Здавалка
Главная | Обратная связь

На які типи поділяється кадрова політика підприємства?активна та пасивна;

реактивна превентивна;

закрита та відкрита;

всі наведені типи.

 

 

Проведення якої кадрової політики передбачає здійснення керівництвом постійного кадрового моніторингу?

пасивної;

активної;

реактивної;

превентивної.

 

Сутність якої кадрової політики передбачає наступне: «керівництво підприємства здійснює контроль за негативними аспектами роботи з персоналом, причинами і ситуацією розвитку кризи, а також застосовує заходи щодо локалізації кризи»?

пасивної;

активної;

реактивної;

превентивної.

53. Етапами розробки кадрової політики є:

програмування, нормування та оцінка;

нормування, програмування та моніторинг персоналу;

прогнозування, планування, нормування та відстеження;

аналіз, прогнозування, вибір критеріїв та оцінка.

 

На якій стадії життєвого циклу підприємства залучається новий персонал або проводиться переорієнтація частини персоналу з підготовки проекту до реалізації його у виробничій діяльності?

формування;

інтенсивного зростання;

стабілізації;

спаду.

 

Якій стадії життєвого циклу підприємства властиві: зниження витрат на персонал; оцінка ефективності діяльності персоналу, виявлення резервів росту продуктивності і якості праці?

формування;

інтенсивного зростання;

стабілізації;

спаду.

 

56. Специфічний набір основних принципів, правил і цілей роботи з персоналом, конкретизованих з урахуванням типів організаційної стратегії, організаційного і кадрового потенціалу, а також типу кадрової політики – це:

кадрова тактика;

кадрова стратегія;

кадровий потенціал;

кадровий резерв.

57. Кадрова стратегія виступає в таких формах:

відкрита та закрита;

активна та пасивна;

реактивна та превентивна;

концентрована та диверсифікована.

 

За якої маркетингової стратегії підприємства сутність корпоративної стратегії зводитиметься до орієнтації на залучення і закріплення працівників масових професій середньої кваліфікації?

лідерства в низьких витратах;

диференціації;

помірного росту;

скорочення.

 

За якої маркетингової стратегії підприємства сутність корпоративної стратегії зводитиметься до залучення і закріплення кадрів, стабілізації персоналу, внутрішнього переміщення кадрів, перенавчання персоналу, посилення соціальних гарантій?

лідерства в низьких витратах;

диференціації;

помірного росту;

скорочення.

 

За якої маркетингової стратегії підприємства сутність корпоративної стратегії зводитиметься до організації масових звільнень і допомозі у працевлаштуванні?

лідерства в низьких витратах;

диференціації;

помірного росту;

скорочення.

Тема 4. Кадрове планування в організаціях

61. За допомогою кадрового планування визначається:

скільки працівників, якої кваліфікації, коли і де будуть необхідні;

які вимоги пред'являються до тих чи інших категорій працівників;

яким чином залучити потрібний і скоротити непотрібний персонал;

всі відповіді вірні.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.