Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке з представлених визначень є сутністю кваліфікації персоналу?певний вид трудової діяльності, якою володіє працівник на підприємстві;

ступінь і вид професійної підготовки працівника, наявність спеціальних знань, умінь та навичок для виконання певної роботи;

рівень практичних навичок та умінь працівника;

спеціальні знання, уміння та навички працівника для виконання певної посади на роботі.

 

42. Рівень кваліфікації працівника визначається:

при прийманні на роботу в ході співбесіди;

адміністрацією підприємства;

за тарифно-кваліфікаційним довідником;

кваліфікаційною комісією.

 

 

43. Передбачає наявність комунікаційних і інтеграційних здібностей, уміння підтримувати відносини, впливати, правильно сприймати й інтерпретувати чужі думки, висловлювати до них відношення:

функціональна компетентність;

інтелектуальна компетентність;

соціальна компетентність;

ситуативна компетентність.

 

44. Виражається у здатності до аналітичного мислення і здійснення комплексного підходу до виконання своїх обов’язків:

функціональна компетентність;

інтелектуальна компетентність;

соціальна компетентність;

ситуативна компетентність.

 

 

Які з представлених категорій працівників відносяться до працівників необлікового складу?

зовнішні сумісники;

особи, залучені для разових і спеціальних робіт, що працюють на основі договорів цивільно-правового характеру;

робітники, яких направлено на навчання з відривом від виробництва та які отримують стипендію за рахунок підприємства;

усі перераховані.

Тема 3. Кадрова політика і стратегія управління персоналом організації

46. Кадрова політика підприємства – це:

сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, його мотивації та стимулювання;

головний напрямок в роботі з кадрами, набір принципів, що реалізуються кадровою службою підприємства

система цілей, принципів і форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, причому розповсюджується це положення на весь колектив зайнятих, в межах якого здійснюється управління;

всі відповіді вірні.

 

47. Метою кадрової політики є:

створення високопродуктивної робочої сили;

мінімізація витрат на робочу силу;

створення максимальної кількості робочих місць;

своєчасне забезпечення оптимального балансу процесів комплектування, збереження персоналу, його розвитку відповідно до потреб підприємства, вимог діючого законодавства та стану ринку праці.

 

На менеджерів якого рівня покладається відповідальність за реалізацію кадрової політики?

вищого;

середнього;

оперативного;

нижчого.

 

49. До внутрішніх чинників, що впливають на формування кадрової політики підприємства не відносять:

тип влади;

стан економічної кон’юнктури;

стиль управління;

імідж підприємства.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.