Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке узагальнення поняття буде правильним?a) поняття – судження

b) поняття – умовивід

c) поняття – форма мислення

d) поняття – абстрактне поняття

e) поняття – конкретне поняття

12. Яка помилка у визначенні: “Логіка – це наука про мислення?”:

a) визначення має характер круга

b) визначення не чітке

c) у визначенні дефінієндум менше дефінієнса

d) у визначенні дефінієндум більше дефінієнса

e) тавтологічне визначення

13. Яка помилка у поділі поняття "Типи житла бувають: елітне, новозбудоване, “хрущовки”, “гостинки”, котеджі.":

a) поділ не співмірний

b) члени поділу не виключають один одного

c) поділ відбувається не на одній основі

d) одночасно помилка b) та c)

e) ділення цілого на частини

14. Слово з одним чітко визначеним значенням це -(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

15. Яка помилка у визначенні: "Студент - людина, яка навчається":

a) широке

b) вузьке

c) має вид тавтології чи кола

d) визначення двозначне

e) визначення невідомого через невідоме

16. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. Деякі школярі – відмінники. B. Студенти нашої групи ведуть конспекти з курсу логіки. C. Про дитячу психологію написано багато книжок D. Деякі школи –ліцеї. E. Батьки старші своїх дітей.. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

17. Між якими судження має місце відношення суперечності (контрадикторності): (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

18. У судженні “Майже усі студенти групи здали іспит” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

19. Зробіть символічний запис простого судження «Люди помиляються»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

20 У наведених прикладах знайдіть частково стверджувальні судження:

a) Деякі філософи не ідеалісти

b) Частина філософів не матеріалісти.

c) Всі планети обертаються навколо Сонця.

d) Лише людина має уяву.

e) Більшість студентів відвідують лекції.

21. Між якими судженнями має місце відношення підпорядкування:

a) А- Е

b) А – О

c) І – О

d) Е – О

e) Е – І

 

22. У судженні “Київ – столиця України”:

a) суб’єкт і предикат розподілені

b) суб’єкт і предикат не розподілені

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) предикат розподілений, а суб’єкт –ні

e) суб’єкт не розподілений

 

23. Зробіть символічний запис складного судження«У випадку, коли настає інфляція, має місце зниження життєвого рівня громадян» (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

24. Вислів "Видатний український діяч" - це:

a) поняття

b) просте судження

c) складне судження

d) індуктивний умовивід

e) дедуктивний умовивід

 

 

25. Виберіть правильну повну логічну характеристику поняття „талановитий вчитель”:

a) загальне, нереєструюче, конкретне, позитивне, співвідносне, незбірне ;

b) одиничне, конкретне, позитивне, безвідносне, збірне;

c) загальне, нереєструюче, абстрактне, позитивне, співвідносне, незбірне;

d) загальне, реєструюче, конкретне, негативне, співвідносне, збірне

e) нульове, співвідносне, позитивне, безвідносне, збірне.

 

26. Визначте модальність судження: „Можливо, що наступного року в Україні середня зарплата досягне 5000 гривень.„

a) алетична (випадковість)

b) алетична (необхідність)

c) деонтична (дозвіл)

d) деонтична (обов’язок)

e) епістемічна (проблематичність)

27. У наведених прикладах знайдіть кон’юнктивне судження:

a) Свідомість людини або її підсвідомість керують поведінкою людини.

b) “Якщо педагогіка прагне виховати людину у всіх відношеннях, то вона повинна перше пізнати її теж у всіх відношеннях .” ( К. Д. Ушинський)

c) “Коли сумніваєтесь, кажіть правду” ( Марк Твен)

d) Уважні студенти краще навчаються.

e) Розум полягає не тільки в знанні, але і в умінні застосовувати знання на ділі.”(Аристотель)

28. У наведених прикладах знайдіть категоричне судження:

a) Поспішиш – людей насмішиш.

b) Уважні студенти краще навчаються.

c) Якщо ви громадянин України, то ви маєте майнові права.

d) Він шахіст або велосипедист

e) Озираються на минуле, коли хочуть знати майбутнє (японська приказка).

 

29. Знайдіть судження, яке відноситься до строгих диз’юнктивних:

a) Якщо А, то В

b) А тоді і тільки тоді, коли В

c) А або В, але не обидва разом

d) А або В, або обидва разом

e) А і В©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.