Здавалка
Главная | Обратная связь

Визначити, які з перелічених дій становлять зміст маркетингу?а) Аналіз ринкової кон'юнктури;

б) Розроблення цінової політики підприємства;

в) Аналіз виробничого потенціалу підприємства;

г) Розробка політики взаємовідносин з кредитними установами.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____22______

І. Визначення понять:

Держбюджет, державний борг, аграрні відносини, облігація, світове господарство.

ІІ. Теоретичне питання

Ринкова рівновага і ринкове ціноутворення. Функції ринкової ціни. Система цін.

ІІІ. Задача

У країні за рік вироблено засобів виробництва, предметів споживання, інших матеріальних благ на загальну суму 250 млрд. дол., витрачено на це матеріалів, сировини, палива та інших засобів виробництва на суму 150 млрд. дол. Крім того, населенню, підприємствам було надано послуг на 55 млрд. дол. Під час надання послуг використовувалися засоби праці, які частково були зношені і для поновлення їх вартості було нараховано 15 млрд. дол. в амортизаційний фонд.

Визначте обсяги:

а) валового внутрішнього продукту;

б) національного доходу

ІV. Тести

1. Визначте, які функції (1 - міра вартості, 2 - засіб платежу, 3 - засіб обігу, 4 - засіб нагромадження, 5 - світові гроші) виконують гроші, коли здійснюється :

а) виплата заробітної плати?

б) складання цінників?

в) сплата податків?

г) купівля державної облігації?

д) розрахунок з іноземним партнером?

2. Відносини власності на товарній біржі реалізуються через:

а) купівлю-продаж продукції;

б) привласнення доходів від посередницької діяльності при реалізації продукції;

в) привласнення застави.

3. Закон попиту передбачає, що:

а) перевищення пропозиції над попитом викличе зниження ціни;

б) якщо доходи у споживачів зростають, то вони купують більшу кількість товарів;

в) коли ціна товару падає, обсяг запланованих покупок зростає;

г) обсяг пропозиції залежить від обсягу попиту.

4. Валова продукція сільського господарства включає ціну:

а) засобів виробництва, спожитих у процесі сільськогосподарського виробництва;

б) продукції землеробства і тваринництва;

в) товарів і послуг, спожитих працівниками сільськогосподарських підгалузей;

г) використаних добрив, хімікатів, кормів;

д) споживчих продуктів, що мають рослинне та тваринницьке походження.

Який із торгівельних бар'єрів є суттєвою перешкодою для вільної торгівлі?

а) Мито на імпорт;

б) Державні експортні обмеження;

в) Імпортна квота;

г) Ліцензії на експорт та імпорт.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.