Здавалка
Главная | Обратная связь

Які заходи можна вважати прямим втручанням держави у процес ціноутворення?а) Встановлення імпортних обмежень;

б) Встановлення мінімальних цін;

в) Встановлення експортних премій;

г) Встановлення імпортних тарифів.

4. Сутність маркетингової діяльності на сучасному етапі у розвинутих країнах світу полягає:

а) у максимальному зниженні цін і витрат на виробництво продукції та отримання на цій основі максимального прибутку;

б) у випуску добре відомих споживачеві товарів за нижчими, ніж у конкурента, цінами;

в) у підвищенні якості продукції, її нових споживчих якостей за тих же витрат виробництва і цін.

5. Сукупність національних господарств та їх взаємні зв'язки — це:

а) міжнародна економічна інтеграція;

б) міжнародна торгівля і торгівельна політика;

в) світове господарство;

г) система міжнародного розподілу праці.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_______4____

І. Визначення понять:

Предмет економічної теорії, емісія грошей, диференціальна земельна рента, торгівельний баланс держави, інвестиції.

ІІ. Теоретичне питання

Світове господарство і основні форми міжнародних економічних відносин.

ІІІ. Задача

Ціна споживчого кошика поточного року становить 660 грошових одиниць, а минулого року — 520. Індекс цін минулого року — 107 %.

Визначте:

а) індекс цін поточного року;

б) темпи інфляції.

ІV. Тести

1. Роздержавлення власності здійснюється в напрямі:

а) приватизації, акціонування, оренди підприємств;

б) спеціалізації, кооперації, інтеграції підприємств;

в) концентрації, централізації, реструктуризації підприємств.

2. В основі поділу ринку на його окремі види лежить:

а) форма власності суб'єктів, що функціонують на ринку;

б) спосіб розрахунків за купівлю-продаж товарів і послуг;

в) склад речей (товарів, послуг), що купуються на ринку;

г) рівень інфляції національної грошової одиниці.

3. Суть поняття „рівноважна ціна" — це:

а) середнє значення цін попиту і пропозиції;

б) забезпечення максимального обсягу реалізації товарів і послуг;

в) відображення компромісу інтересів покупця і продавця;

г) мінімальний рівень, який може сплатити покупець.

4. Поняття „валовий національний продукт" — це:

а) вся маса створених у суспільстві засобів виробництва впродовж року;

б) вся маса створених у суспільстві предметів споживання впро­довж року;

в) вся маса створених у суспільстві товарів і послуг впродовж

року без урахування закордонних капіталовкладень;

г) правильної відповіді нема.

5. Правильне визначення платіжного балансу держави — це;

а) кошторис валютних надходжень та платежів держави;

б) співвідношення між експортом і імпортом;

в) співвідношення між доходами і платежами з державного бюджету;

г) сума валютних повернень за раніше надані кредити у сферу торгівлі.

 

Викладач__________________

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

 

Самостійна робота©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.