Здавалка
Главная | Обратная связь

Таким чином, до бухгалтера при виконанні трудових обов'язків можна застосувати відповідальність лише в межах середньомісячного заробітку.- 3 -

Адміністративна відповідальність регламентується Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП). ЇЇ також може бути встановлено й іншими законами, зокрема статтею 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" від 04.12.90 р. №509-ХП встановлено інші адміністративні штрафи.

Згідно зі ст. 9 КУпАП адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія або бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два мі­сяці з дня вчинення правопорушення, а при правопорушенні, яке триває — два місяці з дня його виявлення.

У разі вчинення однією особою двох чи більше правопорушень адміністра­тивне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо. Якщо особа вчи­нила декілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно роз­глядаються тим самим органом (посадовою особою), стягнення накладається у межах санкції, встановленої за серйозніше правопорушення із вчинених.

Приклад. Бухгалтер підприємства вчинив два правопорушення, вияв­лені різними перевірками;

він несвоєчасно подав платіжне доручення на перерахування податку з доходів фізичних осіб - порушення виявлено органами податкової служби;

порушив встановлений порядок ведення бухгалтерського обліку - порушення виявлено органами КРУ.

Бухгалтер нестиме відповідальність за кожне правопорушення окремо, оскі­льки органи, які застосовують адміністративне стягнення, - різні. В першому випадку до адміністративної відповідальності притягують органи податкової служби у другому - КРУ. Якщо ж бухгалтер несвоєчасно подав платіжне дору­чення і порушив установлений порядок ведення податкового обліку (обидва пра­вопорушення розглядаються податковими органами), буде застосовано один адміністративний штраф.

• Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем.

• Стаття 367. Службова недбалість.

- 4 -

Згідно із ст. 212 Кримінального кодексу України передбачено кримінальну відповідальність за умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'яз­кових платежів. Необхідно розмежовувати ухилення від сплати обов'язкових платежів і не­своєчасну їх сплату за відсутності умислу на несплату. Особа, яка не мала наміру ухилитися від сплати зазначених платежів, а не сплатила їх з інших причин, може бути притягнута лише до встановленої законом відповідальності за порушення по­даткового законодавства, пов'язаного з обчисленням і сплатою цих платежів.

Про наявність умислу на ухилення від сплати податків, зборів, інших обо­в'язкових платежів можуть свідчити, наприклад: відсутність податкового обліку чи ведення його з порушенням установленого порядку; перекручування в обліко­вій або звітній документації; неоприбуткування готівкових коштів, одержаних за виконання робіт чи надання послуг; ведення подвійного (офіційного та неофіцій­ного) обліку; використання банківських рахунків, про які не повідомлено органи державної податкової служби, тощо.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.