Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке з положень не розкриває практичного значення подальшого розвитку товарних бірж в Україні?Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____1______

І. Визначення понять:

Номінальна заробітна плата, фондова біржа, нецінова конкуренція, змінні витрати, світові гроші.

ІІ. Теоретичне питання

Фіскальна політика і удосконалення податкової системи.

ІІІ. Задача

У країні було вироблено національного доходу на суму 80 млрд. грошових одиниць. На його виробництво витрачено 90 млрд. грошових одиниць засобів і предметів праці, після продажу одержано прибуток у розмірі 20 млрд. грошових одиниць.

Визначте:

а) валовий внутрішній продукт;

б) необхідний продукт;

в) загальну рентабельність суспільного виробництва.

ІV. Тести

1. Власність — це:

а) відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

б) сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами;

в) матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються.

2. Визначте, які функції (1 — міра вартості, 2 — засіб платежу, 3 — засіб обігу, 4 — засіб нагромадження, 5 — світові гроші) виконують гроші, коли здійснюється :

а) виплата стипендії?

б) уцінка товару?

в) сплата податків?

г) купівля акції?

д) повернення кредиту?

3. Зміни у рівні реальної заробітної плати можна визначити, зіставляючи зміни у рівні номінальної заробітної плати зі змінами у:

а) рівні цін на споживчі товари і послуги;

б) нормі прибутку того підприємства, на якому працює громадянин;

в) ставках оподаткування особистих доходів;

г) курсі національної валюти;

д) обсягах додаткових (трансфертних) платежів.

4. Поєднання маркетингової стратегії і тактики потрібне для:

а) пристосування до умов на ринку;

б) пристосування до потреб споживачів;

в) корисності товару фірми для споживача.

5. Вирішальний чинник визначення конвертованості валюти — це:

а) величина золотого запасу;

б) економічна могутність держави;

в) стабільність валюти;

г) військовий потенціал країни.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №______2_____

І. Визначення понять:

Економічні блага, товар, гроші, орендна плата, закон Оукена.

ІІ. Теоретичне питання

Кредит і банківська система. Банки і банківська справа. Механізм утворення і норма банківського прибутку.

ІІІ. Задача

Середня заробітна плата робітників та службовців у 1995 р. становила 168 грн., а в 1996 р. — 202 грн. Індекс роздрібних цін за цей період зріс на 12,1 %.

Визначте як змінилася реальна заробітна плата.

ІV. Тести

В якому з положень неправильно розкрито причину розвитку економічних законів?

а) економічні закони пронизані внутрішніми суперечностями;

б) кожна із суперечливих сторін закону представлена потребами та інтересами окремих соціальних верств, груп населення;

в) економічні закони не вічні.

Яке з положень не розкриває практичного значення подальшого розвитку товарних бірж в Україні?

а) Сприяння збалансуванню попиту і пропозиції, усередненню й оптимізації цін;

б) Сприяння спрямуванню коштів, що перебувають в обігу, на розвиток соціальної сфери;

в) Сприяння уніфікації товарних і сировинних ресурсів;

г) Сприяння розвитку відносин, за яких замовник продукції авансуватиме виробника коштами під майбутню продукцію.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.