Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 2. Управління персоналом як соціальна системаЯкі блоки характеристик виділяють в структурі особистості?

психологічний, соціальний, культурний, мотиваційний;

біологічний, психологічний, педагогічний, соціально-психологічний;

екологічний, економічний, соціальний, моральний;

культурний, духовний, моральний, педагогічний.

 

23. Процес удосконалення моральних, психологічних, соціальних, професійних та фізичних якостей особистості в їх єдності – це:

духовний розвиток особистості;

моральний розвиток особистості;

гармонійний розвиток особистості;

професійний розвиток особистості.

 

До якої групи особистісних якостей працівника входять: чесність, освіченість, відповідальність, порядність, повага до людей?

особистісна;

соціальна;

адаптаційна;

культурна.

 

До якої групи особистісних якостей працівника входять: лояльність, безконфліктність, здатність до компромісів, схильність до інтриг, прагнення до лідерства?

особистісна;

соціальна;

адаптаційна;

культурна.

 

До якої групи особистісних якостей працівника входять: кмітливість, здатність до швидкої адаптації, стійкість до стресів, здатність до навчання?

особистісна;

соціальна;

адаптаційна;

культурна.

 

Які з представлених чинників формування організаційної поведінки особистості визначають поведінку залежно від індивідуальних особливостей людини?

культурологічні;

соціально-психологічні;

біопсихологічні;

демографічні.

 

Які з представлених чинників формування організаційної поведінки особистості визначають поведінку залежно від взаємовідносин індивідів?

культурологічні;

соціально-психологічні;

біопсихологічні;

демографічні.

 

29. Сутність особливості поведінки, за якої людина вірить, що мета виправдовує засоби її досягнення носить назву:

авторитаризм;

екстерналізм;

інтерналізм;

макіавеллізм.

 

Що з представленого нижче характеризує соціальна структура персоналу?

сукупність груп, класифікованих за рівнем освіти, стажем роботи, статтю, віком, національністю, сімейним станом, напрямком мотивації тощо;

кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників;

склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками;

класифікацію працівників залежно від виконуваних функцій.

 

Що з представленого нижче визначає штатна структура персоналу?

склад і розподіл творчих, комунікативних і поведінкових ролей між окремими працівниками;

сукупність груп класифікованих за рівнем освіти, стажем роботи, статтю, віком, національністю, сімейним станом, напрямком мотивації тощо;

кількісно-професійний склад персоналу, розміри оплати праці і фонд заробітної плати працівників;

класифікацію працівників залежно від виконуваних функцій.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.