Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке узагальнення поняття буде правильним?a) умовивід – форма мислення

b) умовивід – текст

c) умовивід – опосередкований умовивід

d) умовивід – полісилогізм

e) умовивід – мислення

15. Яка помилка у визначенні: „Епігонство – діяльність епігона.” :

a) у визначенні дефінієндум менше дефінієнса

b) у визначенні дефінієндум більше дефінієнса

c) тавтологічне визначення

d) визначення не чітке

e) визначення має характер круга

 

16. Яка помилка у поділі "Промови бувають усними, письмовими, заплутаними та незрозумілими":

a) Поділ не за однією основою.

b) Члени поділу не виключають один одного

c) Одночасно а) і б)

d) Поділ із зайвими членами

e) „Стрибок у поділі”

 

17. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката:(Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
  1. Деякі викладачі вузів не мають вченого ступеня.
  2. Діти, які були обділені батьківською любов’ю, відстають у розвитку від дітей, що росли у люблячих батьків.
  3. Ця книга енциклопедія
  4. Деякі школи –ліцеї.
  5. Олена – сестра Наталії.
1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

18. Між якими судження має місце відношення суперечності (контрадикторності):(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

19. У судженні “Майже усі студенти групи здали іспит” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

20. Зробіть символічний запис простого судження «Люди помиляються»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

21. Яка помилка у поділі поняття “Діти бувають невиховані і не наші”:

a) стрибок у поділі

b) члени поділу не виключають один одного

c) поділ не співмірний

d) поділ відбувається не на одній основі

e) ділення цілого на частини

22. Яка у визначенні: “Логіка – це наука про мислення?”:

a) вузьке

b) має вид тавтології чи кола

c) визначення двозначне

d) визначення невідомого через невідоме

e) широке

23. Судження, які складаються з двох або більше простих суджень, з’єднаних між собою логічними зв’язками, називаються(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

24. В наведених прикладах знайдіть частково стверджувальні судження:

a) Деякі філософи не ідеалісти

b) Мито не належить до прямих податків.

c) Всі кити - ссавці.

d) Лише людина має уяву.

e) Івана Мазепу зрозуміли тільки деякі його сучасники

 

25. Вислів „Видатний український педагог„ - це:

a) поняття

b) просте судження

c) складне судження

d) індуктивний умовивід

e) дедуктивний умовивід

 

26. Визначте модальність судження: „Найближчим часом, можливо, вирішаться всі суспільні проблеми.„

a) деонтична (обов’язок)

b) алетична (випадковість)

c) алетична (необхідність)

d) деонтична (дозвіл)

e) епістемічна (проблематичність)

27. У наведених прикладах знайдіть кон’юнктивне судження:

a) Крім гарантування зарплати, оплачувана робота наділяє життя метою, а нас – відчуттям вартості

b) Уважні студенти краще навчаються.

c) Якщо застосовувати нові технології, то збільшується ефективність виробництва.

d) “Коли сумніваєтесь, кажіть правду” (Марк Твен)

e) У колективі виникає сприятливий психологічний клімат тоді і тільки тоді, коли будуть однозначно визначені завдання, відповідальність і компетенція кожного співробітника.

28. У наведених прикладах знайдіть категоричне судження:

a) Громадяни України мають майнові права.

b) Він шахіст або велосипедист

c) Поспішиш – людей насмішиш.

d) Якщо ви громадянин України, то ви маєте майнові права.

e) Озираються на минуле, коли хочуть знати майбутнє (японська приказка).

29. Знайдіть судження, яке відноситься до нестрогих диз’юнктивних:

a) А або В, але не обидва разом

b) А або В, або обидва разом

c) Якщо А, то В

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А і В

 ©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.