Здавалка
Главная | Обратная связь

Для студентів денної та заочної форми навчанняНеекономічних спеціальностей

Варіант №______29_____

І. Визначення понять:

Роздержавлення, банк, фірма, номінальна заробітна плата, прибуток.

ІІ. Теоретичне питання

Природна норма і проблеми вимірювання безробіття. Соціально - економічні наслідки і втрати від безробіття.

ІІІ. Задача

Функція попиту на яблука представлена формулою: Qпоп.= 13-2Р, а функція пропозиції яблук: Qпроп.= -5+4Р, де: Qпоп. – обсяг попиту; Qпроп. – обсяг пропозиції; тис.тн. на місяць; Р – ціна 1 кг яблук у грн.

Визначте:

а) рівноважну ціну;

б) обсяг попиту та пропозиції у натуральному виміру;

в) обсяг продажу яблук у грошовому вираженні.

ІV. Тести

1. Конкретним суб'єктом власності на фондовій біржі є:

а) емітенти цінних паперів;

б) посередники;

в) покупці цінних паперів.

2. Яке визначення відображає суть поняття "витрати виробництва”?

а) Витрати суспільно-необхідної праці на виробництво товару;

б) Витрати праці окремого виробника на виробництво товару;

в) Матеріальні витрати підприємства на виробництво товару.

3. Зростання реальної заробітної плати зумовлює:

а) зростання інфляції;

б) зниження цін на товари і послуги;

в) запровадження платного навчання, медичного обслуговування;

г) підвищення складності праці робітника.

4. Яка з характеристик не суперечить поняттю "конкурентний ринок"?

а) Велика кількість продавців;

б) Наявність багатьох покупців, що визначають попит на усі товари;

в) Відносна легкість входження виробників у даний ринок;

г) Усі попередні відповіді правильні.

5. Становлення і розвиток міжнародної валютної системи було зумовлене:

а) інтернаціоналізацією продуктивних сил;

б) формуванням грошових систем держав;

в) збільшенням масштабів товарообміну на світових ринках;

г) загостренням конкурентної боротьби на міжнародному ринку.

 

Викладач__________________


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Кафедра економічної теорії Дисципліна “Економічна теорія”

Самостійна робота

Для студентів денної та заочної форми навчання

Неекономічних спеціальностей

Варіант №_____30______

І. Визначення понять:

Продуктивні сили, економічний закон, рентабельність виробництва, чистий експорт, економічна категорія.

ІІ. Теоретичне питання

Сутність і основні напрямки втручання держави в регулювання сучасної економіки.

ІІІ. Задача

Ціна німецької марки у доларах знизилася з 50 до 45 центів за 1 марку.

Визначте, як зміниться ціна товару (у доларах), що продається за 150 марок.

ІV. Тести

1.Предметом економічної теорії є:

а) становлення й розвиток економічних відносин у країнах;

б) історія розвитку економічних вчень про виробництво, розподіл, обмін і споживання товарів і послуг;

в) закони поведінки людей, працюючих в умовах обмежених ресурсів;

г) закони розвитку і розміщення галузей і підгалузей національного виробництва.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.