Здавалка
Главная | Обратная связь

Який тип монополії пов'язаний з державною власністю у галузях енергозабезпечення, зв'язку, нафтопроводів, газопроводів та залізничного транспорту?а) Монополія окремого підприємства на основі особливо вигідного територіального роз положення;

б) Природна монополія;

в) Монополія як угода кількох крупних компаній;

г) Монополія на основі лідерства в техніці і технології;

4. Договірні об'єднання підприємств, створені з метою тільки координації господарської діяльності, належать до:

а) корпорацій;

б) асоціацій;

в) консорціумів;

г) концернів.

5. Зміст маркетингу становить:

а) аналіз ринкової кон'юнктури та її прогноз;

б) розроблення цінової політики підприємства;

в) аналіз виробничого потенціалу підприємства;

г) розроблення політики взаємовідносин з кредитними установами.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____17______

І. Визначення понять:

Ціна землі, дефіцит держбюджету, ресурси, економічний цикл, світове господарство.

ІІ. Теоретичне питання

Корпорації, їх сутність і причини виникнення. Модель корпоративної структури. Переваги і недоліки корпорацій.

ІІІ. Задача

Між країною А та іншими країнами були проведені такі зовнішньоторговельні операції: купівля резидентами країни А цінних паперів іноземних фірм — 60 млн. дол.;

імпорт товарів і послуг у країну А — 110 млн. дол.; експорт товарів та послуг з країни А — 130 млн. дол.;

продаж цінних паперів фірм країни А іноземцям — 70 млн. дол.; імпорт золота у країну А — 70 млн. дол.; грошові перекази з інших країн у країну А — 40 млн. дол.

Дайте визначення поняттю "платіжний баланс країни" і складіть платіжний баланс країни А.

ІV. Тести

1. Сутність товару—це:

а) річ або послуга, створена працею людини;

б) продукт праці, створений виробником для задоволення певних виробничих чи особистих потреб;

в) продукт праці, створений виробником для продажу.

2. Умови виникнення конкуренції — це:

а) масовий розвиток підприємництва та наявність двох і більше товаровиробників, що реалізують продукцію;

б) суспільний поділ праці, що сприяв появі галузей, та можливість вільного обміну продуктами виробництва;

в) неоднаковий рівень розвитку техніки, різна кваліфікація та майстерність працівників;

г) різні природно-географічні, кліматичні та зональні умови існування суб'єктів господарювання.

3. Для розвитку всієї системи аграрних відносин визначальними є відносини:

а) між виробником і споживачем сільськогосподарської продукції;

б) між працівниками сільськогосподарських підприємств у процесі виробництва продукції рослинництва і тваринництва;

в) земельні, що виникають: між членами суспільства і державою; між сільськогосподарськими підприємствами з приводу власності на землю, її використання.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.