Здавалка
Главная | Обратная связь

Для студентів денної та заочної форми навчанняНеекономічних спеціальностей

Варіант №____10_______

І. Визначення понять:

Роздержавлення, економічний цикл, прибуток, національний доход, гранична корисність.

ІІ. Теоретичне питання

Закономірності виникнення, сутність та типи товарного виробництва. Товарне виробництво, як загальна засада ринкової економіки.

ІІІ. Задача

Номінальна вартість акції — 2000 грн., розмір річного дивіденду — 30 % на акцію, рівень позичкового банківського відсотка — 12%.

Визначте курсову ціну акції.

ІV. Тести

1.Продуктивні сили - це:

а) робоча сила, наука і виробничі відносини;

б) робоча сила, засоби виробництва, товари і послуги;

в) робоча сила, наука і засоби виробництва.

2. Головні елементи економічної системи суспільства — це:

а) відносини власності;

б) узгодження поведінки споживачів і виробників;

в) державне регулювання макроекономічних процесів;

г) гроші, фінанси, держбюджет;

д) товари і послуги.

Якому визначенню суті ринку доцільно віддати перевагу?

а) Інститут або механізм, що зводить разом покупців і продавців;

б) Група людей, що вступають у тісні ділові відносини з приводу укладання господарських угод щодо руху будь-яких товарів і послуг;

в) Сукупність економічних відносин між суб'єктами господарювання, що проявляються через сферу обміну товарів та послуг і ґрунтуються на законах товарного виробництва і обігу.

Які з доходів належать до первинних і отримані громадянами при розподілі й перерозподілі національного доходу?

а) Заробітна плата робітника промислового підприємства;

б) Гонорар юриста-адвоката за надання юридичної допомоги;

в) Заробітна плата вчителя;

г) Прибуток підприємця.

5. Становлення і розвиток міжнародної валютної системи було зумовлене:

а) інтернаціоналізацією продуктивних сил;

б) формуванням грошових систем держав;

в) збільшенням масштабів товарообміну на світових ринках;

г) загостренням конкурентної боротьби на міжнародному ринку.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №____11_______

І. Визначення понять:

Товарне виробництво, амортизація, біржа, вартість товару, девальвація.

ІІ. Теоретичне питання

Сутність і сучасні теорії вартості. Чинники, що впливають на величину вартості товару.

ІІІ. Задача

Фермер вирішив продати свою земельну ділянку в 16 га, на якій споруджено будівлю вартістю 15 тис. дол. Ділянка щороку приносила дохід у вигляді ренти в розмірі 15 тис; дол. Середня відсоткова ставка за банківськими депозитами — 5 %.

Визначте:

а) ціну землі, за яку фермер продасть свою ділянку;

б) загальну суму грошової виручки за ділянку й будівлю.

ІV. Тести©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.