Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке з наведених виробництв найбільш схильне до коливань протягом економічного циклу?а) Виробництво тютюнових виробів;

б) Виробництво продуктів харчування;

в) Виробництво металів;

г) Надання побутових послуг.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №____14_______

І. Визначення понять:

Власність, недосконала конкуренція, національний доход, фінанси, економічна інтеграція.

ІІ. Теоретичне питання

Інфляція, її сутність, вимірювання, причини і типи. Соціально – економічні наслідки інфляції та антиінфляційна політика держави.

ІІІ. Задача

Визначте коефіцієнт цінової еластичності за умови, що ціна товару зросла з 1,5 грн. до 2 грн., а обсяг попиту скоротився з 1000 до 900 одиниць.

ІV. Тести

1. Структура економічних відносин — це єдність:

а) виробничих і соціальних відносин;

б) техніко-економічних відносин і господарського механізму;

в) техніко-економічних і виробничих відносин.

2. Якщо зміна кількості товару, яку виробники можуть і бажають продати, викликана зміною його ціни, то ця залежність має назву:

а) обсяг пропозиції;

б) зміна ринкової пропозиції;

в) зміна обсягу пропозиції;

г) зміна закону пропозиції.

За яких умов можливе безробіття, якщо кількісно збігаються пропозиція робочої сили і попит на неї?

а) За умови зниження темпів приросту населення;

б) За умови інтенсивного розвитку виробництва;

в) За умови невідповідності структури робочої сили техніко-технологічній структурі робочих місць.

Яке правильне визначення державного бюджету?

а) Витрати держави на економічні, соціальні та військові цілі;

б) План створення і використання загальнодержавних фінансів;

в) Сума капіталів усіх банків держави і особистих коштів населення;

г) Усі податки і відрахування, що сплачуються суб'єктами господарювання.

5. На валютний курс на сучасному етапі не впливають:

а) грошова політика держави;

б) рівень інфляції;

в) величина золотого запасу країни;

г) динаміка доходів населення.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____15______

І. Визначення понять:

Безробіття, бюджет держави, фіскальна політика, акціонування, земельна рента.

ІІ. Теоретичне питання

Сучасні валютні відносини і система їх державного регулювання.

ІІІ. Задача

Фермерське господарство зібрало 20 тис. т зерна, з яких використало для внутрігосподарських потреб (насіння, корми тощо) 7 тис. т, ще 3 тис. т — для страхового фонду, решта була реалізована на ринку за середньою ціною 200 грн. за 1 т, собівартість 1 т зерна становила 120 грн.

Визначте:

а) величину товарної продукції в натуральному виміру та за вартістю;

б) відсоток товарності зернового виробництва;

в) величину прибутку за товарну продукцію;

г) рівень рентабельності зернового виробництва.

ІV. Тести©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.