Здавалка
Главная | Обратная связь

МЕЗЕХІМАЛЬНІ ПУХЛИНИ
1.Тканини мезенхімального походження:

1. Сполучна

2. Епітеліальна

3. Нервова

4. Жирова

5. М’язова

 

2.Тканини мезенхімального походження:

1. Судини

2. Епітеліальна

3. Синовіальна оболонка

4. Кісткова

5. Нервова

 

3.Види росту пухлин залежно від кількості зародків, з яких формується пухлина:

1. Уніцентричний

2. Мультицентричний

3. Апозиційний

4. Інфільтративний

5. Експансивнй

 

4.Ознаки гістохімічного атипізму пухлин:

1. Атипове забарвлення

2. Зміни в білковому складі

3. Нагромадження ліпідів

4. Гіперхромність

5. Наявність включень

 

5.Злоякісна мезенхімальна пухлина:

1. Саркома

2. Гамартома

3. Рак

4. Карцинома

5. Тератома

 

6.Виберіть положення НЕвірне для пухлин м’яких тканин:

1. Деякі доброякісні пухлини можуть метастазувати

2. Інфільтративний ріст - ознака, недостатня для діагнозу саркоми

3. Макроскопічно навколо саркоми може бути виявлена капсула

4. У доброякісних пухлинах зазвичай не буває некрозу

5. Розмір пухлини - важлива прогностична ознака саркоми

 

7.Усі положення відповідають характеристикам пухлин з м’яких тканин, окрім:

1. Чим більший розмір пухлини, тим ймовірніше, що вона злоякісна

2. Чим ближче пухлина розміщена до поверхні, тим менш злоякісний її клінічний перебіг

3. До пухлин м’яких тканин відносять усі мезенхімальні пухлини, а також пухлини периферичної нервової системи

4. Чим більша швидкість росту пухлини, тим вона злоякісніша

5. Звапнування пухлини не має прогностичного значення

 

8.Доброякісні пухлини зі сполучної тканини:

1. Фіброма

2. Гістіоцитома

3. Папілома

4. Фіброксантома

5. Ангіома

 

9.Доброякісні пухлини зі сполучної тканини:

1. Ксантофіброма

2. Дерматофіброма

3. Папілома

4. Еластофіброма

5. Ангіома

 

10.Доброякісні пухлини з фіброзної тканини:

1. Дерматофіброма

2. Фіброма

3. Гібернома

4. Гістіоцитома

5. Десмоїд

 

11.Характеристика доброякісної пухлини з фіброзної тканини:

1. Види - ліпома, гібернома

2. Види - фіброма, гістіоцитома

3. Експансивний ріст, тканинний атипізм

4. Ріст інфільтративний, для виявлення гістогенезу використовують ШИК-реакцію

5. Для виявлення гістогенезу використовують забарвлення пікрофуксином

 

12.Гістологічна характеристика фіброми:

1. Клітинний атипізм - поліморфізм ядер і клітин

2. Тканинний атипізм - хаотичне розшарування волокон різної товщини

3. Виявляється забарвленням толуїдиновим синім

4. Виявляється забарвленням пікрофуксином за ван Гізон

5. Як правило, має капсулу

 

13.Характеристика фіброми:

1. Доброякісна пухлина зі сполучної тканини

2. Злоякісна пухлина зі сполучної тканини

3. Зустрічається тільки на шкірі

4. Органонеспецифічна, зустрічається в багатьох органах та тканинах

5. Доброякісна пухлина з епітелію (епідермісу)

 

14.Види фібром:

1. Інкапсульована

2.Організована

3. М’яка, щільна

4. Десмоїд

5.Фіброма зовнішнього слухового проходу

 

15.Характеристика фіброми:

1. Тканинний атипізм

2. Експансивний ріст

3. Інфільтративний ріст

4. Низькодиференційована

5. Високодиференційована

 

16.Варіанти фіброми залежно від співвідношення паренхіми і строми:

1. М’яка

2. Щільна

3. Десмоїд

4. Фіброміома

5. Інкапсульована

 

17.Визначити компонент строми в фібромі:

1. Судини

2. Еластичні волокна

3. Ретикулярні волокна

4. Аргірофільні волокна

5. Колагенові волокна

 

18.Переважна локалізація фіброзної гістіоцитоми:

1. Епідерміс

2. Дерма

3. Гіподерма

4. М’язи

5. Усі відповіді хибні

 

19.Макроскопічна характеристика гістіоцитоми:

1. Епідермальний фіброзний вузол

2. Субепідермальний фіброзний вузол

3. Дермальний фіброзний вузол

4. Гіподермальний фіброзний вузол

5. Усі відповіді хибні

 

20.Мікроскопічна характеристика фіброзної гістіоцитоми:

1. Гістіоцити

2. Фібробласти

3. Макрофаги

4. Гладком’язові клітини

5. Ліпоцити

 

21.Гістологічна будова гістіоцитоми:

1. Фібробласти

2. Фіброцити

3. Колагенові волокна

4. Еластичні волокна

5. Кровоносні судини

 

22.Велетенські клітини, характерні для гістіоцитоми:

1. Клітини Пирогова – Лангханса

2. Клітини Вірхова

3. Клітини Високовича – Купфера

4. Клітини Тутона

5. Клітини Березовського – Штернберга

 

23.Пухлини, для яких характерні клітини Тутона:

1. Фіброма

2. Фіброзна гістіоцитома

3. Гістіоцитома

4. Ксантома

5. Десмоїд

 

24.Морфологічна характеристика клітин Тутона:

1. Велетенські розміри

2. Маленькі розміри

3. Містить ліпіди

4. Багатоядерна

5. Містить Fе3+

 

25.Фіброма з місцеводеструюючим ростом:

1. Десмоїд

2. Гістіоцитома

3. Еластофіброма

4. Ліпома

5. Лейоміома

 

26.Характеристика десмоїду:

1. Різновид фіброми

2. Різновид ліпоми

3. Локалізується в апоневрозі м’язів передньої стінки живота, рецидивує

4. Локалізується на голові, не рецидивує

5. Зустрічається, головним чином, у жінок

 

27.Мезенхімальні пухлини “напівзлоякісного типу”:

1. Тверда фіброма

2. М’яка фіброма

3. Десмоїд

4. Лейоміома

5. Фіброміома

 

28.Характеристика десмоїду:

1. Рецидивує

2. Метастазує

3. Росте експансивно

4. Росте інфільтративно

5. Частіше зустрічається у жінок

 

29.Характеристика фібросаркоми:

1. Розрізняють диференційовану та недиференційовану

2. Розрізняють м’яку і щільну

3. Метастазує усіма можливими шляхами

4. Метастазує гематогенно

5. Інфільтративний, інвазивнийхарактер росту

 

30.Характеристика злоякісних пухлин з фіброзної тканини:

1. Експансивний ріст

2. Інфільтративний ріст

3. Характерні метастази і рецидиви

4. Органонеспецифічні

5. Зустрічаються у людей похилого віку

 

31.Злоякісні пухлини з фіброзної тканини:

1. Вибухаюча дерматофіброма

2. Злоякісна гібернома

3. Ангіома

4. Фібросаркома

5. Злоякісна гістіоцитома

 

32.Характеристика злоякісних пухлин з фіброзної тканини:

1. Ступінь диференціювання високий

2. Ступінь диференціювання низький

3. Клітинний атипізм

4. Тканинний атипізм

5. Органоспецифічні

 

33.Різновиди фібросаркоми:

1. Щільна

2. М’яка

3. Диференційована

4. Недиференційована

5. Десмоїд

 

34.Локалізація перших метастазів фібросаркоми м’яких тканин стегна:

1. Печінка

2. Нирка

3. Селезінка

4. Легені

5. Пахові лімфатичні вузли

 

35.Локалізація перших метастазів фібросаркоми тонкої кишки:

1. Печінка

2. Нирка

3. Селезінка

4. Легені

5. Лімфатичні вузли середостіння

 

36.Гістологічні варіанти фібросаркоми:

1. М’яка

2. Щільна

3. Десмоїд

4. Диференційована

5. Недиференційована

 

37.Форми фібросаркоми:

1. Клітинно-волокниста

2. Волокниста

3. Клітинна

4. Епітеліоїдна

5. Велетенськоклітинна

 

38.Морфологічні різновиди фібросарком:

1. Доброякісна

2. Злоякісна

3. Клітинно-волокниста

4. Клітинна

5. Зріла

 

39.Характеристика фібросаркоми:

1. Тканинний атипізм

2. Експансивний ріст

3. Клітинний атипізм

4. Інфільтративний ріст

5. Низькодиференційована

6. Високодиференційована

 

40.Келоїд це:

1. Гіпертрофічний фіброматоз

2. Променевий фіброматоз

3. Гіаліноз у рубці

4. Контрактура Дюпюїтрена

5. Усі відповіді правильні

 

41.Доброякісні пухлини з жирової тканини:

1. Ліпома

2. Фіброма

3. Гібернома

4. Гістіоцитома

5. Десмоїд

 

42.Доброякісні пухлини з жирової тканини:

1. Ліпома

2. Ангіома

3. Гібернома

4. Хондрома

5. Остеома

 

43.Характеристика доброякісних пухлин з жирової тканини:

1. Види - фіброма, гістіоцитома

2. Види - ліпома, гібернома

3. Ріст експансивний, атипізм тканинний

4. Ріст інфільтративний, для виявлення гістогенезу використовують ШИК-реакцію

5. Для виявлення гістогенезу використовують судан ІІІ, ІV

 

44.Характеристика ліпоми:

1. Доброякісна пухлина з жирової тканини (білий жир)

2. Доброякісна пухлина з бурого жиру

3. Ріст експансивний, атипізм тканинний

4. Для виявлення використовують судан ІІІ, ІV

5. Для виявлення використовують толуїдиновий синій

 

45.Характеристика ліпоми:

1. Високодиференційована

2. Низькодиференційована

3. Метастазує гематогенно

4. Інфільтративний ріст

5. Клітинний атипізм

6. Тканинний атипізм

 

46.Морфологічна характеристика ліпом:

1. Зріла жирова тканина

2. Незріла жирова тканина

3. Змінені розміри жирових часточок

4. Незмінені розміри жирових часточок

5. Нерегулярні прошарки сполучної тканини

 

47.Морфологічна характеристика ліпом:

1. Зрілі клітини (ліпоцити)

2. Інкапсульовані у підшкірній клітковині

3. Схильність до дифузного росту при певних локалізаціях

4. Множинні мітози

5. Спонтанний регрес

 

48.Відмінності будови ліпоми від нормальної жирової тканини:

1. Збільшені розміри часточок

2. Нерівномірні розміри часточок

3. Збільшення прошарків сполучної тканини

4. Нерівномірність прошарків сполучної тканини

5. Наявність мультилокулярних ліпоцитів

 

49.Локалізація мієлоліпом:

1. Надниркові залози

2. М’які тканини позаочеревинного простору

3. М’які тканини таза

4. Кістки таза

5. Щитовидна залоза

 

50.Пухлина з бурого жиру:

1. Пухлина Абрикосова

2. Базаліома

3. Гібернома

4. Меланома

5. Папілома

 

51.Характеристика злоякісних пухлин з жирової тканини:

1. Розрізняють ліпому і міому

2. Розрізняють злоякісну гіберному і ліпосаркому

3. Ступінь диференціювання високий

4. Ступінь диференціювання низький

5. Клітинний і тканинний атипізм

 

52.Характеристика ліпосаркоми:

1. Злоякісна пухлина з бурого жиру

2. Ступінь диференціювання низький

3. Метастазує гематогенно

4. Росте інвазивно, рецидивує

5. Ріст експансивний, не метастазує

 

53.Характеристика ліпосаркоми:

1. Високодиференційована

2. Низькодиференційована

3. Метастазує гематогенно

4. Клітинний атипізм

5. Тканинний атипізм

 

54.Характеристика злоякісної пухлини з бурого жиру:

1. Називається злоякісною шванномою

2. Називається злоякісною гіберномою

3. Переважний шлях метастазування – лімфогенний

4. Ступінь диференціювання низький

5. Ріст інвазивний, метастазує і рецидивує

 

55.Доброякісні пухлини з м’язової тканини:

1. Зернито-клітинна пухлина

2. Рабдоміома

3. Міопатія

4. Мієлома

5. Лейоміома

 

56.Пухлини з м’язової тканини:

1. Фіброма

2. Гібернома

3. Лейоміома

4. Рабдоміома

5. Фібросаркома

 

57.Доброякісні пухлини з м’язової тканини:

1. Фіброма

2. Міома

3. Лейоміома

4. Рабдоміома

5. Хондрома

 

58.Характеристика лейоміоми:

1. Пухлина з міобластів

2. Пухлина з гладкої м’язової тканини

3. Ріст експансивний, атипізм тканинний

4. Зустрічається тільки у матці

5. Інфільтративний ріст

 

59.Різновид доброякісної пухлини з м’язової тканини в стінці судини:

1. Ліпобластоматоз

2. Ангіома

3. Гемангіма

4. Ангіоміоліпома

5. Ангіоміома

 

60.Характерна локалізація лейоміоми:

1. Шкіра

2. Матка

3. Серце

4. Легені

5. Шлунок

 

61.Найчастіша локалізація лейоміом:

1. Сечовий міхур

2. Шлунок

3. Матка

4. Передміхурова залоза

5. Жовчний міхур

 

62.Усі перелічені нижче ознаки характерні для лейоміоми матки, за виключенням:

1. Відмічається ріст пухлини під час вагітності

2. Є частою причиною менометрорагії

3. Часто характерний мультицентричний ріст

4. Часто малігнізується

5. Регресує в менопаузі

 

63.Назви міоми залежно від локалізації в матці:

1. Ектопічна

2. Атопічна

3. Субсерозна

4. Субмукозна

5. Інтрамуральна

 

64. Найбільш часта доброякісна мезенхімальна пухлина шлунка:

1. Невриленома

2. Аденома

3. Гломусна пухлина

4. Ліпома

5. Лейоміома

 

65. Характеристика рабдоміоми:

1. Злоякісна пухлина з поперечносмугастої мускулатури

2. Доброякісна пухлина з поперечносмугастої мускулатури

3. Ріст інвазивний, атипізм клітинний і тканинний

4. Ріст експансивний, атипізм тканинний

5. Зустрічається тільки в язиці

 

66. Що таке фіброміома:

1. Доброякісна пухлина з фіброзної тканини

2. Доброякісна пухлина з м’язової тканини

3. Різновид лейоміоми з добре розвиненою стромою

4. Особливо часто зустрічається в матці

5. Часто зазнає вторинних змін (петрифікація)

 

67. Злоякісні пухлини з м’язової тканини:

1. Рабдоміома, лейоміома

2. Злоякісна гібернома

3. Лейоміосаркома

4. Злоякісна зернисто-клітинна пухлина

5. Рабдоміосаркома

 

68. Характеристика лейоміосаркоми:

1. Злоякісна пухлина поперечно-смугастої мускулатури

2. Ступінь диференціації низький

3. Клітинний і тканинний атипізм

4. Метастазує переважно гематогенно

5. Характерні рецидиви

 

69.Характерний імуногістохімічний маркер при лейоміосаркомі:

1. Віментін

2. Десмін

3. Актин

4. Міозин

5. S-100 антиген

 

70. Характеристика рабдоміосаркоми:

1. Злоякісна пухлина з поперечносмугастої мускулатури

2. Ступінь диференціювання високий

3. Клітинний і тканинний атипізм

4. Метастазує переважно гематогенно

5. Метастазує, у першу чергу, в регіонарні лімфатичні вузли

 

71.Характерний імуногістохімічний маркер для рабдоміосаркоми:

1. Віментін

2. Десмін

3. Актин

4. Міозин

5. S-100 антиген

 

72. Характеристика зернисто-клітинної пухлини:

1. У клітинах пухлини містяться зерна меланіну

2. Різновид пухлини з міобластів

3. Описана А.І.Абрикосовим і носить його ім’я

4. Описана А.І.Струковим і носить його ім’я

5. Доброякісна пухлина, атипізм тканинний

 

73.Синонім пухлини Абрикосова:

1. Меланома

2. Базаліома

3. Десмоїд

4. Зернисто-клітинна пухлина

5. Усі відповіді вірні

 

74.Доброякісні пухлини з кісткової тканини:

1. Пухлина Абрикосова

2. Пухлина Беркітта

3. Остеосаркома

4. Остеома

5. Остеоїд-остеома

 

75.Характеристика остеоми:

1. Пухлина з хрящової тканини

2. Ступінь диференціювання низький

3. Доброякісна пухлина кісткової тканини

4. Метастазує переважно гематогенно

5. Ріст експансивний, атипізмтканинний

 

76.Різновиди остеом:

1. Правильна

2. Неправильна

3. Компактна

4. Губчаста

5. Зріла

 

77.Переважна локалізація остеоїд-остеоми:

1. Кортикальний шар стегнової кістки

2. Кортикальний шар великогомілкової кістки

3. Кортикальний шар плечової кістки

4. Кортикальний шар ліктьової кістки

5. Кортикальний шар тазової кістки

 

78.Морфологічні різновиди остеосаркоми:

1. Остеоїдна

2. Остеобластична

3. Остеолітична

4. Веретеноклітинна

5. Дрібноклітинна

 

79.Синонім юкстакортикальної саркоми:

1. Періостальна саркома

2. Остеосаркома

3. Хондросаркома

4. Ангіосаркома

5. Ліпосаркома

 

80.Різновиди остеосаркоми:

1. Остеоїдна форма

2. Остеокласична форма

3. Остеобластична форма

4. Остеолітична форма

5. Хондроїдна форма

 

81.Усі ознаки характерні для остеосаркоми, за виключенням:

1. Частіше уражуються довгі кістки в ділянці колінного суглоба

2. Пухлина кісткової тканини, що найчастіше зустрічається

3. Пік захворюваності – 10-20 років

4. Метастази інших пухлин в кістки зустрічаються рідше, ніж остеосаркоми

5. Часто виникають метастази в легені

 

82.Для саркоми Юінга характерно:

1. Пухлина представлена дрібними лімфоцитоподібними клітинами

2. Для верифікації діагноза використовують судан ІІІ

3. Частіше локалізується в епіфізах трубчастих кісток

4. Найбільш часто зустрічається у людей середнього віку з однаковою частотою як у жінок, так і у чоловіків

5. Не метастазує

 

83.Доброякісні пухлини з хрящової тканини:

1. Хордома

2. Хондрома

3. Хористія

4. Хондросаркома

5. Екхондрома, енхондрома

 

84.Морфологічна характеристика хондроми:

1. Зріла хрящова тканина

2. Незріла хрящова тканина

3. Однакові розміри хрящових капсул

4. Неоднакові розміри хрящових капсул

5. Судини

 

85.Відмінності будови хондроми від нормальної хрящової тканини:

1. Збільшення розмірів хрящових капсул

2. Нерівномірність розмірів хрящових капсул

3. Збільшення розмірів хондроцитів

4. Нерівномірність розмірів хондроцитів

5. Атипія хондроцитів

 

86.Синонім енхондроми:

1. Хондрома

2. Остеохондрома

3. Хондробластома

4. Остеосаркома

5. Усі відповіді правильні

 

87.Синонім екхондроми:

1. Хондрома

2. Остеохондрома

3. Хондробластома

4. Остеосаркома

5. Усі відповіді правильні

 

88.Положення, правильне для хондросаркоми:

1. Частіше уражуються кисті та ступні

2. Найчастіше зустрічається в дитячому віці

3. Характерний повільний ріст

4. Характерне ураження навколокортикальної ділянки кісток

5. Частіше виникає в епіфізарній ростковій зоні

 

89.Пухлина м’яких тканин, що має біфазну гістологічну будову і складається з кубічних епітеліоподібних і веретеноподібних мезенхімальних клітин:

1. Злоякісна фіброзна гістіоцитома

2. Синовіальна саркома

3. Вузлуватий фасциїт

4. Ліпосаркома

5. Рабдоміосаркома

 

90.Доброякісні пухлини судинного походження:

1. Гібернома

2. Лімфангіома

3. Зернисто-клітинна пухлина

4. Гломус-ангіома

5. Гемангіома

 

91.Різновиди ангіом:

1. Гемангіосаркома

2. Гемангіоендотеліома

3. Лімфангіома

4. Менінгіома

5. Остеома

 

92.Доброякісні пухлини лімфатичних судин:

1. Капілярна лімфангіома

2. Кавернозна лімфангіома

3. Гігрома

4. Гібернома

5. Гліома носа

 

93.Основні різновиди ангіом:

1. Капілярні ангіоми

2. Венозні ангіоми

3. Гемангіоми

4. Лімфангіоми

5. Гломус-ангіоми

 

94.Види гемангіом:

1. Венозна

2. Кавернозна

3. Капілярна

4. Артеріальна

5. Лімфангіома

 

95.Основні різновиди гемангіом:

1. Венозна

2. Капілярна

3. Кавернозна

4. Кістовидна

5. Макрохейлічна

 

96.Різновиди гемангіом:

1. Гемангіосаркома

2. Капілярна

3. Гібернома

4. Гемангіоліпосаркома

5. Кавернозна

 

97.Характеристика кавернозної гемангіоми:

1. Доброякісна пухлина судинного походження

2. Розвивається з печеристих тіл

3. Розвивається з м’яких тканин

4. Ріст експансивний, атипізм тканинний

5. Часто рецидивує і метастазує гематогенно

 

98.Характеристика кавернозної гемангіоми:

1. Тканинний атипізм

2. Клітинний атипізм

3. Метастазує гематогенно

4. Побудована з судин капілярного типу

5. Представлена тонкостінними судинними порожнинами

 

99.Особливості ангіосарком:

1. Розрізняють злоякісні гемангіоперицитому і гемангіоендотеліому

2. У першу чергу метастазує в регіонарні лімфатичні вузли

3. Метастазує гематогенно

4. Росте інвазивно

5. Швидко рецидивує

 

100.Основні типи клітин, які характерні для ангіосаркоми:

1. Фібробластичні

2. Гістіоцитарні

3. Макрофагальні

4. Ендотеліальні

5. Перицитарні

 

101.Морфологічні різновиди гемангіосаркоми:

1. Гемангіоендотеліома

2. Злоякісна гемангіоендотеліома

3. Гемангіоперицитома

4. Злоякісна гемангіоперицитома

5. Усі відповіді хибні

 

102.Фактор, що має значення у виникненні саркоми Капоші:

1. Сонячна (ультрафіолетова) радіація

2. Стан імунодефіциту

3. Азбест

4. Генетична схильність

5. Полівінілхлорид

 

103.Виберіть положення НЕвірне для саркоми Капоші:

1. При ВІЛ-інфекції характерна локалізація пухлини у внутрішніх органах

2. Саркому Капоші можна віднести до ангіосарком

3. Гістологічно представлена ендотелієм і заповнена еритроцитами

4. Класична форма частіше зустрічається у жінок

 

104.Типова локалізація мезотеліом:

1. Слизові оболонки

2. Очеревина

3. Плевра

4. Епідерміс

5. Перикард

 

105.Типова локалізація мезотеліоми:

1. Нирки

2. Печінка

3. Плевра

4. Очеревина

5. Перикард

 

106.Фактор, що має значення у виникненні мезотеліоми плеври:

1. Генетична схильність

2. Сонячна (ультрафіолетова) радіація

3. Азбест

4. Полівінілхлорид

5. Імунодефіцитний стан

 

107.Класифікація пухлин центральної нервової системи:

1. Пухлини головного мозку

2. Пухлини спинного мозку

3. Пухлини вегетативної нервової системи

4. Нейроектодермальні пухлини

5. Менінгосудинні пухлини

 

108.Нейроектодермальні пухлини:

1. Менінгіоми

2. Менінгосаркоми

3. Астроцитарні, нейрональні

4. Олігодендрогліальні

5. Епендимальні

 

109.Групи пухлин ЦНС:

1. Нейроендокринні

2. Нейрональні

3. Менінгосудинні

4. Нейроектодермальні

5. Мікрогліальні

 

110.Нейроектодермальні пухлини розвиваються з:

1. Внутрішньокраніальних синусів

2. Нейронів

3. Епендими

4. Меланоцитів

5. Гліальних клітин

 

111.Доброякісні нейроектодермальні пухлини:

1. Меланома

2. Епендимома

3. Менінгіома

4. Астроцитома

5. Гангліобластома

 

112.Характеристика астроцитоми:

1. Доброякісна пухлина менінгосудинного походження

2. Доброякісна нейроектодермальна пухлина

3. Злоякісна нейроектодермальна пухлина

4. Ріст експансивний, атипізм тканинний

5. Ріст інвазивний, атипізм клітинний

 

113.Характеристика доброякісних астроцитарних пухлин:

1. Метастазують у межах черепа

2. Високодиференційовані

3. Мають багато судин

4. Ріст експансивний

5. Тканинний атипізм

 

114.Злоякісні нейроектодермальні пухлини:

1. Гліобластома

2. Невриленома

3. Медулобластома

4. Епендимобластома

5. Менінгеальна саркома

 

115. Характеристика гліобластоми:

1. Зустрічається у дітей

2. Метастазує в легені

3. Інфільтративний ріст

4. Тканинний атипізм

5. Клітинний атипізм

 

116.Характеристика менінгіоми:

1. Розвивається з мозкових оболонок

2. Тканинний атипізм

3. Розвивається з нейронів

4. Росте інфільтративно

5. Росте експансивно

 

117.Характеристика злоякісних астроцитарних пухлин:

1. Ступінь дифереціювання низький

2. Клітинний і тканинний атипізм

3. Називаються астроцитомами

4. Інфільтративний ріст

5. Метастазують в межах порожнини черепа

 

118.Характеристика астробластоми:

1. Доброякісна нейроектодермальна пухлина

2. Метастазує лікворним шляхом

3. Перші метастази - в легені

4. Злоякісна нейроектодермальна пухлина

5. Клітинний поліморфізм

 

119.Епендимальні пухлини і пухлини хоріоїдного походження:

1. Хоріонепітеліома, хоріонкарцинома

2. Епендимома, епендимобластома

3. Гліобластома, гангліоневрома

4. Хоріоїдпапілома, хоріоїдкарцинома

5. Арахноїдендотеліома

 

120.Характеристика епендимобластоми:

1. Злоякісна пухлина нейронального походження

2. Доброякісна пухлина нейронального походження

3. Доброякісна пухлина епендимального походження

4. Злоякісна пухлина епендимального походження

5. Метастазує в межах порожнини черепа

 

121.Характеристика менінгіоми:

1. Пухлина з клітин твердої оболонки головного мозку

2. Пухлина з м’якої оболонкиголовного та спинного мозку

3. Клітини схожі на лімфоцити

4. Високий ступінь диференціювання

5. Клітини формують псамомні тільця

 

122.Особливості злоякісних пухлин ЦНС:

1. Ступінь дифереціювання низький

2. Клітинний і тканинний атипізм

3. Ступінь диференціювання високий

4. Метастазують гематогенно

5. Метастазують у межах ЦНС лікворним шляхом

 

123.Олігодендрогліома – це:

1. Доброякісна астроцитарна пухлина

2. Злоякісна астроцитарна пухлина

3. Злоякісна менінгосудинна пухлина

4. Злоякісна олігодендральна пухлина

5. Доброякісна олігодендральна пухлина

 

124.Характеристика гліобластоми:

1. Доброякісна пухлина вегетативної нервової системи

2. Злоякісна пухлина ЦНС з групи ембріональних

3. Перші метастази - в легені

4. Клітинний і тканинний атипізм

5. Інвазивний ріст, характерні рецидиви

 

125.Найбільш злоякісна нейроектодермальна пухлина головного мозку:

1. Менінгеальна саркома

2. Гангліоневрома

3. Хоріоїдкарцинома

4. Медулобластома

5. Шванома

 

126.Пігмент, що зустрічається в невусних клітинах:

1. Ліпофусцин

2. Гемосидерин

3. Гематоїдин

4. Меланін

5. Гематопорфірин

 

127.Пухлиноподібний процес, на тлі якого розвиваються меланоми:

1. Вітиліго

2. Невус

3. Гіперкератоз

4. Акантоз

5. Дерматит

 

128.Види невусів:

1. Простий

2. Складний

3. Пограничний

4. Блакитний

5. Епітеліоїдний

 

129.Залежно від локалізації в шкірі невуси поділяють на:

1. Простий

2. Старечий

3. Пограничний

4. Внутрішньодермальний

5. Складний (змішаний)

 

130.Доброякісні пухлини меланінутворюючої тканини:

1. Галоневус

2. Фіброзна папула носа

3. Блакитний невус

4. Меланома

5. Меланотична пляма Гетчинсона

 

131.Види невусів:

1. Пограничний

2. Внутрішньодермальний

3. Змішаний

4. Міжм’язовий

5. Позаочеревинний

 

132.Види невусів:

1. Епітеліоїдноклітинний

2. Блакитний

3. Судинний

4. Міжм’язовий

5. Позаочеревинний

 

133.Вид невуса, що найчастіше зустрічається:

1. Поверхневий

2. Змішаний

3. Веретеноклітинний

4. Блакитний

5. Внутрішньодермальний

 

134.Синонім інволютивного невуса:

1. Галоневус

2. Фіброзна папула носа

3. Клітинний блакитний невус

4. Меланома

5. Меланотична пляма Гетчинсона

135.Особливості меланоми:

1. Злоякісна пухлина з меланінутворюючих клітин

2. Метастазує тільки гематогенно

3. Метастазує гематогенним і лімфогенним шляхами

4. Інфільтративний ріст

5. Метастазує тільки лімфогенно

 

136.Локалізація меланом:

1. Шкіра

2. Печінка

3. Легені

4. Пігментна оболонка очей

5. Мозковий шар наднирників

 

137.Пухлина, яка може виникати в шкірі на фоні пігментної ксеродерми при інсоляції:

1. Меланома

2. Фібросаркома

3. Ангіосаркома

4. Залозистий рак

5. Ліпома

 

138.Пухлини, виникнення яких можна пов’язати з дією ультрафіолетового випромінювання:

1. Рак нирок

2. Саркома Капоші

3. Меланома

4. Лімфома

5. Міома

 

139.Фактор, що має значення у виникненні меланоми:

1. Сонячна (ультрафіолетова) радіація

2. Первинний імунодефіцитний стан

3. Татуаж, макіяж

4. Генетична схильність

5. Полівінілхлорид

 

140.Для лентіго-меланоми характерно:

1. Не має радіальної фази росту

2. Характерний найбільш злоякісний перебіг

3. Найбільш часто зустрічається у людей з темною шкірою

4. Може виникати на тлі плями Гетчинсона

5. Найбільш частий вид меланоми

 

141.Вчений, який першим описав меланому:

1. В.Високович

2. К.Рокитанський

3. А.Абрикосов

4. Г.Мінх

5. Р.Вірхов

 

142.Найбільш часта локалізація меланоми:

1. Сечовивідні шляхи

2. Дихальні шляхи

3. Шлунок

4. Шкіра

5. Спинний мозок

 

143.Типова локалізація меланоми:

1. Шкіра

2. Легені

3. Наднирники

4. Печінка

5. Пігментна оболонка ока

 

144.Меланома може бути:

1. Невусною

2. Пігментною

3. Ювенільною

4. Епітеліоїдною

5. Безпігментною

 

145.Морфологічні різновиди меланоми:

1. Поверхневорозповсюджена

2. Вузлова

3. Папілярна

4. Дендроїдна

5. Безпігментна

 

146.Напрямки росту меланоми:

1. Прямий

2. Зворотний

3. Парадоксальний

4. Вертикальний

5. Радіальний

 

147.Рівні проростання шарів шкіри меланомою:

1. Епідермальний

2. Субепідермальний

3. Інвазія базальної мембрани в сосочковий шар

4. Сосочково-ретикулярний

5. Субретикулярний

 

148.Рівні проростання шарів шкіри меланомою:

1. Субретикулярний

2. Ретикулярний

3. Проростання в підшкірну клітковину

4. Тотальний

5. Мінімальний

 

149.Меланоцити, що найчастіше зустрічаються в меланомі:

1. Веретеноподібні клітини

2. Епітеліоподібні клітини

3. Пірамідальні клітини

4. Невусоподібні клітини

5. Зірчасті клітини

 

150.Для поверхневої меланоми характерно:

1. Найбільш злоякісний перебіг

2. Найбільш частий вид меланоми

3. Найбільш часто зустрічається у людей з темною шкірою

4. Не має радіальної фази росту

5. Може виникати на тлі плями Гетчинсона

 

151.Для акральної лентигінозної меланоми характерно:

1. Може виникати на тлі плями Гетчинсона

2. Найбільш частий вид меланоми

3. Найбільш злоякісний перебіг

4. Не має радіальної фази росту

5. Найбільш часто зустрічається у людей з темною шкірою

 

152.Для нодулярної меланоми характерно:

1. Найбільш частий вид меланоми

2. Може виникати на тлі плями Гетчинсона

3. Не має радіальної фази росту

4. Найбільш часто зустрічається у людей з темною шкірою

5. Характерний найбільш злоякісний перебіг

 

153.Характеристика меланоми:

1. Доброякісна пухлина з меланоцитів

2. Метастазує лімфогенним та гематогенним шляхами

3. Злоякісна пухлина з нервової тканини

4. Часто рецидивує

5. Росте експансивно

 

154.Меланома метастазує:

1. Лімфогенно

2. Гематогенно

3. Периневрально

4. Імплантаційно

5. Не метастазує

 

155.Найбільш характерна морфологічна ознака саркоми:

1. Зменшення ядерно-цитоплазматичного індексу

2. Поява каріопікнозу

3. Збільшення метацентричних хромосом

4. Зміна акроцентричних хромосом

5. Клітинний атипізм

 

156.Переважний шлях метастазування сарком:

1. Лімфогенний

2. Гематогенний

3. Імплантаційний

4. Контактний

5. Змішаний

 

157.Орган, в який в першу чергу дають метастази саркоми кінцівок, голови, шиї та тулуба:

1. Головний мозок

2. Печінка

3. Нирки

4. Легені

5. Серце

 

158.Орган, в який в першу чергу дають метастази саркоми черевної порожнини:

1. Печінка

2. Кишечник

3. Легені

4. Матка

5. Яєчники

 

159.Саркома, що пізно дає метастази:

1. Поліморфноклітинна саркосма

2. Ліпосаркома

3. Злоякісна гемангіоперицитома

4. Злоякісна гемангіоендотеліома

5. Низькодиференційована фібросаркома

 

160.Саркома з найбільш злоякісним характером клінічного перебігу:

1. Хондросаркома

2. Ліпосаркома

3. Остеосаркома

4. Некласифікована

5. Міосаркома

  

ЗАКЛЮЧЕННЯ

Сучасний розвиток наукових досліджень з актуальних проблем патоморфології передбачає їх широке впровадження в навчально-виховний процес за умов приєднання України до Болонського процесу. Тому використання та удосконалення існуючих форм взаємовідносин на рівні «викладач-студент» повинно розглядатись як основа цілеспрямованої роботи рівнозначних партнерів, де взаємна зацікавленість обох у позитивному кінцевому результаті не повинна розглядатись як метод вибору.

Це означає, що будь-яка інформація щодо навчального матеріалу, подана у вигляді тестового контролю, з залученням сучасних комп’ютерних технологій в основі своїй повинні мати елемент живого спілкування викладача та студентів. У цьому відношенні тестові завдання, особливо на паперових носіях, дають можливість впродовж практичного заняття не тільки оцінити рівень знань кожного студента, а й разом з ними розібрати найбільш складні розділи теми, зупинитись на допущених студентами помилках і зробити певні висновки по темі в цілому.

Використані в роботі ситуаційні завдання адаптовані і находяться у повній відповідальності до навчального плану та програми з дисципліни, враховують особливості її викладання за умов кредитно-модульної системи навчання, а представлена база данних, звичайно, може бути і далі збільшена та обов’язково удосконалена у напрямку зростаючих вимог сучасної вищої медичної школи.

 

 
ЛІТЕРАТУРА

1. Благодаров В.М., Богомолець К.О., Рудницька О.Г. та інш. Основи патоморфології. Частина !. Загальна патоморфологія. – Київ, Атлант, 2007. – 198 с.

2. Благодаров В.М., Рудницька О.Г., Вербицький В.В. та інш. Спеціальна патоморфологія. – Київ, Атлант, 2010. – 360 с.

3. Пальцев М.А. Тестовые задания по патологии. – М., Русский врач, 2007, 391 с.

4. Пальцев М.А., Аничков Н.М. Патологическая анатомия. – М., Медицина, 2001, т.І. – 526 с.

5. Пальцев М.А., Пономарев А.Б., Берестова А.В. Атлас по патологической анатомии. – М., Медицина, 2003, с. 4-136.

6. Пальцев М.А., Пауков В.С. Патология. – М., Гєотар-Медиа, 2008, т.І, 512 с.

7. Саркисов Д.С., Пальцев М.А., Хитров Н.К. Общая патология человека. – М., Медицина, 1997, 592 с.

8. Струков А.И., Серов В.В. Патологическа анатомия. – М., Литтера, 2010, с. 13-291.

9. Струков А.И., Серов В.В. Патологическая анатомия. – М., Медицина, 1993, 235 с.

10. Шлопов В.Г. Патологічна анатомія. – Вінниця, Нова книга. – 2004, - ч. І, - с. 10-380.

11. Robbins et al. Pathologic Basis of Disease. 5th Edition, 1994. – 1400 S.

12. Robbins et al. Basic Pathology. 7th edition. 2003, 843 S.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.