Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке узагальнення поняття буде правильним?a) весна – пора кохання

b) весна – молодість року

c) весна – пора року

d) весна – квітуча весна

e) весна – весна 1945 року

 

16. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
  1. Батьки старші своїх дітей.
  2. Ялта – місто-курорт.
  3. Студенти нашої групи ведуть конспекти з курсу логіки.
  4. Рись – тварина із сімейства котячих.
  5. Судження без речення не існує..
1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

17. Між якими судження має місце відношення протилежності: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

18. У судженні “Деякі підлітки страждають депресивним синдромом” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

19. Зробіть символічний запис простого судження “Більшість птахів літають”

20. Вислів "Кожна дитина любить гратися" :

a) поняття

b) судження

c) умовивід

d) категоричний умовивід

e) індуктивний умовивід

21. У наведених прикладах знайдіть частково-заперечне судження:

a) Студенти нашої групи ведуть конспекти з курсу логіки.

b) Жоден студент не хоче отримати двійку.

c) Деякі книги є підручниками.

d) Деякі підлітки не є комунікабельними.

e) Кит – ссавець.

Як називаються суб’єкт і предикат судження?

(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

23. Між якими судженнями має місце відношення суперечності:

a) І – О

b) А – О

c) А- Е

d) Е – О

e) А – І

 

24. У судженні “Всі студенти мають залікові книжки”:

a) суб’єкт і предикат розподілені

b) суб’єкт і предикат не розподілені

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) предикат розподілений, а суб’єкт –ні

e) суб’єкт розподілений

25. Зробіть символічний запис складного судження «Вранці я складаю план, а в день роблю дурниці. » (Вольтер).(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою

26. В наведених судженнях знайдіть судження існування:

a) Русалок не буває

b) а = б

c) Деякі люди - геніальні

d) Аристотель засновник логіки

e) Всі дерева – рослини

 

27. В наведених прикладах знайдіть загально-заперечне судження:

a) Кілька студентів не здали іспит з філософії

b) Усі селітри добре розчиняються у воді

c) І. Франко - видатний український письменник

d) Жодна людина не є безсмертною

e) Деякі студенти відвідують гурток з логіки

28. Визначте модальність судження: „Дозволено проїзд автомобілів при зеленому світлі світлофора.„

a) алетична (випадковість)

b) деонтична (обов’язок)

c) деонтична (дозвіл)

d) алетична (необхідність)

e) епістемічна (проблематичність)

29. Знайдіть судження, яке відноситься до кон’юнктивних:

a) Якщо А, то В

b) А або В, але не обидва разом

c) А і В

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А або В, або обидва разом

Дайте визначення і наведіть приклад безпосереднього умовиводу, утвореного через обернення


Варіант 7

1. Як називаються думки, які не відповідають дійсності за своїм змістом (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

2. Яка відповідь правильна? Поняття “університет”:

a) негативне

b) абстрактне

c) пусте

d) реєструюче

e) конкретне

3. Яке відношення між поняттями “дитина”, “підліток”, “підліток 12 років”:

a) протилежності

b) супідрядності

c) підпорядкування

d) перехрещення

e) суперечності

4. Яке відношення між поняттями “кваліфікований”, “некваліфікований ”:

a) підпорядкування

b) протилежності

c) тотожності

d) суперечності

e) перехрещення

5. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Ж.Ж.Руссо; 2. Успішність; 3. Непедаго-гічний прийом; А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне c) Збірне d) Незбірне

6. Яка відповідь правильна? Поняття “пунктуальність”:

a) абстрактне

b) пусте

c) негативне

d) одиничне

e) реєструюче

7. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так:(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “працівник”, “некваліфікований працівник”; 2. “школа ”, “вища школа ” 3. “вчитель”, “киянин”; 4. “психолог”, “чоловік”; 5. “закон”, “закон про освіту”; 6. “вчений”, “педагог”;

8. Яка відповідь правильна? Поняття “Південний полюс”:

a) збірне

b) негативне

c) співвідносне

d) загальне

e) нульове

 

9. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета:(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 2. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 3. За силою зору люди поділяються на зрячих та незрячих . 4. Університет поділяється на інститути, факультети, кафедри ; 5. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6. Поняття бувають порівняльними і не порівняльними;  


©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.