Здавалка
Главная | Обратная связь

Яке визначення логіки буде правильним?a) Логіка - філософська наука

b) Логіка - наука про мислення

c) Логіка - наука, яка сприяє підвищенню культури

d) Логіка - наука, яка вивчає закони та форми міркувань

e) Логіка - наука про мислення, виражене у мові

3. Яке відношення між поняттями: "Психолог",

"Практичний психолог", "Киянин":

a) перехрещення

b) підпорядкування

c) тотожності

d) протилежності

e) підпорядкування та перехрещення

4. Яке відношення між поняттями „Дисциплінований", "Недисциплінований ":

a) протилежності

b) тотожності

c) суперечності

d) перехрещення

e) підпорядкування

5. Дайте повну логічну характеристику понять:(підберіть до кожного поняття його вид за обсягом та змістом)

Поняття Види понять за обсягом Види понять за змістом
1. Пунктуаль-ність; 2. Опитування; 3. Невдячність;   А. Загальне В. Одиничне С. Нульове І. Конкретне ІІ. Абстрак-тне   а. Позитивне б. Негативне   α. Співвідносне β. Безвідносне g) Збірне h) Незбірне

6. Яка відповідь правильна? Поняття "Дипломований фахівець":

a) абстрактне

b) пусте

c) негативне

d) конкретне

e) реєстроване

7. Підберіть поняття, відношення між якими можна зобразити так: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає графічне зображення відношень між поняттями, відповідні цифри )

Графічне зображення
 
 

 


А.

 

 
 


В.

Приклади 1. “вчитель”, “киянин”; 2. “вчитель”, “ вчитель хімії”; 3. “школа ”, “вища школа ” 4. “психолог”, “чоловік”; 5. “закон”, “закон про освіту”; 6. “вчений”, “педагог”; 7. “людина”, “учень”; 8. ”учень ”, “учень ліцею ”.

8. Яка відповідь правильна? Поняття "шкільна документація":

a) пусте

b) абстрактне

c) не реєстроване

d) одиничне

e) незбірне

9. .Яка відповідь правильна? Поняття "соціальний педагог":

a) одиничне

b) негативне

c) співвідносне

d) нереєстроване

e) пусте

10. Які з наведених прикладів є поділом поняття, а які розчленуванням предмета: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери, що позначає операції, відповідні цифри, що позначають приклади)

Операція А. Поділ поняття   В. Розчленуван-ня предмета Приклад 1. Поняття бувають порівняльними і не порівняльними; 2. Бульйон готується із води, м’яса, овочів та спецій; 3. Загальні поняття поділяються на реєструючі та нереєструючі; 4. За темпераментом люди поділяються на сангвініків, холериків, флегматиків і меланхоліків; 5. Лекція складається з розгляду п’яти питань; 6. Всіх людей можна поділити на чоловіків та жінок;  

11. Як називається ненавмисна (несвідома) логічна помилка, причиною якої є незнання. (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь одним словом).

12. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) Вчитель – особистість

b) Вчитель – людина

c) Вчитель – особа

d) Вчитель – людина, яка має вищу освіту

e) Вчитель – київський вчитель

13.Який вид визначення в наведеному прикладі: "Семіотикою називають науку, що вивчає знаки і знакові процеси ":

a) генетичне

b) номінальне

c) через рід і видову відмінність

d) остенсивне

e) неявне

14.Який вид визначення в наведеному прикладі "Компіляція неоригінальна, несамостійна праця, побудована на використанні чужих творів.":

a) генетичне

b) характеристика

c) остенсивне

d) номінальне

e) через рід і видову відмінність

15. Яка помилка у визначенні „Прямий кут – це такий кут, який не є ні гострим, ні тупим.”:

a) вузьке

b) широке

c) коло у визначенні

d) заперечне визначення

e) визначення невідомого через невідоме

 

 

16. Яка помилка у поділі поняттях “Ліси бувають листяні і хвойні”:

a) ділення цілого на частини

b) члени поділу не виключають один одного

c) поділ неспівмірний

d) поділ здійснюється не на одній основі

e) стрибок у поділі

17. Яке обмеження поняття буде правильним:

a) населений пункт – острів

b) населений пункт – вулиця Хрещатик

c) населений пункт – пункт

d) населений пункт – місце проживання

e) населений пункт – місто

18. Розставте у відповідності наведені судження з їх видами за змістом предиката: (Запишіть у бланку відповідей до кожної літери відповідні цифри)

Приклади суджень Види суджень за змістом предиката
A. Діти, які були обділені батьківською любов’ю, відстають у розвитку від дітей, що росли у люблячих батьків. B. Диму без вогню не буває. C. Ялта – місто-курорт D. Всі дерева – рослини. E. Батьки старші своїх дітей.. 1.Атрибутивне 2. Існування (екзистенційне) 3. Відношення (релятивне)  

19. Між якими судження має місце відношення підпорядкування: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь літерними позначеннями типів суджень за об’єднаною класифікацією)

20. У судженні “Деякі батьки є педагогами” визначте розподіленість термінів: (у бланку відповідей впишіть правильну відповідь за допомогою символів і зробіть ілюстрацію розподіленості колами Ейлера)

21. Зробіть символічний запис простого судження «Викладачі мають вищу освіту»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою):

22. Вислів "В.Стус - український поет":

a) поняття

b) судження

c) умовивід

d) категоричний умовивід

e) індуктивний умовивід

23. У наведених прикладах знайдіть загально-заперечне судження:

a) І. Франко - видатний український письменник.

b) Жоден студент не хоче отримати двійку.

c) Деякі студенти нашої групи-відмінники.

d) Деякі студенти нашої групи мають академічну заборгованість.

e) Кит – ссавець.

24. Між якими судженнями має місце відношення суперечності:

a) А – О

b) І – О

c) А- Е

d) Е – О

e) А – І

 

25. У судженні “Деякі студенти – спортсмени”:

a) суб’єкт і предикат розподілені

b) суб’єкт і предикат не розподілені

c) суб’єкт розподілений, а предикат - ні

d) предикат розподілений, а суб’єкт –ні

e) суб’єкт розподілений

26. Зробіть символічний запис складного судження «Успішна кар’єра залежить не тільки від професійної поведінки, але і від особистих якостей працівника.»(у бланку відповідей впишіть правильну відповідь однією формулою)

 

27. В наведених прикладах знайдіть частково-заперечне судження:

a) Кілька студентів нашої групи не здали іспит з філософії

b) Усі селітри добре розчиняються у воді

c) І. Франко - видатний український письменник

d) День був сонячний

e) Деякі студенти відвідують гурток з логіки

28. Визначте модальність судження: „А.Ахматова народилася у Києві.„

a) алетична (необхідність)

b) деонтична (дозвіл)

c) алетична (випадковість)

d) деонтична (обов’язок)

e) епістемічна (проблематичність)

29. Знайдіть судження, яке відноситься до імплікативних:

a) Якщо А, то В

b) А або В, але не обидва разом

c) А і В

d) А тоді і тільки тоді, коли В

e) А або В, або обидва разом©2015 arhivinfo.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.