Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке з положень неправильно розкриває основні причини об'єктивного характеру дії економічних законів?а) Рівень розвитку продуктивних сил;

б) Існуючі техніко-економічні та виробничі відносини (відносини економічної власності);

в) Досягнутий у суспільстві рівень культури.

2. Роздержавлення економіки — це:

а) перехід державної власності у приватну;

б) перехід державної власності в різні форми недержавної власності;

в) позбавлення держави монополії на засоби виробництва.

3. Головна мета економічної поведінки людини — це:

а) створення максимуму матеріальних благ;

б) уникнення бідності;

в) наявність роботи;

г) вміння працювати в умовах обмеженості всіх ресурсів.

4. Одним із результатів державного контролю над зовнішньою торгівлею для зменшення дефіциту платіжного балансу буде:

а) зниження рівня інфляції у державі;

б) зниження темпів економічного росту;

в) зниження національного експорту;

г) зниження національного імпорту;

д) зниження сальдо торгівельного балансу країни.

5. Основою виробництва є :

а) економічна політика держави;

б) гроші у банку;

в) праця людини;

г) знаряддя праці.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №____13_______

І. Визначення понять:

Споживча вартість, економіка, валовий національний продукт, облігація, рівноважна ціна.

ІІ. Теоретичне питання

Конкуренція і монополія – сутність понять, історія розвитку, основні форми. співвідношення.

ІІІ. Задача

У 1990 р. середньомісячна заробітна плата робітника у промисловості становила 290 крб., а влітку 1995 р. — 8 млн. крб. Ціни за цей час зросли в 118 тис. разів.

Визначте:

1. Як змінилася за цей час реальна заробітна плата?

2. Яка основна причина цієї зміни?

ІV. Тести

1. Економічні блага — це:

а) блага, що порівняно з потребами, присутні в обмеженій кількості;

б) блага, яких достатньо для повного і постійного задоволення потреб;

в) усі матеріальні речі і послуги;

г) блага, які мають ціну.

2. Головний закон товарного виробництва — це закон:

а) економії робочого часу;

6) підвищення продуктивності праці;

в) вартості;

г) конкуренції між суб'єктами господарювання;

д) попиту.

3. У чому полягає зміст поняття "валовий національний продукт"?

а) ВНП — це всі матеріальні блага, вироблені протягом року в сфері виробництва;

б) ВНП — це сукупність усіх вироблених протягом року товарів і наданих послуг;

в) ВНП — це сукупність усіх вироблених протягом року предметів споживання та наданих населенню послуг.

4. До економічних функцій держави в ринковій економіці належить:

а) антимонопольне законодавство;

б) забезпечення суспільними благами;

в) визначення цін на продукти та ресурси;

г) перерозподіл доходів;

д) досягнення макроекономічної рівноваги.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.