Здавалка
Главная | Обратная связь

Що з переліченого нижче не характеризує трудовий потенціал з якісного боку?фізичний потенціал працівників;

психологічний потенціал працівників;

кількість робочого часу потрібного для якісного виконання роботи;

якість членів колективу як суб’єктів господарської діяльності.

 

Які основні функції включає процес управління персоналом?

аналіз, планування, мотивація контроль;

облік, аудит, планування, прогнозування, контроль;

планування, організація, керівництво, контроль, регулювання;

планування, прогнозування, організація, моніторинг, контроль.

 

За якою ознакою класифікуються наступні методи управління персоналом: підготовки управлінських рішень, прийняття управлінських рішень, організації виконання та контролю за виконанням управлінських рішень?

за етапами управлінської діяльності;

за змістом здійснення впливу на виконавців;

за характером впливу на виконавців;

за характером застосування.

 

14. За змістом здійснення впливу на виконавців методи управління персоналом поділяються на такі групи:

організаційні, економічні, психологічні;

економічні, розпорядницькі, соціальні;

адміністративні, організаційні, соціально-психологічні;

адміністративні, економічні, соціально-психологічні.

 

15. Які з представлених принципів управління персоналом відносять до загальних:

науковість, безперервність, нормативність, економічність;

комплексність, плановість, зацікавленість, відповідальність;

науковість, системність, безперервність, нормативність;

всі вище перелічені.

 

16. До часткових принципів управління персоналом не належить:

відповідність функцій управління цілям виробництва;

науковість при прийнятті управлінських рішень;

індивідуалізація та демократизація роботи з кадрами;

підбір кадрів з урахуванням психологічної сумісності.

 

Які з перелічених принципів характеризують вимоги до системи управління персоналом?

концентрації та спеціалізації;

паралельності та гнучкості;

безперервності та ритмічності;

економічності та прогресивності.

 

Який стиль управління персоналом має такі характеристики: «одноосібне виявлення волі за наявності управлінських функцій у керівника; формування керівником суворого морально-психологічного клімату в колективі»?

авторитарний;

автономний;

співпричетний;

консультативний.

 

Який з представлених стилів управління персоналом має такі характеристики: «керівник надає повну свободу дій підлеглим в межах їх функціональних обов’язків; керівник неконфліктний, довірливий, невимогливий»?

авторитарний;

бюрократичний;

патріархальний;

співпричетний.

 

Який з представлених стилів управління персоналом має наступні характеристики: «будується на основі ділового та особистого авторитету; керівник надає перевагу активній участі працівників у прийнятті рішень»?

авторитарний;

бюрократичний;

автономний;

співпричетний.

 

 

21. В історичному розвитку управління персоналом виділяють послідовну зміну таких сучасних концепцій:

управління персоналом, управління кадрами;

управління персоналом, управління кадрами, управління людиною;

управління трудовими ресурсами, управління персоналом, управління кадрами;

управління трудовими ресурсами, управління персоналом, управління людськими ресурсами, управління людиною.
©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.