Здавалка
Главная | Обратная связь

Які, на Вашу думку, шляхи піднесення національної економіки є найбільш прийнятними у даний час?а) Масова приватизація українських підприємств іноземними суб'єктами господарювання;

б) Отримання іноземних кредитів під заставу державних підприємств, сільськогосподарських земель;

в) Створення внутрішньодержавних готівкових позичок у населення під заставу державних цінних паперів, інвестування цих коштів у сферу виробництва;

г) Стимулювання попиту населення шляхом значної емісії грошових знаків, значне зниження рівня податків, повне відкриття економічних кордонів.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____9______

І. Визначення понять:

Закон вартості, економічна система суспільства, потреби, заробітна плата, номінальний ВВП.

ІІ. Теоретичне питання

Акціонерна власність, її сутність, особливості реалізації та місце у сучасних економічних системах.

ІІІ. Задача

З 80 млн. осіб, які мали роботу, було звільнено 0,3 млн. осіб; з 9 млн. осіб безробітних 0,5 млн. припинили пошук роботи. Визначте:

а) кількість зайнятих;

б) кількість безробітних та рівень безробіття.

ІV. Тести

1. Елементами продуктивних сил суспільства є:

а) акції високорентабельних підприємств, валютні резерви держави й заощадження громадян;

б) державні й закордонні інвестиції, цінні папери, усі форми доходу від підприємницької діяльності;

в) підприємницькі здібності, «ноу хау», виробничі ресурси;

г) технологічне обладнання, сировина, виробничі споруди;

д) повністю та частково зайняті, іноземна робоча сила, військовослужбовці.

2. Для визначення товарного, виробництва найголовнішим е:

а) колективне виробництво й колективне споживання матеріальних і нематеріальних продуктів праці;

б) виробництво товарів і послуг з подальшим їх розподілом між виробниками для індивідуального споживання;

в) виготовлення різноманітних товарів і послуг і обмін ними для задоволення потреб;

г) виробництво товарів і послуг для задоволення особистих чи колективних, чи суспільних потреб за допомогою бартеру чи купівлі-продажу.

3. Яке з визначень еластичності як економічного терміну є найбільш чітке:

а) Міра реагування однієї змінної величини на одновідсоткову зміну іншої величини;

б) Похідна від одного показника щодо іншого;

в) Зміна одного показника, зумовлена приростом іншого показника на одиницю.

4. Урядова політика у сфері витрат і оподаткування — це:

а) політика, заснована на кількісній теорії грошей;

б) монетарна політика;

в) грошово — кредитна політика;

г) антиінфляційна політика;

д) правильної відповіді немає.

5. Сутність сучасного поняття «маркетинг» — це:

а) робота на ринку, вивчення його секторів, кон'юнктури, рівня конкуренції;

б) наука про поведінку споживача, його інтереси і потреби, рівень споживання;

в) система організації й управління діяльністю фірми щодо її впливу на потреби, асортимент виробництва, взаємовідносини з конкурентами.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “ Економічна теорія”

Самостійна робота©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.