Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організаційТЕСТИ

З навчальної дисципліни для контролю знань фахівців ОКР «бакалавр»

Напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

У вищих навчальних закладах ІІ-ІV рівнів акредитації

Міністерства агарної політики та продовольства України


Тема 1. Управління персоналом у системі менеджменту організацій

1. Рівень управління персоналом, який охоплює безпосередню сферу ділової активності персоналу та відповідну сферу управління персоналом:

проектний;

оперативний;

тактичний;

стратегічний.

 

2. Рівень управління персоналом, який підкреслює найважливіші орієнтації управління персоналом на зростання ефективності; забезпечує конкурентоспроможність підприємства, реалізацію його ділової стратегії, зв'язок кадрової стратегії з іншими функціональними стратегіями підприємства:

проектний;

оперативний;

тактичний;

стратегічний.

 

3. Рівень управління персоналом, який відображає залежність роботи з персоналом від загальних процесів управління персоналом:

проектний;

оперативний;

тактичний;

стратегічний.

 

4. Сутність техніко-технологічного аспекту управління персоналом полягає в наступному:

включає питання дотримання трудового законодавства у кадровій роботі;

передбачає вирішення питань, пов’язаних з вихованням кадрів, наставництвом;

містить питання, пов’язані з плануванням чисельності і складу персоналу, їх матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, орієнтацією діловодства;

відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.

 

 

5. Сутність соціально-психологічного аспекту управління персоналом полягає в наступному:

відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технології, виробничі умови та ін;

відображає питання соціально-психологічного забезпечення управління персоналом, впровадження різних соціологічних і психологічних процедур у практику кадрової роботи;

містить питання, пов’язані з плануванням чисельності і складу персоналу, їх матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, орієнтацією діловодства;

включає питання дотримання трудового законодавства у кадровій роботі.

 

6. Сутність організаційно-економічного аспекту управління персоналом полягає в наступному:

містить питання, пов’язані з плануванням чисельності і складу персоналу, їх матеріальним стимулюванням, використанням робочого часу, орієнтацією діловодства;

передбачає вирішення питань, пов’язаних з вихованням кадрів, наставництвом;

включає питання дотримання трудового законодавства у кадровій роботі;

відображає рівень розвитку конкретного виробництва, особливості використовуваних у ньому техніки і технології, виробничі умови та ін.

 

7. Фізично розвинута частина населення, що володіє розумовими здібностями і знаннями, які необхідні для роботи у народному господарстві – це:

робоча сила;

трудові ресурси;

трудовий потенціал;

персонал.

 

8. Здатність людини до праці, сукупність її фізичних, інтелектуальних здібностей, набутих знань і досвіду, які використовуються в процесі виробництва товарів та надання послуг – це:

робоча сила;

трудові ресурси;

трудовий потенціал;

трудовий колектив.

 

9. Сукупність працівників підприємства, що працюють за наймом та мають трудові відносини з роботодавцем – це:

трудові ресурси;

людські ресурси;

персонал;

трудовий потенціал.

 

10. За участю в процесі виробництва персонал поділяється на:

керівників та спеціалістів;

основний та обслуговуючий персонал;

основний, допоміжний та обслуговуючий персонал;

виробничий та управлінський персонал.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.