Здавалка
Главная | Обратная связь

Які з перелічених дій належать до менеджменту?а) Аналіз виробничого потенціалу підприємства;

б) Вивчення податкового законодавства з метою пошуку оптимальної діяльності;

в) Розробка політики взаємовідносин з кредитними установами;

г) Вивчення проблеми взаємовідносин підприємства з місцевою владою.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____19______

І. Визначення понять:

Рівноважна ціна, продуктивні сили, податки, світове господарство, циклічне безробіття.

ІІ. Теоретичне питання

Попит: сутність,закон, динаміка. Особливості поведінки споживача.

ІІІ. Задача

Фірма, що продає холодильники, підвищила на них ціну з 400 до 500 гри. Обсяг продажу зменшився з 140 до 98 холодильників на місяць. Визначте коефіцієнт еластичності попиту на цей товар і накресліть відповідний графік.

ІV. Тести

Яке з визначень власності правильне?

а) Відносини між людьми з приводу привласнення певних речей;

б) Сукупність вольових та економічних відносин з приводу розпорядження певними речами;

в) Матеріальні та нематеріальні цінності, які привласнюються.

Чим є гроші, коли вони виконують функцію засобу обігу?

а) Чинник розвитку конкурентного середовища на товарному ринку;

б) Посередник в обміні товарів, засобом їх реалізації;

в) Індикатор співвідношення попиту і пропозиції.

3. До активних операцій комерційних банків належать:

а) випуск акцій;

б) надання позики підприємствам;

в) залучення до зберігання в банку коштів населення, підприємств;

г) перерахування коштів згідно з рішенням їх власника.

4. Суть економічної інтеграції визначає:

а) багатостороння угода про режим торговельних та фінансових операцій;

б) комплексне економічне співробітництво між країнами;

в) зближення та взаємне пристосування національних економік, проведення узгодженої економічної політики;

г) зближення внутрішніх цін кожної країни з міжнародними.

5. Європейська валютна система (ЄВС) — це:

а) система курсів європейських валют, що встановлюється на певний період часу;

б) система курсів європейських валют щодо американського долара;

в) система валютної інтеграції в Європі.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №____20_______

І. Визначення понять:

Економічне благо, відносини власності, державний борг, паперові гроші, витрати виробництва.

ІІ. Теоретичне питання

Пропозиція: сутність, закон, динаміка та її чинники.

ІІІ. Задача

Середня заробітна плата робітників та службовців у 1995 р. становила 168 грн., а в 1996 р. — 202 грн. Індекс роздрібних цін за цей період зріс на 12,1 %.

Визначте як змінилася реальна заробітна плата.

ІV. Тести©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.