Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке з положень найточніше відображає історичний характер закону вартості?а) Цей закон діє лише на певному історичному етапі еволюції людської цивілізації;

б) Цей закон починає діяти на певному етапі історичного розвитку, коли виникає товарне виробництво;

в) Цей закон діє лише за товарного виробництва і характер його дії на різних етапах розвитку виробництва не змінюється.

2. Рівень конкурентності ринкового середовища визначається:

а) ступенем жорсткості методів боротьби, до яких вдаються конкуруючі ринкові суб'єкти;

б) здатністю окремого ринкового суб'єкта впливати на рівень ринкової ціни;

в) рівнем насиченості ринку товарною масою.

3. Яке з наведених визначень поняття "фінанси" правильніше:

а) Грошові ресурси, що обслуговують суспільне виробництво;

б) Грошові фонди, що утворюються у процесі розподілу вартості валового національного продукту;

в) Економічні відносини, що виникають між суб'єктами господарювання у процесі розподілу (чи перерозподілу) ВНП.

4. Найбільші вигоди на світовому ринку має країна, в якій на виробництво товарів витрачається:

а) складніша праця;

б) складніша, продуктивніша й інтенсивніша праця;

в) продуктивніша праця.

5. Сукупність національних господарств та їх взаємні зв'язки — це:

а) міжнародна економічна інтеграція;

б) міжнародна торгівля і торгівельна політика;

в) світове господарство;

г) система міжнародного розподілу праці.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____25______

І. Визначення понять:

Дефіцит держбюджету, національний доход, закон пропозиції, монополія, гроші.

ІІ. Теоретичне питання

Витрати виробництва, їх сутність, структура і динаміка.

ІІІ. Задача

Господарство продало на переробку сировини на суму 150 млн. грн. Заводи, переробивши її, одержали напівфабрикат і продали його за ціною 175 млн. грн. Із цього напівфабрикату було виготовлено комплектуючих на суму 205 млн. грн. А з них, у свою чергу, виготовили товарів на суму 245 млн. грн.

Визначте:

а) величину валового й кінцевого продукту;

б) величину подвійного рахунку.

ІV. Тести

1. Вартість товару згідно з трудовою теорією вартості — це:

а) кількість праці, витраченої на виробництво товару;

б) кількість праці, витраченої на виробництво товару окремим (індивідуальним) виробником;

в) кількість суспільно-необхідної праці, втіленої в товарі

2. Специфічна для нашого часу закономірність функціонування ринку в розвинутих країнах світу визначається:

а) появою на ринку все складнішої за технологічними параметрами продукції;

б) переходом до регульованого ринку на рівні основних суб'єктів власності;

в) швидким зростанням як фізичних, так і вартісних обсягів товарообігу.

3. Виникнення монополій безпосередньо зумовлюється дією закону:

а) зростання продуктивності праці;

б) концентрації виробництва;

в) вартості.

4. Інвестиційна компанія — це компанія, діяльність якої:

а) пов'язана з інвестиціями в економіку;

б) пов'язана з цінними паперами;

в) здійснюється на біржі з приводу купівлі — продажу засобів виробництва.

5. Визначте, які моменти належать до процесу відтворення робочої сили:

а) споживання їжі;

б) культурний відпочинок;

в) перебування у дитячому садку;

г) навчання професії;

д) перебування у збройних силах;

е) виробнича діяльність.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.