Здавалка
Главная | Обратная связь

Між якими судженнями має місце відношення підпорядкуванняa) А – Е

b) Е – А

c) І – О

d) А – І

e) Е – І

 

26. У судженні “Майже усі студенти групи здали іспит” суб’єкт і предикат:

a) розподілені

b) суб’єкт розподілений

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) і суб’єкт і предикат не розподілені

e) суб’єкт нерозподілений, а предикат розподілений

 

27. Визначте модальність судження: „Ейфелева вежа знаходиться в Парижі.„

a) алетична (необхідність)

b) деонтична (дозвіл)

c) деонтична (обов’язок)

d) епістемічна (проблематичність)

e) алетична (випадковість)

28. Знайдіть судження, яке відноситься до імплікативних:

a) А тоді і тільки тоді, коли В

b) Якщо А, то В

c) А або В, але не обидва разом

d) А і В

e) А або В, або обидва разом

29. З наведених прикладів знайдіть розділове судження:

a) Матерія існує.

b) Якщо слово іменник, то воно означає назву предмета.

c) Пішов дощ, спалахнула блискавка.

d) Податки бувають прямі або непрямі.

e) Гра сприяє знайомству дитини з навколишнім світом і готує до дорослого життя.

 

Дайте визначення і наведіть приклад умовно-категоричного силогізму.


Варіант 3

1. Як називається міркування, в якому в результаті порушення законів та правил логіки припускаються логічних помилок. (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

2. Яке відношення між поняттями “Форми атестації”, “залік”, “іспит”:

a) протилежності

b) супідрядності

c) підпорядкування

d) перехрещення

e) суперечності

3. Яке відношення між поняттями “вчитель”, “директор школи”:

a) протилежності

b) перехрещення

c) суперечності

d) тотожності

e) підпорядкування

4. Яке відношення між поняттями “педагогічний”, “непедагогічний ”:

a) підпорядкування

b) протилежності

c) тотожності

d) суперечності

e) перехрещення

5. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1.вічний двигун; 2. Сухомлин-ський; 3. неприємність;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне e) Збірне f) Незбірне

6. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади
  1. “працівник”, “некваліфікований працівник”;
  2. “школа ”, “вища школа ”
  3. “вчитель”, “киянин”;
  4. “психолог”, “чоловік”;
  5. “закон”, “закон про освіту”;
  6. “вчений”, “педагог”;
  7. “людина”, “учень”;
  8. ”учень ”, “ учень ліцею ”.

7. Яка відповідь правильна? Поняття “учень”:

a) збірне

b) негативне

c) співвідносне

d) одиничне

e) реєструючи

 

8. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1.Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 2.Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 3.За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 4.Лекція складається з розгляду п’яти питань; 5.Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок; 6.Тиждень поділяється на сім днів;  

7. Яка відповідь правильна? Поняття “підручник”:

a) негативне

b) абстрактне

c) пусте

d) реєструюче

e) конкретне©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.