Здавалка
Главная | Обратная связь

Тема 6. Організування діяльності та функції служб персоналу103. Документ в якому фіксується: порядок працевлаштування та звільнення працівників; головні обов’язки працівників та адміністрації; робочий час та його використання; заохочення за успіхи в роботі; відповідальність за порушення трудової дисципліни – це:

положення про структурний підрозділ;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

посадова інструкція;

колективний договір.

 

104. Документ, який регламентує діяльність посадових осіб і містить дані про їх завдання та обов’язки, відповідальність, вимоги до знань, умінь, майстерності, кваліфікаційні вимоги, взаємозв’язки з іншими виконавцями та структурними ланками – це:

положення про структурний підрозділ;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

посадова інструкція;

колективний договір.

 

105. Документ, який регламентує діяльність певного підрозділу організації: його завдання, функції, права, відповідальність, взаємозв’язки з іншими ланками – це:

положення про структурний підрозділ;

правила внутрішнього трудового розпорядку;

посадова інструкція;

колективний договір.

 

106. Правовий акт, який регулює трудові, соціально-економічні та професійні відносини між роботодавцями та найманими працівниками підприємства:

статут підприємства;

трудовий контракт;

договір підряду;

колективний договір.

 

107. Функція кадрової служби, яка передбачає: створення інформаційної бази даних з персоналу; вивчення впливу існуючого розподілу працівників на робочих місцях на результати роботи підприємства; аналіз соціальної та економічної ефективності застосування методів управління персоналом:

аудит;

контролінг;

маркетинг;

моніторинг.

 

108. Функція кадрової служби, яка передбачає постійне спеціальне спостереження за станом і динамікою кадрів, мотивацією персоналу, рівнем задоволеності роботою, процесами наймання і розвитку персоналу – це:

аудит;

консалтинг;

маркетинг;

моніторинг.

 

109. Функція кадрової служби, яка передбачає оцінку відповідності персоналу підприємства його місії, цілям і стратегії – це:

аудит;

консалтинг;

маркетинг;

моніторинг.

 

110. Функція кадрової служби, яка передбачає визначення потреби в різних категоріях персоналу, шляхів підвищення його кваліфікації та ефективності роботи – це:

аудит;

консалтинг;

маркетинг;

моніторинг.

 

Яким документом регламентується діяльність кадрової служби підприємства?

Статутом;

Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

Колективним договором;

Положенням про кадрову службу.

 

112. Діяльність, яка передбачає створення та організацію роботи з питань оформлення найму, переведення, звільнення, обліку навчання, атестації, пенсійного забезпечення працівників – це:

персонал-маркетинг;

кадровий консалтинг;

кадрове діловодство;

кадровий моніторинг.

 

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.