногенний епітелій

 

68.Епітеліальні органоспецифічні пухлини яєчників:

1. Серозні

2. Муцинозні

3. Ендометриоїдні

4. Епітеліоїдні

5. Усі відповіді правильні

 

69.Епітеліальні пухлини яєчників:

1. Цистаденома

2. Пухлина Бренера

3. Епітеліоїдні

4. Усі відповіді правильні

5. Усі відповіді хибні

 

70.Доброякісні серозні епітеліальні пухлини яєчників:

1. Цистаденома

2. Папілярна цистаденома

3. Цистаденофіброма

4. Аденокарцинома

5. Поверхнева папілярна карцинома

 

71.Злоякісні серозні епітеліальні пухлини яєчників:

1. Папілярна цистаденокарцинома

2. Цистаденокарцинома

3. Злоякісна цистаденофіброма

4. Цистаденома

5. Поверхнева папілома

 

72.Доброякісні муцинозні епітеліальні пухлини яєчників:

1. Цистаденома

2. Поверхнева папілома

3. Цистаденофіброма

4. Аденокарцинома

5. Поверхнева папілярна карцинома

 

73.Злоякісні муцинозні епітеліальні пухлини яєчників:

1. Цистаденокарцинома

2. Поверхнева папілярна карцинома

3. Злоякісна цистаденофіброма

4. Цистаденома

5. Поверхнева папілома

 

74.Злоякісні ендометриоїдні пухлини яєчників:

1. Аденосаркома

2. Ендометриоїдна стромальна саркома

3. Мезодермальна змішана пухлина

4. Поверхнева папілярна карцинома

5. Злоякісна цистаденофіброма

 

75.Пухлини строми статевого тяжа:

1. Гранульозостромальноклітинні пухлини

2. Андробластоми

3. Гіандробластоми

4. Ендометриоїдні пухлини

5. Муцинозні пухлини

 

76.Джерело андробластом яєчників:

1. Сустеноцити

2. Гландулоцити

3. Епітелій яєчників

4. Герміногенний епітелій яєчників

5. Усі вище перераховані джерела

 

77.Гранульозостромальноклітинні пухлини яєчників:

1. Гранульозоклітинна пухлина

2. Аденофіброма

3. Цистаденофіброма

4. Текома

5. Мезодермальні змішані пухлини

 

78.Характерна локалізація цистаденоми:

1. Печінка

2. Яєчники

3. Шлунок

4. Головний мозок

5. Підшлункова залоза

 

79.Герміногенні пухлини яєчок:

1. Семінома

2. Ембріональний рак

3. Хоріонепітеліома

4. Папілярна аденома

5. Міобластома

 

80.Високодиференційовані форми пухлини строми статевого тяжа яєчок:

1. Пухлини з сустеноцитів (сертоліома)

2. Пухлини з гландулоцитів (лейдігома)

3. Гранульозоклітинна пухлина

4. Аденоматоїдна пухлина

5. Пухлина Бернета

 

81.Різновиди аденом щитовидної залози:

1. Світлоклітинна

2. Фолікулярна

3. Солідна

4. Фіброаденома

5. Папілярна

 

82.Джерело розвитку фолікулярної аденоми щитовидної залози:

1. А-клітини

2. В-клітини

3. С-клітини

4. Гландолоцити

5 Усі відповіді правильні

 

83.Гістологічні різновиди фолікулярної аденоми щитовидної залози:

1. Мікрофолікулярна

2. Дрібнофолікулярна

3. Середньофолікулярна

4. Макрофолікулярна

5. Велетенськоклітинна

 

84.Пухлина, що розвивається з С-клітин щитовидної залози:

1. Мікрофолікулярна аденома

2. Макрофолікулярна аденома

3. Солідна аденома

4. Папілярна аденома

5. Усі відповіді правильні

 

85.Злоякісні епітеліальні пухлини щитовидної залози:

1. Фолікулярний рак

2. Папілярний рак

3. Медулярний рак

4. Фібросаркома

5. Лобулярний рак

 

86.Етіологічний фактор, характерний для папілярного раку щитовидної залози:

1. Вірус папіломи людини

2. Іонізуюча радіація

3. Анілінові барвники

4. Віруси гепатиту В, С

5. Паління

 

87.Пухлина з острівкового апарату підшлункової залози:

1. Інсулома

2. Пухлина Абрикосова

3. Базаліома

4. Гібернома

5. Меланома

 

88. Усі положення правильні для феохромоцитоми, за виключенням:

1. Може мати сімейний характер

2. Локалізується в наднирниках

3. Інколи може бути двобічною

4. Інколи супроводжується гіпертензією

5. Може малігнізуватись

 

89.Доброякісні пухлини кіркового шару наднирників:

1. Світлоклітинна аденома

2. Темноклітинна аденома

3. Змішана форма аденоми

4. Плоскоклітинна аденома

5. Цистаденома

 

90.Доброякісні пухлини коркового шару наднирників:

1. Гломерульозоклітинна аденома

2. Темноклітинна аденома

3. Світлоклітинна аденома

4. Цистаденома

5. Папілома

 

91.Синонім темноклітинної аденоми наднирників:

1. Меланокортикоїдна аденома

2. Кортикостерома

3. Андростерома

4. Меланома

5. Мінералокортикоїдна аденома

 

92.Синонім змішаної форми аденоми наднирників:

1. Меланокортикоїдна аденома

2. Кортикостерома

3. Андростерома

4. Меланома

5. Мінералокортикоїдна аденома

 

93.Доброякісна пухлина мозкового шару наднирників:

1. Адренокортикальний рак

2. Солідна аденома

3. Мікрофолікулярна аденома

4. Макрофолікулярна аденома

5. Феохромоцитома

 

94.Пухлина, для якої характерна гіперпродукція мінералокортикоїдів:

1. Світлоклітинна аденома наднирників

2. Темноклітинна аденома наднирників

3. Змішана форма аденоми наднирників

4. Гломерульозоклітинна аденома наднирників

5. Усі відповіді хибні

 

95.Органоспецифічна пухлина епіфіза:

1. Пухлина Абрикосова

2. Базаліома

3. Гібернома

4. Меланома

5. Пінеалома

 

96.Аденоми гіпофіза:

1. Хромофобна

2. Еозинофільна

3. Базофільна

4. Хромофільна

5. Суданофільна

 

97.Гормонально-активні аденоми гіпофіза:

1. Пролактинова

2. Із клітин секретуючих АКТГ

3. Із клітин секретуючих тиреотропний гормон

4. Пінеалома

5. Інсулома

 

98.Гормонально-активні аденоми гіпофіза розвиваються з клітин, що продукують:

1. Фолікулостимулюючий гормон

2. АКТГ

3. Тиреотропний гормон

4. Інсулін

5. Естрогени

 

99.Пухлини вилочкової залози:

1. Пролактинова аденома

2. Тератоми

3. Текоми

4. Тимоми

5. Пінеаломи

 

100.Морфологічні різновиди тимом:

1. Кортикально-клітинна

2. Медулярно-клітинна

3. Змішано-клітинна

4. Дрібно-клітинна

5. Веретено-клітинна

 

101.Морфологічні різновиди тимом:

1. Кортикально-клітинна

2. Медулярно-клітинна

3. Гранульоматозна

4. Дрібно-клітинна

5. Веретено-клітинна

 

102. Найчастіша злоякісна пухлина легень:

1. Карциноїд

2. Рак

3. Саркома

4. Лімфома

5. Мезотеліома

 

103.Етіологічний фактор раку легень:

1. Паління

2. Іонізуюча радіація

3. Анілінові барвники

4. Віруси гепатиту В, С

5. Вірус папіломи людини

 

104.Етіологічний фактор раку легень:

1. Табакопаління

2. Естрогени

3. Вірус папіломи людини

4. Абсцес

5. Іонізуюча радіація

 

105. Можливі джерела походження раку легень:

1. Покривний епітелій

2. Залозистий епітелій

3. Пневмоцити

4. Клітини АРUD-системи

5. Клітини строми

 

106. Критерії, які враховує класифікація раку легень:

1. Локалізація

2. Характер росту

3. Макроскопічна форма

4. Мікроскопічна будова

5. Вік, стать

 

107. Форми раку легень за локалізацією:

1. Центральний

2. Часточковий

3. Периферичний

4. Ацинарний

5. Масивний

 

108. Основні макроскопічні варіанти раку легень:

1. Центральний

2. Грибоподібний

3. Периферичний

4. Поліпозний

5. Масивний

 

109. Мікроскопічні типи раку легень:

1. Плоскоклітинний

2. Аденокарцинома

3. Хоріонкарцинома

4. Залозисто-плоскоклітинний

5. Карцинома бронхіальних залоз

 

110. Провідний етіологічний фактор центрального раку легень:

1. Інтоксикація

2. Зловживання алкоголем

3. Паління

4. Хронічний тонзиліт

5. Туберкульоз

 

111. Захворювання, яке часто є фоновим для центрального раку легень:

1. Туберкульоз

2. Хронічна пневмонія

3. Пневмосклероз

4. Хронічний бронхіт

5. Саркоїдоз

 

112. Процеси, які безпосередньо можуть передувати центральному раку легень:

1. Гостре запалення

2. Дисплазія епітелію

3. Метаплазія епітелію

4. Пневмосклероз

5. Амілоїдоз

 

113. Суть метаплазії епітелію бронхів:

1. 3аміщення циліндричного епітелію

2. Багатошаровим плоским

3. Злущування циліндричного епітелію

4. Некроз епітелію

5. Поліпозне розростання епітелію

 

114. Центральний рак розвивається у слизовій оболонці таких бронхів:

1. Стовбурового

2. Часточкового

3. Початкової частини сегментарного

4. Дистального

5. Сегментарного

 

115. Можливі макроскопічні форми центрального раку легень:

1. Ендобронхіальний дифузний

2. Екзофітний

3. Вузлуватий

4. Розгалужений

5. Вузлувато-розгалужений

 

116. Можливі варіанти росту центрального раку легень:

1. Експансивний

2. Мультицентричний

3. Екзофітний

4. Поверхневий

5. Ендофітний

 

117. Гістологічні типи центрального раку легень, які зустрічаються найбільш часто:

1.Плоскоклітинний із зроговінням

2. Плоскоклітинний без зроговіння

3. Аденокарцинома

4. Недиференційований

5. Вівсяноклітинний

 

118. Основні гістологічні типи центрального раку легень:

1. Плоскоклітинний із зроговінням

2. Плоскоклітинний без зроговіння

3. Аденокарцинома

4. Недиференційований

5. Вівсяноклітинний

 

119. Пухлина крупного бронха у випадку ендофітного росту може поширюватися на:

1. Тканини середостіння

2. Шкіру

3. Перикард

4. Плевру

5. Хребет

 

120. Характер ексудату при проростанні раку легені у плевру:

1. Гнійний

2. Серозний

3. Серозно-геморагічний

4. Гангренозний

5. Геморагічний

 

121. Ускладнення центрального раку легень:

1. Сегментарний ателектаз

2. Пневмоконіоз

3. Пневмонія

4. Абсцес

5. Бронхоектази

 

122. Передракові процеси для периферичного раку легень:

1. Хронічний бронхіт

2. Посттуберкульозний рубець

3. Емпієма плеври

4. Бронхоектази

5. Емфізема легень

 

123. Відділи легень, які можуть стати джерелом периферичного раку:

1. Часточкові бронхи

2. Периферичні відділи сегментарних бронхів

3. Проксимальні відділи сегментарних бронхів

4. Вісцеральна плевра

5. Трахея

 

124. Особливість росту периферичного раку легень:

1. Швидкий інфільтративний ріст

2. Екзофітний ріст

3. Тривалий експансивний ріст

4. Осередки казеозного некрозу

5. Дифузний ріст

 

125. За гістологічною будовою периферичний рак легень буває:

1. Залозистий

2. Плоскоклітинний

3. Перехідноклітинний

4. Недиференційований

5. Перснеподібний

 

126. Плоскоклітинний рак легень за ступенем диференціювання може бути:

1. Дифузний

2. Високодиференційований

3. Помірнодиференційований

4. Низькодиференційований

5. Вузлуватий

 

127. Особливості периферичного раку легень:

1. Маленька пухлина, великі метастази

2. Може мати ендокринну активність

3. Осередки казеозного некрозу

4. Характерне звапнування

5. Локалізується біля великих бронхів

 

128. Найчастіший шлях метастазування периферичного раку легень:

1. Гематогенний

2. Ортоградний

3. Лімфогенний

4. Ретроградний

5. Імплантаційний

 

129. Найбільш характерні локалізації гематогенних метастазів периферичного раку легень:

1. Печінка

2. Головний мозок

3. Кістки

4. Наднирники

5. Підшлункова залоза

 

130. Характерні ознаки змішаного (масивного) раку легень:

1. Ендо-і екзофітний ріст

2. Інфільтративний ріст

3. Займає частку або всю легеню

4. Вузол більше 3 см

5. Проростає у плевру

 

131. Найбільш часті гістологічні типи масивного раку легень:

1. Фібропластичний

2. Недиференційований

3. Скір

4. Залозистий

5. Дифузний

 

132. Метод дослідження, що дозволяє верифікувати гістогенез дрібноклітинного раку легень:

1. Макроскопічний

2. Гістохімічний

3. Дослідження під лупою

4. Електронномікроскопічний

5. Фарбування Суданом III

 

133. Маркер, характерний для дрібноклітинного раку легень:

1. Кальцитонін

2. Альфа-фетопротеїн

3. Хоріальний гонадотропін

4. Карциноембріональний антиген

5. АКТГ

 

134. Вторинні зміни, які можуть бути пов’язані з раком легень:

1. Ателектази

2. Утворення каверн

3. Бронхоектази

4. Абсцес

5. Кровотеча

 

135. Захворювання шлунка і кишечника, яке найбільш часто призводить до розвитку раку:

1. Хвороба Крона

2. Сімейний поліпоз

3. Виразка дванадцятипалої кишки

4. Неспецифічний виразковий коліт

5. Геморой

 

136. Захворювання, які можуть передувати розвитку раку шлунка:

1. Хронічна виразка

2. Гострий гастрит

3. Аденоматозні поліпи

4. Хронічний атрофічний гастрит

5. Гостра виразка

 

137. Зміни епітелію слизової оболонки шлунка, які безпосередньо передують раку:

1. Гіперплазія

2. Дисплазія

3. Ерозія

4. Гостра виразка

5. Атрофія

138. Рак шлунка найчастіше локалізується:

1. Велика кривизна

2. Фундальний відділ

3. Кардіальний відділ

4. Пілоричний відділ

5. Передня стінка

 

139. Критерії клініко-анатомічної класифікації раку шлунка:

1. Вік, стать

2. Локалізація пухлини

3. Характер росту пухлини

4. Макроскопічна форма пухлини

5. Гістологічний тип пухлини

 

140. Клінічні особливості раннього раку шлунка:

1. Висока 5-річна виживаність хворих

2. Схильність до рецидивів

3. Гематогенне метастазування

4. Швидке прогресування

5. Рідкісні метастази

 

141. Характеристика раннього раку шлунка:

1. Маленькі розміри

2. Екзофітний ріст

3. Росте не глибше підслизового шару

4. Ендофітний ріст

5. Пухлина без виразки

 

142. Виразкові форми раку шлунка з ендофітним ростом:

1. Змішаний

2. Осередковий

3. Інфільтративно-виразковий

4. Поліпозний

5. Дифузний тотальний

 

143. Виразкові форми раку шлунка з ендофітним ростом:

1. Дифузний з обмеженим ураженням

2. Бляшковидний

3. Блюдцевидний

4. Інфільтративно-виразковий

5. Масивний

 

144. Макроскопічна форма раку шлунка, що росте ендофітно в слизовому, підслизовому і м’язовому шарах:

1. Слизовий

2. Дифузний

3. Поліпозний

4. Скір

5. Ранній рак

 

145. Найбільш частий гістологічний тип ендофітних форм раку шлунка:

1. Аденокарцинома

2. Плоскоклітинний

3. Веретеноклітинний

4. Недиференційований

5. Солідний

 

146. Основні клініко-анатомічні форми раку шлунка за характером росту:

1. З переважно екзофітним ростом

2. Вузловий

3. Дифузний

4. Бляшковидний

5. З переважно ендофітним ростом

 

147.Основні клініко-анатомічні форми раку шлунка:

1. Масивний

2. З переважно екзофітним ростом

3. Периферичний

4. Змішаного характеру роста

5. Тотальний

 

148. Форми раку шлунка з переважно екзофітним ростом:

1. Бляшковидний

2. Поліпозний

3. Грибовидний

4. Виразковий

5. Дифузний

 

149. Виразкові форми раку шлунка з екзофітним ростом:

1. Інфільтративно-виразковий

2. Первинно-виразковий

3. Тотальний

4. Кругла виразка

5. Блюдцевидний

 

150.Виразкові форми раку шлунка з екзофітним ростом:

1. Інфільтративно-виразковий

2. Первинно-виразковий

3. Інфільтруючий

4. Рак з хронічної виразки

5. Фіброзний

 

151.Форма раку шлунка з переважно екзофітним ростом, яка найбільш часто зустрічається:

1. Блюдцевидний

2.Первинно-виразковий

3. Фунгозний

4. Поліпозний

5. Виразка-рак

 

152. Форма раку шлунка, що має вигляд горбистого, вузлуватого утворення на широкій ніжці:

1. Папіломатозний

2. Фунгозний

3. Поліпозний

4. Бляшковидний

5. Виступаючий

 

153. Форма раку шлунка, що має вигляд вузла з ворсинчастою поверхнею і розташовується на ніжці:

1. Папіломатозний

2. Фунгозний

3. Поліпозний

4. Бляшковидний

5. Вузловий

 

154. Основні гістологічні типи раку шлунка:

1. Аденокарцинома

2. Недиференційований

3. Поліпозний

4. Залозисто-плоскоклітинний

5. Плоскоклітинний

 

155.Найбільш частий гістологічний тип екзофітних форм раку шлунка:

1. Аденокарцинома

2. Недиференційований

3. Персневидно-клітинний

4. Дрібноклітинний

5. Плоскоклітинний

 

156.Морфологічна характеристика виразки-раку шлунка:

1. Значне розростання фіброзної тканини

2. М’язовий шар склерозований, зруйнований

3. Розвиток раку передує появі виразки

4. М’язовий шар інфільтрований пухлинними клітинами

5. Екзофітні розростання атипового епітелію в одному із країв виразки

 

157.Характеристика первинно-виразкової форми раку шлунка:

1. Ендофітний рак з виразкою

2. Фунгозний рак з виразкою

3. Малігнізована виразка

4. Екзофітний рак з формуванням виразки на самому початку його розвитку

5. Характеризується інфільтративним ростом

 

158.Основний шлях метастазування раку шлунка:

1. Гематогенний

2. Імплантаційний

3. Лімфогенний

4. Трансмуральний

5. Периневральний

 

159.Перші метастази раку шлунка виявляються у:

1. Лімфатичних вузлах середостіння

2. Легенях

3. Лімфатичних вузлах малої і великої кривизни шлунка

4. Печінці

5. Селезінці

 

160.Органи, в яких можуть з’являтися лімфогенні метастази раку шлунка:

1. Селезінка

2.Легені

3. Плевра

4. Очеревина

5. Головний мозок

 

161.Ретроградні лімфогенні метастази раку шлунка можна виявити у:

1. Наднирниках

2. Малому сальнику

3. Крукенбергський рак яєчників

4. Параректальній клітковині

5. Підшлунковій залозі

 

162.Шлях метастазування раку шлунка в ліві надключичні лімфовузли:

1. Ортоградний лімфогенний

2. Ретроградний лімфогенний

3. Парадоксальний

4. Імплантаційний

5. Гематогенний

 

163.Назва метастазів раку шлунка в ліві надключичні лімфатичні вузли:

1. Хвороба Педжета

2. Хвороба Ходжкіна

3. Рак Крукенберга

4. Метастаз Шніцлера

5. Вірховська залоза

164.Перші гематогенні метастази раку шлунка потрібно шукати у:

1. Кістках

2. Легенях

3. Головному мозку

4. Печінці

5. Селезінці

 

165.Органи, в яких відносно часто спостерігаються гематогенні метастази раку шлунка:

1. Підшлункова залоза

2. Легені

3. Кістки

4. Наднирники

5. Селезінка

 

166.Патологічний процес, який відображає імплантаційний шлях метастазування раку шлунка:

1. Шніцлерівські метастази

2. Метастази в м’які мозкові оболонки

3. Метастази в печінку

4. Канцероматоз очеревини

5. Вірховська залоза

 

167.Часті вторинні зміни раку шлунка:

1. Амілоїдоз

2. Склероз

3. Некроз

4. Гіаліноз

5. Запалення

 

168.Ускладнення, які можуть виникати внаслідок некрозу раку шлунка:

1. Пілефлебітичні абсцеси

2. Перфорація стінки шлунка

3. Кровотеча

4. Холецистит

5. Перитуморозне запалення

 

169.Порушення жирового обміну, яке може ускладнити рак шлунка:

1. Атеросклероз

2. Синдром Іценко-Кушинга

3. Кахексія

4. Жовчно-кам’яна хвороба

5. Ожиріння

 

170.Чинники, які відіграють роль у генезі кахексії при раку шлунка:

1. Протеїнурія

2. Інтоксикація

3. Склероз, ослизнення

4. Пептичні порушення

5. Аліментарна недостатність

 

171.Зміни органів і тканини, характерні для кахексії:

1. Бура атрофія міокарда

2. Легеневе серце

3. Бура атрофія печінки

4. Бура індурація легень

5. Бура атрофія поперечно-посмугованої мускулатури

 

172.Доброякісна органоспецифічна пухлина печінки:

1. Аденома

2. Папілома

3. Гепатома

4. Фіброма

5. Фіброаденома

 

173.Злоякісні епітеліальні пухлини печінки:

1. Аденокарцинома

2.Гепатоцелюлярний рак

3. Плоскоклітинний рак

4. Саркома

5. Гемангіосаркома

 

174.Органоспецифічна злоякісна пухлина печінки:

1. Аденокарцинома

2. Гепатоцелюлярний рак

3. Плоскоклітинний рак

4. Саркома

5. Гемангіосаркома

 

175.Макроскопічні варіанти гепатоцелюлярного раку:

1. Екзофітний

2. Ендофітний

3. Вузлуватий

4. Дифузний

5. Масивний

 

176.Ознака, яка підтверджує органоспецифічність гепатоцелюлярного раку:

1. Жирові вакуолі в ракових клітинах

2. Глікоген в ракових клітинах

3. Крапельки жовчі в ракових клітинах

4. Тубулярні структури в цитоплазмі ракових клітин

5. Внутрішньоклітинні включення

 

177.Етіологічний фактор, характерний для гепатоцелюлярного раку:

1. Іонізуюча радіація

2. Віруси гепатиту В, С

3. Анілінові барвники

4. Паління

5. Вірус папіломи людини

 

178.Органоспецифічні злоякісні пухлини печінки:

1. Аденокарцинома

2. Гепатоцелюлярний рак

3. Плоскоклітинний рак

4. Холангіоцелюлярний рак

5. Гемангіосаркома

 

179.Доброякісні епітеліальні пухлини печінки:

1. Гепатоцелюлярна аденома

2. Аденома внутрішньопечінкових жовчних проток

3. Цистаденома внутрішньопечінкових жовчних проток

4. Гемангіома

5. Холангіокарцинома

 

180.Злоякісні епітеліальні пухлини печінки:

1. Гепатоцелюлярний рак

2. Холангіокарцинома

3. Гепатоцелюлярна аденома

4. Гепатобластома

5. Цистаденома внутрішньопечінкових жовчних проток

 

181.Макроскопічні форми раку печінки:

1. Масивний

2. Множинно-вузлуватий

3. Дифузний

4. Фунгозний

5. Біліарний

 

182.Неепітеліальні пухлини печінки:

1. Гемангіома

2. Гемангіосаркома

3. Ембріональна саркома

4. Гепатобластома

5. Гепатоцелюлярна аденома

 

183.Органоспецифічні доброякісні пухлини нирок:

1. Фіброми

2. Ангіоми

3. Ліпоми

4. Аденоми

5. Міоми

 

184.Різновиди аденом нирок:

1. Трабекулярна

2. Тубулярна

3. Темноклітина

4. Ацидофільна

5. Світлоклітинна

 

185.Різновиди раку нирок:

1. Медулярний

2. Фіброзний

3. Гіпернефроїдний

4. Солідний

5. Залозистий

 

186.Злоякісні пухлини з епітелію, що розвиваються в нирках:

1. Ангіосаркома

2. Ліпосаркома

3. Нирково-клітинний рак

4. Нефробластома

5. Слизовий рак

 

187.Найбільш часто зустрічаються наступні варіанти нирково-клітинного раку:

1. Світлоклітинний

2. Зернистоклітинний

3. Саркомоподібний

4. Залозистий

5. Змішаноклітинний

 

188.Гістологічні варіанти нирково-клітинного раку:

1. Саркомоподібний

2. Аденокарцинома

3. Зернистоклітиннй

4. Сосочковий

5. Кістозний

 

189.Макроскопічні особливості світлоклітинного нирково-клітинного раку:

1. Росте дифузно

2. Росте у вигляді вузла

3. Щільна консистенція

4. М’яка консистенція

5. Строкатий вигляд

 

190.Особливості клітин світлоклітинного нирково-клітинного раку:

1. Гранули глікогену в цитоплазмі

2. Краплі ліпідів у цитоплазмі

3. Велика кількість мітохондрій

4. Розвинений ендоплазматичний ретикулум

5. Нейроендокринні гранули в цитоплазмі

 

191.Характерні вторинні зміни для світлоклітинного нирково-клітинного раку:

1. Папіломатоз

2. Крововиливи

3. Осередки некрозу

4. Ослизнення

5. Осифікація

 

192.Характерні шляхи метастазування світлоклітинного нирково-клітинного раку:

1. Гематогенний

2. Ретроградний

3. Периневральний

4. Лімфогенний

5. Імплантаційний

 

193.У якому віці зустрічається нефробластома:

1. Будь-якому

2. Дитячому

3. Юнацькому

4. Зрілому

5. Старечому

 

194.Етіологічний фактор, характерний для перехідно-клітинного раку сечового міхура:

1. Анілінові барвники

2. Цитомегаловірус

3. Іонізуюча радіація

4. Паління

5. Вірус папіломи людини

 

195.Епітеліальні органоспецифічні пухлини шкіри:

1. Базально-клітинний рак

2. Плоскоклітинний рак

3. Метатиповий рак

4. Сирінгоаденома

5. Гідраденома

 

196.Пухлина шкіри з місцево-деструюючим ростом:

1. Меланома

2. Папілома

3. Базаліома

4. Аденома

5. Гігрома

 

197.Пухлина з місцево-деструюючим ростом:

1. Ліпома

2. Гігрома

3. Гібернома

4. Базаліома

5. Плоскоклітинний рак

 

198.Пухлини з придатків шкіри:

1. Базально-клітинний рак

2. Плоскоклітинний рак

3. Метати повий рак

4. Тубулярна сирінгоаденома

5. Гідраденома

 

199.Джерела розвитку раку шкіри:

1. Жирова клітковина

2. Епідерміс

3. Потові залози

4. Волосяні фолікули

5. Сполучна тканина

 

200.Злоякісні пухлини сальних залоз:

1. Рак сальних залоз

2. Рак потових залоз

3. Аденома сальних залоз

4. Трихофолікулома

5. Трихоепітеліома

 

201.Пухлини волосяного фолікула:

1. Трихофітія

2. Трихомоніаз

3. Трихоепітеліома

4. Сирінгоаденома

5. Гідраденома

 

202.Пухлини волосяного фолікула:

1. Звапнована епітеліома Малерба

2. Сирінгоаденома

3. Гідраденома

4. Трихоепітеліома

5. Трихофолікулома

 

203.Спеціальні методи діагностики ендокринноклітинних пухлин:

1. Серебріння

2. Макроскопічний

3. Електронна мікроскопія

4. Імуногістохімічний

5. Цитологічний

 

204.Варіанти пухлин APUD-системи:

1. Гіпернефрома

2. Карциноїд

3. Інсулома

4. Папілома

5. Аденома з С-клітин щитовидної залози

 

205. Морфологічні варіанти доброякісних апудом:

1. Аденома

2. Меланома

3. Карциноїд

4. Карцинома

5. Папілома

206.Найбільш часті симптоми карциноїдного синдрому:

1. Діарея

2. Поліурія

3. Артеріальна гіпотензія

4. Артеріальна гіпертензія

5. “Приливи” в ділянці обличчя

 

 

©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.