Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке з положень неправильно характеризує співвідношення між економічним законом і економічною категорією?а) Економічні категорії рухливіші, мінливіші, ніж економічні закони;

б) Економічні категорії більш абстрактні, ніж економічні закони;

в) Економічні закони глибше розкривають сутність економічних явищ і процесів.

2. Нецінову конкуренцію визначає:

а) підвищення курсу акцій акціонерних компаній галузі порівняно із зміною середнього курсу;

б) протистояння великих підприємств (супермаркетів, універсамів) малим і середнім (крамницям) в намаганні закріпити за собою покупців;

в) конкуренція сільськогосподарських компаній за право одержання ліцензій на експорт сировини;

г) конкуренція між компаніями за отримання від держави пільг, привілеїв, замовлень.

Які з перелічених явищ є наслідками інфляції?

а) Ажіотажний попит;

б) Звуження асортименту товарів;

в) Зростання поточного попиту за рахунок зменшення заощаджень;

г) Впровадження нормованого розподілу товарів;

д) Приховування товарів.

4. Бюджетне регулювання здійснюється через:

а) збільшення або зменшення грошової маси в обігу;

б) збільшення державних інвестицій в економіку;

в) механізм оподаткування, зниження або підвищення ставок і податків.

5. Гроші виконують функцію світових грошей, коли:

а) обслуговують міжнародні економічні зв'язки;

б) їх купують і продають на світових валютних ринках;

в) гроші вільно конвертуються в іноземну валюту.

 

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №______28_____

І. Визначення понять:

Приватна власність, закон грошового обігу, національний доход, масштаб цін, економічний закон.

ІІ. Теоретичне питання

Циклічні коливання в розвитку економіки. Система антикризового і антициклічного регулювання економіки.

ІІІ. Задача

З виробленого у 2001 р. національного доходу України в 104 млрд. грн. 12% було використано на нагромадження.

Визначте:

а) відносну і абсолютну величину фонду нагромадження;

б) величину фонду споживання.

ІV. Тести

1. Елементами продуктивних сил суспільства є:

а) акції високорентабельних підприємств, валютні резерви держави й заощадження громадян;

б) державні й закордонні інвестиції, цінні папери, усі форми доходу від підприємницької діяльності;

в) підприємницькі здібності, «ноу хау», виробничі ресурси;

г) технологічне обладнання, сировина, виробничі споруди;

д) повністю та частково зайняті, іноземна робоча сила, військовослужбовці.

2. У визначенні обсягу національного доходу країни не використовується:

а) прибуток підприємств (фірм, корпорацій);

б) відсоток за раніше наданий кредит;

в) державні трансфертні платежі;

г) заробітна плата, рента, особистий прибуток;

д) амортизація — відрахування вартості використаного за рік капіталу.

3. Зайнятість і розподіл робочої сили в соціально-ринковій економіці регулює:

а) держава та її відповідні органи;

б) ринок, біржа праці;

в) підприємці й профспілки;

г) політичні партії.

4. До прямого втручання держави у механізм ціноутворення належить:

а) встановлення мінімальних цін;

б) встановлення експортних премій;

в) встановлення імпортних обмежень;

г) здійснення трансфертних платежів окремим верствам населення, домогосподарствам, підприємствам чи галузям економіки.

5. Первісним джерелом земельної ренти є:

а) родючість ґрунту;

б) праця сільськогосподарських робітників;

в) високопродуктивні засоби праці;

г) форма власності на землю.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.