Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке визначення логіки буде правильним?a) Логіка - філософська наука

b) Логіка - наука про мислення

c) Логіка - наука, яка вивчає закони та форми міркувань

d) Логіка - наука, яка сприяє підвищенню культури мислення

e) Логіка - наука про мислення, виражене у мові

3.Яке відношення між поняттями: "Педагог",

"Вчитель математики", "Спортсмен":

a) перехрещення

b) підпорядкування

c) тотожності

d) підпорядкування та перехрещення

e) протилежності

4. Яке відношення між поняттями: "Підзвітний", "Непідзвітний":

a) перехрещення

b) суперечності

c) протилежності

d) тотожності

e) підпорядкування

5. Яка відповідь правильна? Поняття "Кваліфікований працівник":

a) абстрактне

b) пусте

c) конкретне

d) негативне

e) реєстроване

6. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Шкільна документація; 2. Дніпро; 3. Незрілість;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрактне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне c) Збірне d) Незбірне

7. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) директор – інспектор районного відділу освіти

b) директор – людина

c) директор – заклопотана людина

d) директор – директор школи

e) директор – заступник директора

8. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) першокласник – дитина

b) першокласник – дитина, що пішла у перший клас

c) першокласник – молодший школяр

d) першокласник – дитина шести років

e) першокласник – київський першокласник

9. Як називається ненавмисна (несвідома) логічна помилка, причиною якої є незнання. (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

10. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 

 
 


В.

Приклади
  1. “Лісова пісня”, “поетичний твір Лесі Українки”;
  2. “школяр ”, “дитина”
  3. “автор «Енеїди»”, “Котляревський”;
  4. “психолог”, “практичний психолог”;
  5. “квадрат”, “рівносторонній прямокутник”;
  6. “вчений ”, “український вчений ”;

11. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 2. Управління буває ефективним і неефективним; 3. Система подачі та розподілу води складається з водопроводів, магістральних трубопроводів, розподільчих зовнішніх водопровідних мереж населеного пункту; 4. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6. Тиждень поділяється на сім днів;  

12.Який вид визначення в наведеному прикладі: "Семіотикою називають науку, що вивчає знаки і знакові процеси ":

a) генетичне

b) через рід і видову відмінність

c) остенсивне

d) номінальне

e) неявне

13.Який вид визначення в наведеному прикладі "Компіляція неоригінальна, несамостійна праця, побудована на використанні чужих творів.":

a) номінальне

b) генетичне

c) характеристика

d) остенсивне

e) через рід і видову відмінність

14. Яка помилка у визначенні: "Логіка - наука про умовивід":

a) вузьке

b) широке

c) коло у визначенні

d) визначення не чітке

e) визначення невідомого через невідоме

 

15. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. Софізм – свідоме порушення правил та законів логіки з метою омани опонента. B. Всі викладачі мають вищу освіту. C. Чим більше часу ви проводите зі своєю дитиною, тим міцнішою буде ваша прихильність один до одного D. Деякі школи –ліцеї. E. Мислення не існує без мови.. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

16. Між якими судження має місце відношення протилежності (контрарності): (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

17. У судженні “Студенти мають залікові книжки” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

18. Зробіть символічний запис простого судження «Читання відкриває двері до скарбниці людської мудрості»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

19. У наведених прикладах знайдіть загально-заперечне судження:

a) Студенти, як правило, активно відповідають на практичних заняттях.

b) Жоден учень не хоче отримати двійку.

c) Викладачі ВНЗ мають вищу освіту.

d) Деякі вихователі не мають вищої освіти.

e) Всі громадяни України повинні дотримуватися законів своєї держави.

20. Вислів "Т.Г.Шевченко - видатний український поет":

a) поняття

b) судження

c) умовивід

d) категоричний умовивід

e) індуктивний умовивід

21. У судженні “Деякі студенти – відмінники”:

a) суб’єкт і предикат розподілені

b) суб’єкт і предикат не розподілені

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) предикат розподілений, а суб’єкт –ні

e) суб’єкт розподілений

22.У судженні “Деякі птахи не літають”:

a) суб’єкт і предикат не розподілені

b) суб’єкт і предикат розподілені

c) суб’єкт розподілений

d) суб’єкт нерозподілений, а предикат розподілений

e) суб’єкт розподілений, а предикат - ні.

23. В наведених судженнях знайдіть судження існування:

a) а = б

b) деякі метали не тонуть у воді

c) Аристотель засновник логіки

d) диму без вогню не буває

e) Всі дерева – рослини

 

24. В наведених прикладах знайдіть частково-заперечне судження:

a) Кілька студентів нашої групи не здали іспит з філософії

b) Усі селітри добре розчиняються у воді

c) І. Франко - видатний український письменник

d) День був сонячний

e) Деякі студенти відвідують гурток з логіки

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.