Здавалка
Главная | Обратная связь

Який вид атестації проводиться 1 раз у 3-5 років?регулярна;

орієнтована на оцінку підсумків поточної роботи;

розгорнута;

основна.

 

171. За чисельністю склад атестаційної комісії не повинен перевищувати:

3 осіб;

5-6 осіб;

10 осіб;

12 осіб.

 

 

172. Графік проведення атестації доводиться до працівника не менш ніж за:

10 робочих днів до атестації;

2 тижні до атестації;

2 місяці до атестації;

40 днів до атестації.

 

173. Підсумкові висновки атестаційної комісії оформлюються у вигляді таких формулювань:

зараховано, не зараховано;

незадовільно, задовільно, добре, відмінно;

відповідає займаній посаді або виконуваній роботі, не відповідає займаній посаді або виконуваній роботі;

підвищити посадовий оклад, понизити посадовий оклад; здійснити надбавки (знижки) до посадового окладу.

 

 

Тема 10. Управління розвитком і рухом персоналу організації

174. Процес безперервного навчання працівників, управління діловою кар’єрою персоналу, планування і підготовка кадрового резерву – це:

ділова кар’єра;

професійне навчання;

оцінювання персоналу;

розвиток персоналу.

 

175. Індивідуальна послідовність змін у праці особистості, що обумовлена зміною її становища на вертикальній шкалі складності праці або соціальній дробині робочих місць, посад – це:

трудова кар’єра;

ділова кар’єра;

професійна кар’єра;

професійно-кваліфікаційне просування.

 

176. Переміщення в іншу функціональну сферу передбачає:

професійне зростання;

професійна кар’єра;

горизонтальний напрямок внутрішньоорганізаційної кар’єри;

вертикальний напрямок внутрішньоорганізаційної кар’єри.

 

177. Переміщення на інший щабель структурної ієрархії передбачає:

професійне зростання;

професійна кар’єра;

горизонтальний напрямок внутрішньоорганізаційної кар’єри;

вертикальний напрямок внутрішньоорганізаційної кар’єри.

 

178. Наближення працівника до керівництва підприємства передбачає:

вертикальна кар’єра;

горизонтальна кар’єра;

доцентрова кар’єра;

ступінчаста кар’єра.

 

Який вид кар’єри характеризується тим, що працівник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: навчання, наймання на роботу, професійне зростання, підтримка індивідуальних професійних здібностей, вихід на пенсію?

професійна кар’єра;

ситуаційна кар’єра;

системна кар’єра;

внутрішньоорганізаційна кар’єра.

 

180. Про яку модель кар’єри йде мова: «цілеспрямоване професійне зростання за попередньо складним планом»?

професійна кар’єра;

ситуаційна кар’єра;

системна кар’єра;

внутрішньоорганізаційна кар’єра.

 

181. Існують такі типові моделі ділової кар’єри:

«трамплін», «сходи», «дерево», «перетин шляхів»;

«сходи», «спуск», «змія», «павутиння»;

«трамплін», «сходи», «змія», «роздоріжжя»;

«вертикальна», «горизонтальна», «ступінчаста», «місткова».

 

182. Модель ділової кар’єри «змія» передбачає:

виключно горизонтальне переміщення;

виключно вертикальне переміщення;

горизонтально-вертикальне переміщення;

відцентрове переміщення.

 

183. Плавна вертикальна кар’єра до досягнення найвищої посади з наступним виходом на пенсію – це:

«сходи»;

«змія»;

«роздоріжжя»;

«трамплін».

 

184. Горизонтальне переміщення з однієї посади на іншу при відносно недовгому терміну перебування на кожній – це:

«сходи»;

«змія»;

«роздоріжжя»;

«трамплін».

 

185. Вертикальні і горизонтальні кадрові переміщення за наслідками періодичної атестації – це:

«сходи»;

«змія»;

«роздоріжжя»;

«трамплін».

 

186. Поступова вертикальна кар’єра з чітко визначеним періодом перебування на кожній посаді – це:

«сходи»;

«змія»;

«роздоріжжя»;

«трамплін».

 

187. Кар’єру працівників можна поділити на такі етапи:

початковий, становлення, консолідації, завершення;

становлення, збереження, завершення, пенсійний, заключний;

попередній, становлення, просування, збереження, завершення, пенсійний;

первинний, вторинний, етап консолідації, пенсійний.

 

188. Мотив ділової кар’єри, при якому людина прагне незалежності, бажає мати можливість робити все по своєму носить назву:

потреба в першості;

автономія;

управлінська компетентність;

підприємницька креативність.

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.