Здавалка
Главная | Обратная связь

Тести, вправи, завданняТест 1.З перелічених відповідей виберуть ту, яка найбільше відповідає сутності менеджменту:

а) діяльність, направлена на організацію матеріальних та нематеріальних потоків в організації;

б) вид професійно здійснюваної управлінської діяльності, направленої на досягнення поставлених цілей шляхом раціонального використання певних ресурсів в умовах ринкової економіки;

в) діяльність, направлена на мотивацію персоналу фірми для досягнення запланованих цілей.

 

Тест 2.Менеджмент як певний вид організуючої діяльності притаманний:

а) будь-яким економічним системам;

б) соціально-економічним неринковим системам;

в) ринковим соціально-економічним системам;

г) технічним та біологічним системам.

 

Тест 3.Засновником школи наукового менеджменту був:

а) А. Файоль; г) Г. Гант;

б) Е. Мейо; д) М. Фоллет

в) М. Вебер; е) Ф. Тейлор;

 

Тест 4.Психологічними проблемами особистості працівника в управлінні займалася школа:

а) наукового управління;

б)класична (адміністративна);

в) школа людських відносин і школа поведінкових наук;

г) школа науки управління (кількісних методів).

Тест 5. Який з перелічених сучасних підходів до менеджменту відображає необхідність постійного реагування організації на зміни в зовнішньому середовищі:

а) процесний; в) системний;

б) кількісний; г) ситуаційний.

 

Тест 6. В якій оргструктурі найчастіше виникають конфлікти управлінських рішень:

а) лінійній; в) дивізіональній;

б) функціональній; г) проектній.

 

Тест 7.Дивізіональна оргструктура побудована за принципом:

а) спеціалізації за функціями управління;

б) спеціалізації за виробничими підрозділами;

в) спеціалізації за товарами чи ринками.

Тест 8.

Маркетинг включає в себе:

а) дослідження ринку;

б) продаж і рекламу;

в) транспортування товару;

г) все вище перераховане.

 

Тест 9.

До функцій маркетингу належать:

а) реалізація товарів і послуг;

б) планування асортименту товарів і послуг;

в) дослідження форм і систем заробітної плати;

г) комплексне дослідження ринку;

д) управління просуванням товарів і послуг;

є) складання бізнес-плану підприємства.

 

 

Тест 10.

Стратегія маркетингу передбачає:

а) стратегію зростання фірми;

б) здійснення довготривалої політики інвестицій;

в) формування попиту;

г) досягнення комплексних середньо- та довготривалих цілей компанії.

 

 

Тест 11.

Тактика маркетингу означає:

а) планування та випуск нових і додаткових товарів;

б) врахування змін у потребах населення;

в) пошук ринків збуту;

г) формування та виконання завдань компанії по кожному ринку товару за короткий проміжок часу.

 

Тест 12.

Які із елементів маркетингу пов’язані з виробництвом товарів?

а) вивчення потреб населення;

б) забезпечення довготривалої результативності фірми;

в) аналіз обсягу товарообороту підприємства;

г) охорона патентних знаків.

 

Тест 13.

Які із елементів маркетингу пов’язані з розвитком послуг для населення?

а) вивчення потреб населення;

б) дослідження певного продукту (послуги);

в) просування товару шляхом реклами, стимулювання, збуту, персонального продажу;

г) продаж за цінами, нижчими за мінімально допустимі.

 

Тест 14.

За якимкритерієм здійснюється сегментування ринку?

а) за характером і терміном споживання товарів;

б) за особливостями споживачів;

в) за споживчими звичками покупців.

 

Тест 15 .

Рекламу для просування товару на ринку доцільно використовувати, коли:

а) реалізують товари промислового значення;

б) ціна одиниці товару висока;

в) реалізується продукція, яку важко відрізнити від конкурентної;

г) реалізовуються технічно нескладні товари, характеристика яких описується легко;

д) реалізується товар-новинка.

 

Тест 16.

До якої класифікації групи товарів широкого споживання треба віднести телевізор:

а) товар особливого попиту;

б) товар пасивного попиту;

в) товар поширеного вибору.

Завдання 1.Складіть перелік переваг, недоліків та умов застосування кожної з основних типів організаційних структур управління.

 

Завдання 2.Розвиток вітчизняної науки управління пройшов декілька етапів і має певні особливості. На основі підручників складіть хронологію основних напрямків вітчизняних досліджень в галузі менеджменту і дайте їм характеристику.

Завдання 3. Проаналізуйте процес утворення цільового ринку та визначте, яке завдання ставиться перед фірмою на кожному із його етапів.

Завдання 4. Проаналізуйте маркетингову політику фірми на кожному із етапів життєвого циклу товару.

Завдання 5. На основі аналізу внутрішнього ринку України назвіть товари, які за своїми споживчими властивостями мають коефіцієнт конкурентоспроможності більше 1.©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.