Здавалка
Главная | Обратная связь

Що дає змогу обмінювати на ринку різні товари?а) Потреби, зумовлені суспільним поділом праці;

б) Всі товари є продуктом людської праці як такої;

в) Товари обмінюються через посередництво грошей.

2. Конкуренція між споживачами зумовлена:

а) намаганням різних категорій покупців придбати товари високої якості за найнижчими цінами;

б) намаганням споживачів придбати товари в найоптимальніші для них терміни;

в) рівнем самосвідомості споживачів.

Яке з положень неправильно визначає завдання держави в циклічному регулюванні економіки?

а) Проведення амортизаційної політики;

б) Сприяння швидкому вирівнюванню суперечностей відтворення, переходу від депресії до пожвавлення та піднесення;

в) Підвищення ставок оподаткування під час економічної кризи.

4. Більшість ринків у економіці України являють собою:

а) досконалу конкуренцію;

б) сукупність конкурентних і монополістичних ринків;

в) регульовані монополії;

г) природну монополію.

5. Світове господарство — це сукупність:

а) незалежних країн;

б) національних господарств та економічних зв'язків між ними;

в) економічних зв'язків між національними державами.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №____21_______

І. Визначення понять:

Трансфертні платежі, закон вартості, гіперінфляція, кругообіг капіталу, протекціонізм.

ІІ. Теоретичне питання

Еластичність попиту. Чинники, що обумовлюють рівень еластичності. Практичне значення аналізу еластичності попиту.

ІІІ. Задача

Банк має депозити від своїх клієнтів на суму 250 млн. грн. і сплачує на них 15 % річних. Водночас він надав позики на суму 200 млн. грн. терміном на 2 роки зі ставкою 20 %.

Визначте річний дохід банку.

ІV. Тести

1. Суперечності ринку знаходять свій якнайповніший вияв:

а) у темпах економічного розвитку;

б) у функціях, виконуваних ринком;

в) у неспроможності ринкових сил самостійно регулювати сучасну економіку;

г) у неможливості ринкового виробництва повністю задовольнити усі потреби населення.

2. Про прийняте рішення сплатити гроші під час купівлі чогось свідчить термін:

а) потреби;

б) попит;

в) бажання;

г) необхідність.

3. До складу АПК входять:

а) підприємства, що виробляють сільськогосподарську техніку;

б) підгалузі сільського господарства;

в) система Ощадбанків країни;

г) навчальні заклади харчового і сільськогосподарського профілю;

д) товарні біржі з продажу сільськогосподарської продукції.

4. Які риси притаманні акціонерним підприємствам закритого типу (АПЗТ):

а) Акції АПЗТ не надходять у вільний продаж;

б) На АПЗТ працює обмежена кількість робітників;

в) Акції АПЗТ котируються на фондовій біржі;

г) Дивіденди розподіляються між працівниками АПЗТ;

д) Акціями АПЗТ володіють його засновники.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.