Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке обмеження поняття буде правильним?Контрольні роботи з курсу «ЛОГІКА»

Варіант 1

 


1. Якими є думки, які не відповідають дійсності за своїм змістом(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

 

2. Яке відношення між поняттями “темперамент”, “холеричний темперамент”, “флегматичний темперамент”, “сангвінічний темперамент”:

a) підпорядкування

b) протилежності

c) супідрядності

d) перехрещення

e) суперечності

3. Яке відношення між поняттями “прекрасне”, “потворне”:

a) перехрещення

b) протилежності

c) суперечності

d) тотожності

e) підпорядкування

4. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади
  1. “працівник”, “некваліфікований працівник”;
  2. “школа ”, “вища школа ”
  3. “вчитель”, “киянин”;
  4. “психолог”, “чоловік”;
  5. “закон”, “закон про освіту”;
  6. “вчений”, “педагог”;

5. Яка відповідь правильна? Поняття “лекція”:

a) пусте

b) негативне

c) абстрактне

d) позитивне

e) реєструюче

6. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Ж.Ж.Руссо; 2. Успішність; 3. Непедаго-гічний прийом;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне a) Збірне b) Незбірне

Яке обмеження поняття буде правильним?

a) екологія – наука

b) екологія – галузь знань про природу

c) екологія – техногенна катастрофа

d) екологія – екологія людини

e) екологія – природнича наука

 

 

8. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 2. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 3. За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6. Тиждень поділяється на сім днів;  


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.