Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 9. Оцінювання персоналу в організації161. Ділове оцінювання персоналу – це:

встановлення рівня кваліфікації працівника;

процес виявлення відповідності якісних характеристик персоналу вимогам посади чи робочого місця;

процес виявлення відповідності чисельності наявних працівників кількості робочих місць в організації;

встановлення рівня професійної майстерності працівників у сфері діяльності організації.

 

162. Предметом ділового оцінювання персоналу є:

ознака, яка відібрана для проведення оцінки;

фахівець або група фахівців, які здійснюють оцінювання;

аспект діяльності працівника або групи, що підлягає оцінюванню;

працівник або група працівників, діяльність яких оцінюється.

 

163. Критерієм ділового оцінювання персоналу є:

ознака, яка відібрана для проведення оцінки;

фахівець або група фахівців, які здійснюють оцінювання;

аспект діяльності працівника або групи, що підлягає оцінюванню;

працівник або група працівників, діяльність яких оцінюється.

164. Постійне ділове оцінювання працівника проводить:

менеджер з кадрів;

начальник відділу кадрів;

спеціально створена комісія;

безпосередній керівник.

 

165. До завдань ділового оцінювання персоналу не належить:

вибір місця в організаційній структурі і встановлення функціональної ролі працівника, що оцінюється;

розробка можливих шляхів удосконалення ділових або особистих якостей працівника;

встановлення зворотного зв’язку зі співробітниками стосовно професійних, організаційних і інших питань;

розробка політики і стратегії підприємства і способів їхньої реалізації.

 

166. Ділове оцінювання кандидатів на вакантну посаду складається з таких етапів:

анкетування, перевірочні іспити, співбесіда;

аналіз анкетних даних, з’ясування відомостей про працівника, перевірочні іспити, співбесіда;

оцінювання рівня професійних знань, аналіз рис характеру;

аналіз результатів роботи і чинників, що визначають ступінь досягнення цих результатів; аналіз динаміки результативності праці за певний період, а також динаміки стану чинників, що впливають на досягнення результатів.

 

167. Вимогами до проведення ділового оцінювання персоналу є:

об’єктивність, оперативність, гласність, результативність;

демократизм, єдність вимог оцінювання для всіх працівників однорідної посади, простота, чіткість і доступність процедури оцінювання, максимально можлива механізація і автоматизація процедури оцінювання;

нормування, ефективність, об’єктивність, демократизм;

всі наведені вимоги.

 

168. Метод оцінювання персоналу, який передбачає послідовну докладну характеристику позитивних і негативних рис працівника:

описовий метод;

спостереження;

метод стандартних оцінок;

метод комітетів.

 

169. Атестація працівників буває таких видів:

підсумкова, проміжна, спеціальна;

узагальнююча, проміжна, професійна;

підсумкова, професійна, узагальнююча;

проміжна, кінцева, попередня.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.